19. maaliskuu 2019 09:40 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 19.3.2019 klo 9.40

Nokian Renkaat on vastaanottanut 19.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä, jonka mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 18.3.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Suora osakeomistus Nokian Renkaista oli 7 000 000 osaketta, mikä edustaa 5,07 %:n osuutta Nokian Renkaiden 138 066 899 osakkeesta ja äänimäärästä.

Solidium Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,07 % osakkeista ja äänistä n/a 5,07 % osakkeista ja äänistä 138 066 899 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  n/a n/a n/a

A: Osakkeet ja äänet:Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  7 000 000 5,07 % osakkeista
ja äänistä
A YHTEENSÄ  7 000 000 5,07 % osakkeista ja äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
B YHTEENSÄ  n/a n/a

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com