FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Nokian Renkaiden arvoketju

Raaka-aineista renkaaksi ja rouheeksi kavion alle: elinkaaren mittainen vaikutus

Rengas on kansainvälinen tuote, jonka arvoketju ulottuu kaikkialle maailmaan: kumiraaka-aine Indonesian ja Malesian sademetsistä yhdistyy teollisiin komponentteihin tehtaissamme, joista valmiiden renkaiden matka jatkuu takaisin maailmalle. Renkaan elinkaaren pidentäminen pinnoittamalla on esimerkki kiertotaloudesta ja siitä, ettei renkaan elinkaari pääty vielä ensimmäiseen käyttäjään.

Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme olennaiset aiheet arvoketjuumme. Kaaviossa esitetään myös YK:n Global Compact (UNGC) -aloitteen kymmenen periaatteen kohdentuminen yhtiömme arvoketjuun. Periaatteet on merkitty numeroin kaavioon. Tähdellä merkityt aiheet ovat nousseet erityisen merkittäviksi Nokian Renkaiden olennaisuusanalyysissa. Nokian Renkaiden sekä sen arvoketjun toimijoiden vaikutuksia esitellään kaavion alla.

Arvoketju

 

1. Raaka-aineet (UNGC:n periaatteet nro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10) 

Renkaan valmistuksen pääraaka-aineryhmiä ovat synteettiset kumit, täyteaineet, kemikaalit, vahvikemateriaalit sekä luonnonkumi, joka edustaa noin neljänneksen renkaan valmistukseen käytettävästä raaka-aineesta. Yhtiöllämme on reilusti yli sata raaka-ainetoimittajaa, joita kaikkia koskevat samat säännöt. Renkaiden raaka-aineet tulevat ympäri maailmaa ja toimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan Supplier Code of Conduct -sopimusta, joihin sisältyy vaatimus kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien noudattamisesta, työvoiman oikeuksista sekä korruption torjunnasta. Vaadimme myös kaikilta raaka-ainetoimittajilta minimissään voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi aloitimme vuonna 2016 yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa. Erillinen vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä asiantuntijayrityksen kanssa ja se pohjautuu muun muassa Nokian Renkaiden hankinnan eettiseen koodistoon sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät luonnonkumin prosessointilaitokset, mikä kattaa vähintään 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Auditoinnit tukevat ja nopeuttavat yritysten työturvallisuuden parantumista ja toiminnan kehittämistä. Ulkopuolisten tahojen tekemien auditointien lisäksi raaka-ainetoimittajien vastuullisuutta seurataan oman henkilöstön toteuttamien laatuauditointien yhteydessä sekä raaka-ainetoimittajien tekemillä itsearvioinneilla.

Pientilavaltainen viljely ja monitahoinen luonnonkumin reitti renkaiden raaka-aineeksi on merkittävässä roolissa kumin lähtömaiden yhteiskuntarakenteessa. Ohessa esimerkki luonnonkumin arvoketjusta.

1.1. Kumin tuotanto

Neljännes renkaan raaka-aineista on luonnonkumia, joka maataloustuotteena poikkeaa tuotantotavaltaan muista käytettävistä raaka-aineista. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta. Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientila. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa raakakumia. Nokian Renkaiden välittäjiltä ostaman raakakumin alkutuottajina on perheviljelijöiden lisäksi muutama suurempi yritys, jotka tuottavat raakakumia plantaaseilla.

1.2. Tukkumyyjät

Perhetiloilta raakakumin ostavat paikalliset tukkumyyjät. Kumin tuotanto on jokapäiväistä: pieniä tiloja kiertävät tukkumyyjät ostavatkin perhetilojen tuotannon päivittäin. Pienten purojen määrää voi yrittää hahmottaa vertaamalla sitä vaikkapa Indonesian vuoden 2016 luonnonkumintuotantoon, joka oli yli kolme miljoonaa tonnia*. Tukkumyyjät myyvät raakakumin prosessoijille. (*Lähde: Association of Natural Rubber Producing Countries http://www.anrpc.org)

1.3. Prosessoijat

Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi sekä pakataan sen jatkokäyttöä varten.

1.4. Välittäjät

Prosessoijilta kumin välittää kansainvälisille markkinoille traderit, joilta myös Nokian Renkaat kuminsa ostaa. Kumin hinta määräytyy mm. Singaporen raaka-ainepörssissä. Nykyisin myös perhetilat varmistavat päivän pörssihinnan matkapuhelimillaan.

Hankinnan vastuullisuudesta voit lukea lisää täältä.

2. Kuljetus (UNGC 10)

Valtaosa renkaiden raaka-aineista kuljetetaan merirahtina Euroopan suursatamiin Hampuriin ja Rotterdamiin, josta ne laivataan Suomeen ja Venäjälle. Molempien tehtaidemme raaka-aineet ovat yhteneviä sekä samoista lähteistä, jolloin voidaan varmistaa renkaiden laatu riippumatta valmistuspaikasta: renkaat markkinoidaan kaikkialle maailmaan, jolloin vain yhteneväisillä raaka-aineilla sekä valmistusmenetelmillä voidaan taata kuluttajille jatkuva korkea laatu kaikkialla maailmassa.

3.  Alihankkijat (UNGC 1, 3, 8, 10)

Teemme työtä kansainvälisesti useiden alihankkijoiden kanssa aina rakennustöistä vartiointiin ja siivoukseen sekä tietohallinnosta kunnossapitoon ja logistiikkaan. Etenkin tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa käy toimipaikoissamme töissä kymmeniä alihankkijoita. Tekemällä sopimuksen kanssamme alihankkijat sitoutuvat noudattamaan yleisten lakien ja määräysten lisäksi Nokian Renkaiden paikallisia toimintaperiaatteita. Lisäksi tehtaissamme työskentelevä alihankkijoiden henkilöstö velvoitetaan ennen työn aloitusta läpäisemään turvallisen työskentelyn perehdytyskoulutukset. Kilpailutamme ja valitsemme alihankkijamme huolellisesti. Tiiviillä yhteistyöllä alihankkijoidemme kanssa varmistamme hedelmällisen lopputuloksen kummankin osapuolen kannalta.

4. Konsernitoiminnot (UNGC 1, 3, 6, 7, 8, 9)

Valmistamme renkaita kahdella paikkakunnalla, Suomessa Nokialla ja Venäjällä Vsevolozhskissa. Sen lisäksi meillä on myyntiyhtiöitä meille tärkeillä alueilla, kuten Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yli 4 600 työntekijäämme jakavat päivittäin omaa osaamistaan ja ideoitaan jatkuvan parantamisen puolesta. Hakkapeliitta Way, tapamme toimia näkyy siinä, miten hoidamme työtämme.

5. Yhteiskunta

Vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan näkyy suoraan tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa. Olemme merkittävä paikallinen työnantaja ja toimimme kiinteänä osana ympäröivää yhteisöämme: Nokialla tarjoamme työelämään tutustumista ja opinnäytepaikkoja ja Vsevolozhskissa Hakkapeliitta Village on konkreettinen esimerkki vaikutuksestamme. Raportin rahavirtavuo kuvaa Nokian Renkaiden taloudellista vaikutusta. Ostot, palkat, verot sekä omistajille suunnatut osingot jättävät jälkensä hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

6. Kuljetus

Vianor-ketjun laajentuminen sekä autokaupan vaatimukset ovat tuoneet muutoksia renkaidemme logistiseen ketjuun sekä kuluttajanäkemykseen. Aikaisemmin renkaat toimitettiin suurille tukkumyyjille, mutta nykyisin jakelu on jakautunut pienempiin tuote-eriin sekä pienempiin varastoihin. Yksittäisten kuljetusmäärien lisääntyessä on logistiikkasuunnittelu yhä tärkeämpää.

7. Jälleenmyyjät (UNGC 10)

Nokian Renkaiden tuotteita myydään niin yhtiömme brändätyn jakeluverkoston kuin eri auto- ja rengasliikkeiden kautta maailmanlaajuisesti. Brändätty jakeluverkosto sisältää Vianorin oman ketjun, Vianor-partnerketjun, Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) -verkoston ja N-Tyre-verkoston. Vuoden 2017 lopussa Vianor-verkostoon kuului 1 466 myyntipistettä, joista 194 on Nokian Renkaiden omistamia ja 1 272 toimi partner-periaatteella. Vianor-ketjut toimivat 26 eri maassa. Vianor rakentaa perustaa konsernin tuotteiden pysyville markkinaosuuksille ja toimii konsernin kasvun keihäänkärkenä, kuten myös kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Liiketoimintamalli luo yrittäjyyttä ja vaikuttaa yhteisöön kaikilla toiminta-alueillaan.

8. Kuluttajat

Kuluttajat eli renkaiden käyttäjät ovat arvoketjumme tärkein lenkki. Renkaidemme turvallisuuden, huippulaadun ja ainutlaatuisten innovaatioiden tarkoituksena on varmistaa kuluttajille huoleton matkanteko ja perillepääsy kaikissa olosuhteissa. Yli 85 prosenttia renkaan hiilijalanjäljestä syntyy niiden käytön aikana, joten tuotekehityksemme ponnistelu sekä renkaan turvallisuuden että sen ympäristövaikutusten parantamiseksi mitataan kuluttajien käytössä.

9. Kierrätys

Renkaista osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta. Kevyt, kosteutta eristävä ja olomuotonsa säilyttävä rengasrouhe tukee tiepohjia ja saa asfaltin hiljaisemmaksi. Kumin joustavat ominaisuudet tulevat esiin uudestaan urheiluareenoiden pohjina, antaen ratsastusareenoiden hevosille kevyemmän askeleen.

Renkaan pinnoittaminen on yksi parhaimmista kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton rengas voidaan pinnoittaa uudelleen, linja- ja kuorma-autojen renkaat jopa 2-4 kertaa.

Renkaita voidaan myös polttaa energiaksi, sillä renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Kierrätysrenkaiden käyttö energianlähteenä on ollut tasaisessa nousussa jo vuosien ajan ja tänä päivänä Euroopassa noin puolet kierrätettävistä renkaista käytetään energianlähteenä. Uusia kierrätystapoja ja hyötykäytön kohteita etsitään jatkuvasti.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.