FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Kannattava kasvu mahdollistaa hyvinvoinnin lisääntymisen

Haemme liiketoiminnallamme kasvua ja vahvaa kannattavuutta. Strateginen tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin, sillä taloudellisen menestyksen ja kannattavuuden kautta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajat, asiakkaat ja muut sidosryhmämme.

Saavutimme vuodelle 2017 asetetut tavoitteemme: palasimme vuoden aikana kasvun tielle ja liikevaihtomme lisääntyi niin Henkilöautorenkaissa, Raskaissa Renkaissa kuin Vianor-ketjussa. Myös Drive!-henkilöstökyselyssämme positiivinen trendi jatkui kolmatta vuotta peräkkäin. Tuotannossamme ei ollut henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia vuoden 2017 aikana, mutta Vianorin haastava vuosi vaati lomautuksia.

Edelleen vuodelle 2018 tavoitteemme on säilyttää alan paras liikevoittotaso, joka on minimissään 22 prosenttia, organisaation tehokkuus sekä kiinteiden kulujen myyntiä hitaampi kasvu. Tavoiteasetanta on tehty vuoden 2018 loppuun ja sitä tarkastellaan vuoden kuluessa uudelleen.

Sen lisäksi, että kannattava liiketoiminta luo hyvää eri sidosryhmille monin tavoin, se mahdollistaa myös liiketoimintamme edelleen kehittämisen. Menestymällä taloudellisesti teemme myös omasta toiminnastamme kokonaisvaltaisesti mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa.

Jatkuva kehitys kaikilla osa-alueilla

Panostamme tuotteidemme kehittämiseen ja asemaamme premium-renkaiden johtavana valmistajana. Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme johdonmukaisesti laadun, tuottavuuden ja logistiikan kehittämiseen. Vahvan pohjoisten olosuhteiden osaamisemme pohjalta olemme voineet laajentaa tuotevalikoimaamme sekä myyntiämme uusille alueille. Kuluttajilta saadut suositukset vahvistavat yrityksemme mainetta ja tuotteidemme kysyntää sekä kasvattavat myyntiämme.

Tuotekehityksen lisäksi meille on olennaista myös liiketoimintamallien ja prosessien jatkuva parantaminen. Jakeluketjun hallinta ja toimivuus ovat perusedellytyksiä myyntimme kasvattamiselle ja pääomiemme hyvälle tuotolle. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä: investoimme uuteen tuotantokapasiteetin kasvutavoitteidemme mukaisesti, markkinatilanteen kehitystä seuraten.

Uusi tehdas tukee tavoitettamme myynnin kaksinkertaistamista Pohjois-Amerikassa viiden vuoden kuluessa

Uusi tehdas tukee tavoitettamme myynnin kaksinkertaistamista Pohjois-Amerikassa viiden vuoden kuluessaToukokuussa 2017 kerroimme kolmannen tehtaan rakentamisesta. Uusi tehtaamme sijoittuu Daytoniin (Rhean piirikuntaan) Yhdysvaltain Tennesseessä. Tämä tärkeä investointipäätös toteuttaa kasvustrategiaamme, sillä Pohjois-Amerikka on yksi keskeisistä kasvualueistamme Keski-Euroopan ohella. Investointimme myötä tuemme myyntiä Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa, palvelemme paremmin asiakkaitamme sekä säästämme muun muassa logistiikkakuluissa ja tullimaksuissa. Pohjois-Amerikan markkinoille valmistetaan tällä hetkellä noin 600–700 tuotenimikettä. Näiden renkaiden tuotannon siirtäminen Daytonin-tehtaaseen parantaa tehtaidemme tuottavuutta ja tehokuutta sekä yksinkertaistaa tuotantoamme mahdollistaen tuotannon lisäämisen.

Kyseessä on yhtiömme ensimmäinen tuotantolaitos Pohjois-Amerikassa ja sen vuotuinen kapasiteetti on neljä miljoonaa rengasta. Tehdasta on mahdollista laajentaa myöhemmin. Alueelle rakennetaan myös logistiikkakeskus, jonka varastokapasiteetti on 600 000 rengasta. Rakennustöiden on määrä alkaa alkuvuodesta 2018 ja ensimmäisten renkaiden odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

Uusi tehdas pähkinänkuoressa

Avainluvut, IFRS

Avainluvut, IFRS
Milj. EUR 2017 2016 muutos%
Liikevaihto 1 572,5 1 391,2 13,0
Liikevoitto 365,4 310,5 17,7
% liikevaihdosta 23,2 22,3
Voitto ennen veroja 332,4 298,7 11,3
% liikevaihdosta 21,1 21,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 22,4 19,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,1 18,7
Korollinen nettovelka -208,3 -287,4 27,5
% liikevaihdosta -13,2 -20,7
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 234,1 364,4 -35,6
Investoinnit 134,9 105,6 27,8
% liikevaihdosta 8,6 7,6 1,0
Tulos/osake, EUR 1,63 1,87 -13,0
Oma pääoma/osake, EUR 10,74 10,75 -0,1
Omavaraisuusaste, % 78,2 73,8
Verot, EUR 111,0 46,9
Palkat, palkkiot 215,2 197,6
Henkilöstö, keskimäärin vuoden aikana 4 630 4 433

Vaikutukset yhteiskuntaan ja yhteisöihin

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Työllistämme suoraan yli 4 600 henkilöä ympäri maailman. Otettaessa huomioon myös yhtiöllemme töitä tekevät yritykset, on työllistävä vaikutuksemme vieläkin suurempi. Tehdaspaikkakunnillamme olemme merkittävä työnantaja. Maksamillamme palkoilla sekä suorilla veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Nokian Renkaat ja sidosryhmien välinen rahavirta

Hyvä taloudellinen tulos näkyy laajalti yhtiömme sidosryhmissä. Oheinen kaavio kuvaa Nokian Renkaiden jättämää taloudellista ”renkaanjälkeä” omissa sidosryhmissään.

Monipuolista yhteistyötä ja sponsorointia

Avustamme ja tuemme paikallistasolla yrityskulttuuriimme ja brändiimme istuvia toimijoita sekä tapahtumia. Teemme jatkuvaa yhteistyötä monien tahojen kanssa eri maissa sekä paikkakunnilla, joissa meillä on toimipaikkoja.

Nokialla olemme esimerkiksi yksi suurimmista työllistäjistä, Venäjällä olemme rakentaneet henkilöstöllemme asuntoja. Maksamillamme veroilla tuemme ihmisten hyvinvointia eri maissa, ja aktiivinen osallistumisemme liikenneturvallisuuden saralla parantaa ihmisten turvallista tiellä liikkumista. Lisäksi monilla pienillä teoilla aina vuoropuhelusta naapuruston kanssa oppilaitosyhteistyöhön ja paikallisten urheiluseurojen pienimuotoiseen tukemiseen on vaikutusta niin yksittäisiin ihmisiin kuin yhteisöihin.

Jatkoimme vuonna 2017 pitkäaikaista yhteistyötämme Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa. Yhteistyösopimus Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa takaa meille vahvan näkyvyyden joka vuosi käytävien suunnistuksen maailmanmestaruus- ja World Cup -kisojen yhteydessä.

Vuonna 2017 ryhdyimme Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävien IRONMAN-triathlonkilpailujen pääyhteistyö- ja nimikumppaniksi. Ensimmäinen Nokian Tyres IRONMAN 70.3. Finland -tapahtuma järjestetään Lahdessa 30. kesäkuuta 2018. Vauhdikas laji sopii yhtiömme liikkumista ja aktiivista elämäntapaa edistävään arvomaailmaan ja tukee samalla yrityksen brändinäkyvyyttä Suomessa ja maailmalla.  

Menestymistä poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa älyn ja peräänantamattoman taistelutahdon avulla löytyy Suopotkupallon MM-kisoista, jotka järjestetään vuosittain Hyrynsalmella Suomessa. Olemme olleet kisojen pääyhteistyökumppani jo yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi olemme olleet yhtenä pääsponsorina nuorille suunnatussa Turvassa tiellä -liikennevalistuskampanjassa.

UN Global Compact Initiativen rekisteröityneenä tukijäsenenä tuemme vuosittain hanketta ja sen pyrkimyksiä edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. Lue lisää aiheesta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.