FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Nokian Renkaat toimitusjohtaja - Hille Korhonen

Vauhdikasta etenemistä vastuullisuuden eri osa-alueilla

Meillä on takanamme onnistunut vuosi niin yritysvastuun edistämisen kuin liiketoiminnallisen menestyksen näkökulmasta. Vuonna 2017 otimme harppauksia eteenpäin usealla vastuullisuuden osa-alueella pysyen myös asettamiemme yritysvastuutavoitteiden aikataulussa.

Määrätietoinen työmme vastuullisuuden kehittämiseksi sai ilahduttavan tunnustuksen, kun Nokian Renkaat valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin vuonna 2017. Yhtiömme saama vastuullisuuden kokonaisarvio nousi edellisvuodesta merkittävästi ja saimme lähes kaksi kertaa toimialamme keskiarvoa korkeammat pisteet. Sijoituimme rengasalan toimijoista korkeimmalle jääden vain yhden pisteen päähän koko maailmanlaajuisen Autokomponenttien toimittajat -sektorin parhaan yrityksen pisteistä.

Kansainväliset kestävän kehityksen sitoumukset viitoittavat vastuullisuustyötä

Vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä työtämme ja johtamistamme sekä keskeinen osa liiketoimintaamme ja strategiaamme. Sitoutuminen kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin auttaa meitä kehittämään toimintamme vastuullisuutta ja tukemaan kestävää kehitystä globaalisti.

Kulunut tilikausi oli toinen kokonainen vuosi, kun yhtiömme oli Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen tukijäsenenä. Vuoden 2017 aikana jatkoimme työtä UNGC-periaatteiden yhdistämiseksi osaksi liiketoimintaamme: panostimme tunnistamiimme kehitysalueisiin ja aloitimme konserninlaajuisen ihmisoikeusvaikutusten arviointityön, joka jatkuu vuonna 2018. Lisäksi päivitimme konsernin eettisen ohjeiston sekä hankinnan vastuullisuutta ohjaavan menettelyohjeen keväällä 2017.

Kansainvälisten mittareiden käyttö tukee myös tavoitettamme koko rengasalan vastuullisuuden parantamisesta. Tuemme Global Compact -aloitteen periaatteiden antamaa mahdollisuutta kehittää toimialan vastuullisuutta ja toivomme, että periaatteiden käyttö rengasalan yhtiöissä lisääntyisi edelleen. Näin voimme yhä paremmin varmistaa, että sidosryhmämme saavat käyttöönsä tietoja, joiden avulla he voivat arvioida toimintaamme sekä lisäämme toimialan läpinäkyvyyttä.

Olemme myös sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG). Vuoden 2017 aloitimme prosessin, jossa määrittelemme yhtiöllemme tärkeät SDG-tavoitteet. Työ tavoitteiden yhdistämiseksi liiketoimintaamme jatkuu vuonna 2018. Tavoitteena on saada yhtiöllemme viitekehys, jonka mukaan voimme entistä paremmin suunnata toimintaamme tukemaan kestävää kehitystä.

Tavoitteellista vastuullisuustyötä aikataulussa

Ohjaamme päivittäistä vastuullisuuden kehittämistä koko konsernin vastuullisuustavoitteiden sekä vuonna 2017 päivitetyn tiekartta-suunnitelman avulla. Tiekartan sisältämät projektit kattavat seitsemän osa-aluetta ilmastoon, ympäristöön, ihmisiin, toimitusketjuun, talouteen, sidosryhmätyöhön sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Olemme asettaneet tavoitteet niin tiekartan projektien valmistumisen osalta kuin konsernin vastuullisuustavoitteiden osalta vuoteen 2020. Päivitämme vastuullisuustavoitteitamme kuitenkin vuonna 2018 niiltä osin, joissa olemme saavuttaneet tavoitteemme jo vuonna 2017.

Yksi tavoite, johon pääsimme ennen määräaikaa, oli vuoteen 2020 asettamaamme tavoite vähentää 500 miljoonaa kiloa CO2-päästöjä liikenteessä alentamalla tuotteistomme vierintävastusta seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Tavoitteen saavuttaminen etuajassa on osoitus määrätietoisesta työstä, jota teemme tuotteidemme ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi turvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä.

Osana hankintaketjumme vastuullisuuden kehittämistä olemme määrittäneet yhdeksi tavoitteeksemme auditoida vuoteen 2020 mennessä kaikki Nokian Renkaiden merkittävät kumin prosessointikumppanit, mikä tarkoittaa vähintään 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Vuoden 2017 aikana auditoimme yhteistyössä ulkopuolisen auditoijan kanssa neljä luonnonkumiprosessoijaa. Yhtiöllemme auditoinnit takaavat asettamiemme vaatimusten täyttymisen parhaalla mahdollisella tavalla ja kohdeyrityksille mahdollisuuden kehittää omaa työturvallisuuttaan ja toimintaansa.

Tuotantolaitoksissamme ohjasimme jätteitä yhä enemmän hyötykäyttöön: Nokialla pääsimme sadan prosentin hyötykäyttöasteeseen ja Venäjälläkin lukema lähenteli 90 prosenttia. Lisäksi kehitimme yhtiömme turvallisuuskulttuuria ja paransimme tapaturmataajuutta 33 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös jo ennestään hyvä asiakastyytyväisyys nousi tavoitteeksi asetetun prosentin sijasta 2,6 prosenttia. Tavoitteitamme ja vastuullisuustyömme etenemistä voit tarkastella tarkemmin vastuullisuuden johtaminen -osiossa.

Rohkeasti kohti uutta vastuullisuus toiminnan ytimessä

Vuonna 2018 kehitämme määrätietoisesti niin yrityskulttuuriamme, tapaamme tehdä töitä kuin toimintaamme yritysvastuun eri osa-alueilla. Edessämme on monella tapaa mielenkiintoinen eteenpäin menemisen vuosi. Vastuullisuustyömme yhtenä tärkeänä kohteena tulee olemaan Daytonin-tehdas, jonka edelläkävijyyteen panostamme myös yritysvastuumielessä. Skandinaavisista arvoista ja pohjoismaisesta asiantuntemuksesta kumpuava brändimme ja päivitetty ilmeemme tukevat viestinnällisesti tärkeää työtä, jota teemme oman toimintamme kehittämiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkossa niin sidosryhmien toiveesta kuin yritysten omasta halusta kehittää toimintaansa ja tuotteitansa. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä yritysvastuun kehittämisessä niin tuotteidemme, oman toimintamme kuin koko rengasalan saralla, ja aiomme jatkaa samaa kehitystä myös tulevaisuudessa. Haluamme olla näyttämässä suuntaa koko rengasalalle sekä olla osaltamme tuottamassa lisäarvoa ihmisille, taloudelle ja ympäristölle.

Hille Korhonen

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.