FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Yhteinen turvallisuuskulttuuri tuottaa tuloksia

Turvallinen työympäristö, jossa työntekijät viihtyvät, on yksi toimintamme elinehto. Henkilöstöturvallisuutta edistetään riskienhallinnan, prosessien jatkuvan kehittämisen ja uusien investointien avulla. Nokian Renkaat on työturvallisuudessa hyvällä tasolla toiminta-alueellaan. Kehitämme toimintaamme edelleen turvallisempaan suuntaan 0-tapaturmaa-ajattelumallin suuntaisesti. Pyrimme varmistamaan, että jokainen voi palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Sitoutunut, osaava henkilöstö ja turvallinen työympäristö mahdollistavat liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen myös tulevaisuudessa. Olemme asettaneet vuosille 2015–2020 tavoitteen vähentää työtapaturmia 70 prosenttia. Vuonna 2017 positiivinen kehitys tapaturmien laskussa jatkui edelleen. Tapaturmataajuus LT1F-mittarilla (tapaturmat, jotka ovat aiheuttanut yhden tai useamman päivän poissaolon) oli 7,5. Vuonna 2016 tapaturmataajuutta mitattiin LT3F-mittarilla (tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet kolmen tai useamman päivän poissaolon), ja suhdeluku oli 7,4. Vuoteen 2015 verrattaessa olemme onnistuneet ehkäisemään joka toisen tapaturman.

Sairauspoissaolot yhtiöittäin

Sairauspoissaolot yhtiöittäin
Nokian Renkaat Suomi Nokian Renkaat Venäjä Vianor, pohjoismaat
Nokian Tyres, Suomi Nokian Raskaat Renkaat NT Tyre Machinery* OOO Nokian Shina OOO Nokian Tyres Nordic Wheels Vianor Holding Oy Vianor Oy Vianor AB Vianor AS
Poissaolot % (yhteensä) 2,73 % 4,77 % 11 % 1,42 % 3,16 % 0,38 % 0,25 % 4,3 % 4,09 % 7,30 %
Poissaolotiedot sukupuolen mukaan ei saatavilla
*NT Tyre Machineryn poissaolo % saatavilla vain ajalta 10-12/2017

Tapaturmataajuus (yli 1 päivän poissaoloon johtaneet / miljoona työtuntia)

Tapaturmataajuus (yli 1 päivän poissaoloon johtaneet / miljoona työtuntia)
2015 2016 2017
Nokian Renkaat Suomi 22,3 20,2 8,6
Nokian Renkaat Venäjä 3,0 3,0 3,2
Vianor 23,9 15,2 12,6
Kaikkien yhtiöiden suhdeluku 13,9 11,2 7,5

*Taulukoiden tiedot koostettu paikallisista HR-tietojärjestelmistä.

Työhyvinvointia tuetaan monipuolisesti

Tiivis yhteistyö ja tehdyt kehittämistoimenpiteet työterveyshuollon kanssa mahdollistavat ennakoivan työkyvyn hallinnan. Työkyvyn hallinta on osa jokapäiväistä esimiestyötä. Vuonna 2017 positiivinen kehitys sairauspoissaolojen laskussa jatkui edelleen. Henkilöstömme työhyvinvointia tukevat mm. kattava liikuntatarjonta, monipuolinen kerhotoiminta sekä henkilöstötapahtumat. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa painotus on ennaltaehkäisevässä työssä. Esimerkiksi tehtaillamme ja testiradallamme työhyvinvointikoordinaattorit tekevät esimiesten kanssa tiivistä työtä päivittäin.

Vuonna 2017 panostimme sekä ihmisten että tekniikan kehittämiseen turvallisuuden parantamiseksi. Koulutuksissa keskityttiin muun muassa johtamisen malleihin sekä lähiesimiesten rooliin tiiminsä turvallisuuskoulutuksissa. Tällä tavoin vahvistimme turvallisuuskäytäntöjen siirtymistä yksiköiden ja tiimien jokahetkiseen työhön. Vuoden aikana loimme työturvallisuuteen myös uusia sääntöjä ja toimintamalleja. Nyt esimerkiksi koko Nokian-tehtaan tuotantoalueella on suojalasien käyttöpakko. Kehitettyjen raportointityökalujen avulla saamme tulevaisuudessa turvallisuudesta globaalit vertailuluvut reaaliajassa.

Oppimista oivaltamisen kautta

Olemme kehittäneet turvallisuuskulttuuriamme pitkäjänteisesti. Korostamme, että ammattimaisuus ei tarkoita vain siistiä, nopeaa ja virheetöntä työnjälkeä vaan myös tapaa, jolla tulokset saavutetaan. Malli koskee yhtä lailla omia työntekijöitämme kuin alueillamme toimivia alihankkijoitakin.

Jokaisen työntekijän on tunnistettava oman työnsä riskit ja osattava toimia havaintojensa mukaisesti. Turvallisuushavaintojen tekemiseen kannustetaan koko yhtiössämme. Havaintoihin lasketaan sekä negatiiviset että positiiviset turvallisuushavainnot, turvallisuustason ja -kulttuuriin parantamiseen tähtäävät turvallisuuskierrokset sekä läheltä piti -raportoinnit ja korjaavat toimenpiteet. Turvallisuushavaintojen seurantaan on oma raportointijärjestelmänsä, joka on avoin kaikille työntekijöille.

Vuonna 2017 otimme käyttöön koko organisaatiossa vuorovaikutteista oppimista vahvistavan pelillisen Hakkapeliitta Go -koulutusalustan. Vuoden aikana pelialustalle luotiin 29 erilaista livepeliä, joita pelattiin Suomessa, Venäjällä sekä Vianorin yksiköissä yhteensä yli 200 kertaa eri tiimeissä. Peleissä oli mukana lähes 570 yksittäistä pelaajaa. Kaikki pelit sisälsivät työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä osa-alueita. Pelitilanteissa korostuu yhdessä oivaltaminen ja keskustelu sekä esimiehen rooli pelien peluuttajana. Järjestelmästä saatavat tilastotiedot auttavat mittaamaan osaamisen tasoa ja tunnistamaan uusia kehittämiskohteita.

Raskailla Renkailla työturvallisuudessa merkittäviä parannuksia

Raskailla Renkailla työturvallisuudessa merkittäviä parannuksiaNokian Raskaat Renkaat -yksikkö on turvallisuuden näkökulmasta yksi haastavimmista ympäristöistämme: työtä tehdään huomattavan paljon käsin ja nosteltavat kappaleet ovat raskaita. Turvallisuus ja tapaturmien vähentäminen nostettiinkin yksikössä kaikkien yhteiseksi asiaksi.

Yksikön turvallisuuden parantaminen aloitettiin luomalla uusia, luottamusta ja avoimuutta lisääviä käytäntöjä. Esimerkiksi esimiesten aamu- ja viikkopalaverit siirrettiin toimistosta tuotantoon, jolloin kaikilla työntekijöillä oli yhtäläinen mahdollisuus kuulla keskustelut.

Esimiehille järjestettiin lisäksi Uskalla puuttua -koulutus, jonka opit he veivät edelleen tiimeilleen. Kaikkien katseet käännettiin hyviin ja huonoihin turvallisuuskäytäntöihin kannustamalla koko yksikköä tekemään turvallisuushavaintoja. Vuoden aikana kirjattiinkin lopulta yhteensä hieman yli 1 000 havaintoa. Tämä on enemmän kuin kahdeksan havaintoa jokaista tuotannon työntekijää kohden.

Kun henkilöstö yhdessä ymmärsi turvallisuuden merkityksen ja etsi turvallisia tapoja asioiden toteuttamiseen, nousi yksikkö työturvallisuuslukuja tarkasteltaessa yhtiössämme huonoimpien joukosta kirkkaimpaan kärkeen. Nokian Raskailla Renkailla onnistuttiin poistamaan kahdeksan tapaturmaa kymmenestä, ja loppuvuodesta komponenttiosasto saavutti 1 000 tapaturmattoman päivän rajan.

– On hienoa, kun voin luottaa siihen, ettei itselle tai työkavereille satu vahinkoja, ja työpäivän jälkeen pääsee terveenä kotiin ja vapaa-ajan viettoon, summasi kymmenen vuotta talossa palvellut kaapelityöntekijä Tiina Tommila komponenttiosaston saavutuksesta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.