Nokian Raskaiden renkaiden takuu

Nämä vastuuehdot kattavat Nokian Raskaat Renkaat Oy:n (”Nokian Raskaat Renkaat”) valmistamien tai valmistuttamien tuotteiden (”Tuotteet”) raaka-aineisiin ja valmistukseen liittyvät viat. Vastuu on voimassa kolmen (3) vuoden ajan Tuotteen ostopäivästä lukien tai viiden (5) vuoden ajan Tuotteen valmistuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jos Tuotteessa havaitaan Nokian Raskaiden Renkaiden tarkastuksessa olevan raaka-aineeseen tai valmistukseen liittyvä vika, Nokian Raskaat Renkaat on vastuussa viasta näiden vastuuehtojen mukaisesti.

Näitä vastuuehtoja ei sovelleta Nokian Raskaiden Renkaiden valmistamiin tai valmistuttamiin sensoreihin.

Näitä vastuuehtoja ei sovelleta, mikäli kyseessä on

a) normaali kuluminen
b) virheellinen käyttö tai ohjeiden vastainen käyttö
c) käyttö kilpa-autoilussa tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa
d) virheellinen asennus vanteelle muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta
e) Tuotteen virheellinen säilytys muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta
f) virheellinen nastoitus muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta
g) Tuotteen muutokset tai korjaukset muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta
h) muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon aiheuttamat vauriot, kuten kuljetus- ja asennusvauriot
i) ketjujen ja muiden lisävarusteiden aiheuttamat vauriot
j) asiakkaalle annetut virheelliset tai epätäydelliset tiedot tai ohjeet, joita Nokian Raskaat Renkaat ei ole vahvistanut tai hyväksynyt
k) muut kohtien a)–j) kaltaiset seikat, joihin Nokian Raskaat Renkaat ei voi vaikuttaa.

Huolimatta siitä, mitä edellä on mainittu Nokian Raskaiden Renkaiden vastuun voimassaoloon liittyen, nämä vastuuehdot ovat voimassa vain niin kauan kuin viallisen Tuotteen urasyvyys täyttää myyntimaan lakisääteiset vaatimukset.

Jotta asiakas voi vedota tähän takuuseen, asiakkaan on ilmoitettava Nokian Raskaille Renkaille tai sen valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta välittömästi ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta tai ajankohdasta, jolloin vika olisi tullut havaita. Asiakkaan on välittömästi palautettava viallisena pitämänsä Tuote Nokian Raskaille Renkaille tai sen valtuuttamalle rengasliikkeelle. Nokian Raskaat Renkaat tutkii Tuotteen. Vialliseksi havaittua Tuotetta ei palauteta asiakkaalle. Nokian Raskaat Renkaat varaa oikeuden käyttää takuukorvauskäsittelyssä mitä tahansa tietoja, joita Tuotteen käytöstä on kertynyt niihin Nokian Renkaiden digitaalisiin palveluihin, joihin asiakas on rekisteröitynyt.

Viallinen Tuote korvataan vastaavalla virheettömällä Tuotteella. Asiakkaan tulee kuitenkin korvata Nokian Raskaille Renkaille uuden Tuotteen hinnan ja palautetun Tuotteen käytöstä saadun toteutumattoman hyödyn välinen erotus (joka hyöty olisi toteutunut, jos palautettu Tuote ei olisi ollut viallinen). Asiakkaalle toimitettavan uuden Tuotteen hinnaksi katsotaan voimassa oleva hinta sillä hetkellä, jolloin viallinen Tuote korvataan uudella samanlaisella Tuotteella näiden vastuuehtojen mukaisesti. Toteutumaton hyöty lasketaan Tuotteen jäljellä olevan urasyvyyden ja/tai käyttöajan perusteella. Laskettaessa viallisen Tuotteen toteutumatonta hyötyä viallisen Tuotteen hinnaksi katsotaan hinta, jonka Nokian Raskaat Renkaat on arvioinut viallisen Tuotteen palautushetkellä perustuen Tuotteen mallin, koon ja tyypin markkinahintaan maassa, jossa kyseinen Tuote on myyty.

Integroitujen tuotteiden, kuten nastojen raaka-aine- tai valmistusvikoihin sovelletaan kyseisten tuotteiden valmistajien vastuuehtoja.

Nokian Raskaat Renkaat ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai muista seikoista, joihin Nokian Raskaat Renkaat ei voi vaikuttaa, eikä näitä vastuuehtoja sovelleta tällaisiin tilanteisiin.

Nokian Raskaiden Renkaiden vastuu rajoittuu yllä kuvattuun ja se on voimassa vain näiden vastuuehtojen mukaisesti. Nokian Raskaat Renkaat ei missään tilanteessa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liiketulojen tai voiton menetyksestä tai muista taloudellisista vahingoista taikka vahingoista, jotka ovat seurausta Tuotteen käyttökyvyttömyydestä.

Tätä Takuuta sovelletaan Tuotteiden myyntiin minkä tahansa Nokian Raskaiden Renkaiden kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön toimesta.

Näihin vastuuehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. Nämä vastuuehdot eivät rajoita asiakkaan paikalliseen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.