Rengasturvallisuus

Rengasturvallisuus

Rengasturvallisuus

Rengaspaineisiin liittyy vakava räjähdysriski, voimakkaat rengaskoneet aiheuttavat vaaratilanteita ja renkaiden kanssa työskentelyyn liittyy myös monia muita terveysriskejä. Renkaiden koko ja massa on kasvanut ja myös rengaspaineet ovat nousseet tämän seurauksena. Rengasalan ammattilaiset käsittelevät päivittäin yhä suurempaa määrää renkaita, joiden koot ja tekniset ominaisuudet vaihtelevat. Tärkeintä on tunnistaa riskit ennalta ja pyrkiä hallitsemaan ne toimimalla tehokkaasti.

Renkaiden paineistus

Lue lisää

Renkaiden asennus nelivetotraktoreihin

Lue lisää

EU-rengasmerkinnät rekoille ja busseille

Lue lisää

Tekninen asiakaspalvelu

Ota yhteyttä

RENKAAT JA RENGASMERKINNÄT

Renkaiden perusmerkinnät on määritelty rengasnormeissa. Renkaissa on lisäksi erityisiä turvamerkintöjä, kuten enimmäispaine vanteelle asennusta varten sekä suurin täyttöpaine.

Renkaan valmistajaan pitää ottaa yhteyttä, jos renkaan sopivuus tiettyyn tarkoitukseen on epävarmaa tai asiassa on muita epäselvyyksiä. Myös enimmäispaine vanteelle asennusta varten pitää aina vahvistaa. Jos rengas ei asetu vanteelle oikein, pura koko yhdistelmä ja selvitä ongelman syy.

TEKNINEN RENGASKÄSIKIRJA

Tämä tekninen käsikirja toimii oppaana, jonka avulla voit löytää oikean renkaan työtäsi varten ja tehdä työtä huoletta. Renkaita ja lisätarvikkeita koskevien tietojen lisäksi tämä ohjekirja keskittyy kunkin tuotekategorian erityisvaatimuksiin.

MILLOIN RENGAS PITÄÄ HÄVITTÄÄ?

Renkaat pitää hävittää, kun niissä olevat vauriot voivat vahingoittaa renkaan rakennetta tai paineenkestävyyttä. Tällaisia ovat esim. viat runkokoordeissa tai vöissä.

RENGASTURVALLISUUSKORTTI

Suomessa on otettu käyttöön kansallinen rengasturvallisuuskorttikoulutus, jolla pyritään parantamaan rengastöiden turvallisuutta.

Koulutuksen päätavoite on parantaa tietoisuutta rengastöihin liittyvistä riskeistä ja vastuista sekä antaa opastusta oikeiden ja turvallisten työtapojen käytössä. Koulutus keskittyy erityisesti riskeihin, jotka liittyvät suurien työkoneiden renkaiden asentamiseen. Koulutuksen läpäisseet asentajat saavat rengasturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Rengasturvallisuuskortti on osoittautunut yllättävän suosituksi. Joka neljäs rengasasentaja on jo hankkinut kortin. Se on ainoa alakohtainen työturvallisuuskortti.

Rengasturvallisuuskortin vaikutus näkyy jo työpaikoilla yleisen turvallisuuskulttuurin Yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi myös työpaikan, työnantajan ja paikallisten viranomaisten maakohtaisia ohjeita ja säädöksiä on noudatettava.

RASKAIDEN RENKAIDEN ASENNUS

Raskaita renkaita asennetaan erilaisissa olosuhteissa. Yleensä asennuksen tekevät siihen erikoistuneet yritykset, mutta toisinaan rengasta pitää käsitellä myös kesken työn, esimerkiksi metsässä.

Renkaan asennusprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

  • Koneen valmistelu ja tukeminen
  • Pyörän irrotus ja paineen lasku tai sisärenkaan irrotus
  • Renkaan irrotus vanteelta
  • Renkaan asennus vanteelle
  • Renkaan paineistus
  • Pyörän asennus koneeseen tai ajoneuvoon.
  • Jokaisessa vaiheessa on tiettyjä turvallisuuden kannalta huomioitavia asioita. Rengaspaine on turvallisuuden kannalta olennainen asia. Pyörät pitää aina irrottaa ja käsitellä siten, että niiden paine on laskettu.

Paineistettaessa uusia tai viallisia renkaita (vianetsintää varten) pitää aina käyttää turvakehikkoa. Suurille koneiden renkaille ei aina ole saatavissa sopivia turvakehikkoja. Tällöin on käytettävä aina riittävää turvaetäisyyttä.