FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä

Nokian Renkaat Oyj (y-tunnus 0680006-8) (konserniyhtiöineen yhdessä ”Nokian Renkaat”)
PL 20 (Pirkkalaistie 7)
FI-37101 Nokia, Finland
p. 010 401 7000
info(at)nokiantyres.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Moisio, anu.moisio(at)nokiantyres.com

3. Rekisterin nimi

Nokian Renkaiden verkkopalveluiden asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Nokian Renkaiden asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä Nokian Renkaiden toiminnan kehittäminen ja tilastointi. Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Nokian Renkaat ei lähetä sähköistä suoramarkkinointia rekisteröidylle ilman tämän antamaa nimenomaista suostumusta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:

   • nimi
   • puhelinnumero
   • sähköpostiosoite
   • postiosoite
   • ajoneuvon/ajoneuvojen rekisteritunnus
   • tuotetietoja asiakkaan hankkimasta/rekisteröimästä tuotteesta
   • muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan Nokian Renkaiden postituslistalle rekisteröityviltä, Hakka-turvan rekisteröiviltä ja kilpailuihin osallistuvilta henkilöiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Nokian Renkaiden ulkopuolisille tahoille tai Nokian Renkaat konsernin sisällä ilman etukäteislupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietojen tietoteknisessä säilyttämis- ja prosessointitarpeessa. Tietoja käytetään tällöin ainoastaan Nokian Renkaiden omaan tarpeeseen, joka on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4 ”Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.”

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. 
Nokian Renkaiden asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. 
Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain nojalla oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena seuraavaan osoitteeseen:

Nokian Renkaat Oyj 
Asiakasrekisteri 
PL 20 
37101 Nokia

Rekisterinpitäjän luona tapahtuva tarkastusoikeus voidaan toteuttaa yllä kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisterinpitäjälle yllä kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen. 

Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esimerkiksi niihin liittyvien takuiden vuoksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää henkilötietolaissa säädettyä kielto-oikeutta, kuten muun muassa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, ilmoittamalla kiellosta Nokian Renkaiden verkkopalvelussa taikka kirjallisesti yllä kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen. 
Nokian Renkaat voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja tietojenluovutuskäytäntöjään henkilötietolain sallimissa rajoissa.