LEVITOI-hanke tuottaa tutkimustietoa maastoa vahingoittamattomien renkaiden mahdollistamiseksi

LEVITOI-hanke tuottaa tutkimustietoa maastoa vahingoittamattomien renkaiden mahdollistamiseksi

2.6.2023 13:23 kategoriassa Yhtiöuutiset

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima ja Business Finlandin rahoittama LEVITOI-hanke yhdistää useita toimijoita etsimään ratkaisuja kuljettajalle turvalliseen ja maaperän tiivistymistä estävään konetyöskentelyyn pehmeillä alustoilla. Veturiyrityksenä hankkeessa toimii Nokian Raskaat  Renkaat, ja tutkimustyö on tuottanut lupaavia tuloksia mm. alustan ominaisuuksia tarkkailevien renkaiden mahdollistamiseksi.

Ilmastonmuutoksen tuoma lisääntynyt kosteus voi lisätä haasteita niin keväisillä pelloilla työskenteleville traktoreille, pehmeiltä metsänpohjilta puuta kerääville kuormakoneille kuin kelirikkoisten taipaleiden takaa lastia noutaville puutavara-autoillekin . Vaarallisen pehmeäksi päässyt alusta voi paitsi saada ajoneuvon jumiin, myös aiheuttaa maaperää tiivistävien ajourien syntymistä. Kuohkeuttaan menettänyt peltomaa ei tuota yhtä hyvää satoa, ja metsänpohjan  vaurioituminen saattaa aiheuttaa puiden juuristovaurioita, joiden taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä.

”LEVITOI-hankkeen osana on tehty perustavan laatuista tutkimusta  kuorman mittaamiseen renkaasta, kulkualustan ominaisuuksien tunnistamiseksi ja kitkan mittaamiseksi renkaaseen asennetuilla sensoreilla”, kertoo Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mika Haapalainen. ”Tämä teknologia on jo tuttua kestopäällysteillä, mutta pehmeä metsä, pelto tai maantie vaatii pioneerityötä tutkimukselta. Hankkeen puitteissa on esimerkiksi käyty kelirikkoaikaan metsäteillä tekemässä mittauksia, ja kenttäkokeet pelloilla ovat täydessä vauhdissa.”

Tietoa tulevaisuuden älyrenkaisiin

LEVITOI-hankkeessa ei tehdä varsinaista tuotekehitystä, mutta tehty pohjatyö saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa esimerkiksi kuljettajaa liian pehmeästä alustasta varoittavat renkaat.

”Tire ADAS  eli Tire Advanced Driver Assistant System on järjestelmä, jossa mm. uuden sukupolven älyrenkaiden tuottamaa tietoa käytetään kuljettajan avustamiseen”, Haapalainen sanoo. ”Jos vaikkapa kelirikkotie on niin pehmeä, että kuorma-auto ei lastattuna pääsisi välttämättä takaisin, voi järjestelmä varoittaa kuljettajaa. Maatalousrenkaissa renkaiden painetta puolestaan voisi esimerkiksi säätää automaattisesti maaperän ominaisuuksien mukaan.”

Haapalaisen mukaan lupaavia alkuja tuotekehityshankkeille on olemassa, joten tulevaisuus saattaa hyvinkin tuoda maaperälle ystävällisempää konetyöskentelyä tullessaan.

”Tähän asti rengas on ollut datan suhteen musta aukko, mutta edistykselliset älyrenkaat tuovat uutta tietoa koneen ohjaamiseen”, Haapalainen kuvailee. ”Tulevaisuudessa isojen peltoalojen käsittely tehostuu ja sadot paranevat, kun koneen nopeus, rengaspaine ja muita tekijöitä voidaan optimoida maaperän ominaisuuksien mukaan.”

Videolla Mika Haapalainen kertoo LEVITOI-hankkeesta:

Oulun ammattikorkeakoulu edistää kestävää kehitystä työkoneteknologian alalla