Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille

Taloudellinen menestys ja kyky tuottaa arvoa sidosryhmillemme on taloudellisen vastuumme perusta. Liiketoimintamme täytyy olla kannattavaa, jotta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajamme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme.

Haemme liiketoiminnallamme kasvua ja vahvaa kannattavuutta. Strateginen tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin ja olla maailman kannattavin rengasalan yritys. Tavoitteemme on säilyttää alan paras liikevoittotaso, joka on minimissään 22 prosenttia. Strategiassa on asetettu myös tavoite, että organisaatiomme on tehokas, ja kiinteät kulumme kasvavat hitaammin kuin myyntimme. Vuonna 2016 teimmekin vahvan suorituksen melko haastavassa markkinaympäristössä.

Sen lisäksi, että kannattava liiketoiminta luo hyvää eri sidosryhmille monin tavoin, se mahdollistaa myös liiketoimintamme edelleen kehittämisen. Menestymällä taloudellisesti teemme myös omasta toiminnastamme kokonaisvaltaisesti mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa.

Jatkuva kehitys kaikilla osa-alueilla

Panostamme tuotteidemme kehittämiseen ja asemaamme premium-renkaiden johtavana valmistajana. Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme johdonmukaisesti laadun, tuottavuuden ja logistiikan kehittämiseen. Vahvan pohjoisten olosuhteiden osaamisemme pohjalta olemme voineet laajentaa tuotevalikoimaamme sekä myyntiämme uusille alueille. Kuluttajilta saadut suositukset vahvistavat yrityksemme mainetta ja tuotteidemme kysyntää sekä kasvattaa myyntiämme.

Tuotekehityksen lisäksi meille on olennaista myös liiketoimintamallien ja prosessien jatkuva parantaminen. Jakeluketjun hallinta ja toimivuus ovat perusedellytyksiä myyntimme kasvattamiselle ja pääomiemme hyvälle tuotolle. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä, ja uuteen tuotantokapasiteetin investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti, markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen, esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun muodossa. Vastuullisena toimijana olemme kiinnostava sijoituskohde sijoittajille, jotka arvioivat sijoituskohteitaan myös yritysvastuun perusteella.

Avainluvut, IFRS

Avainluvut, IFRS
Milj. EUR 2016 2015 muutos%
Liikevaihto 1 391,2 1360,1 2,3
Liikevoitto 310,5 296,0 4,9
% liikevaihdosta 22,3 21,8
Voitto ennen veroja 298,7 274,2 8,9
% liikevaihdosta 21,5 20,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,9 20,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,7 19,6
Korollinen nettovelka -287,4 -209,7 -37,1
% liikevaihdosta -20,7 -15,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 364,4 283,4 28,6
Investoinnit 105,6 101,7 3,8
% liikevaihdosta 7,6 7,5
Tulos/osake, EUR 1,87 1,80 3,6
Oma pääoma/osake, EUR 10,75 9,24 16,4
Omavaraisuusaste, % 73,8 70,8
Verot, EUR 46,9 33,5
Palkat, palkkiot 197,6 195,5
Henkilöstö, keskimäärin vuoden aikana 4 433 4 421

Vaikutukset yhteiskuntaan ja yhteisöihin

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Työllistämme suoraan yli 4 400 henkilöä ympäri maailman. Otettaessa huomioon myös yhtiöllemme töitä tekevät yritykset, on työllistävä vaikutuksemme vieläkin suurempi. Tehdaspaikkakunnillamme olemme merkittävä työnantaja. Maksamillamme palkoilla sekä suorilla veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Nokian Renkaat ja sidosryhmien välinen rahavirta

Hyvä taloudellinen tulos näkyy laajalti yhtiömme sidosryhmissä. Oheinen kaavio kuvaa Nokian Renkaiden jättämää taloudellista ”renkaanjälkeä” omissa sidosryhmissään.

Monipuolista yhteistyötä ja sponsorointia

Teemme jatkuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa maissa ja paikkakunnilla, joissa meillä on toimipaikkoja. Vaikutamme monilla eri tavoin paikallisyhteisöihin: Nokialla olemme yksi suurimmista työllistäjistä, Venäjällä olemme rakentaneet henkilöstöllemme asuntoja, sotaveteraaneja avustamme vuosittaisten juhlien järjestämisessä, maksamillamme veroilla tuemme ihmisten hyvinvointia eri maissa ja aktiivinen osallistumisemme liikenneturvallisuuden saralla parantaa ihmisten turvallista tiellä liikkumista. Lisäksi monilla pienillä teoilla aina vuoropuhelusta naapuruston kanssa oppilaitosyhteistyöhön ja paikallisten urheiluseurojen pienimuotoiseen tukemiseen on vaikutusta niin yksittäisiin ihmisiin kuin yhteisöihin.

Vuonna 2016 teimme aiempien vuosien tapaan yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa esimerkiksi opinnäytetöiden ja yritysvierailujen merkeissä. Yhtiössämme on tarjolla harjoittelupaikkoja laidasta laitaan aina tuotekehityksestä tuotantoon sekä monipuolisia aiheita diplomi- ja opinnäytetöiden aiheiksi. Osallistumme myös erilaisiin opiskelijahankkeisiin ja -tapahtumiin.

Teimme vuonna 2016 kansainvälistä markkinointiyhteistyötä Kansainvälisen suunnistusliiton ja Tough Mudder -tapahtumajärjestäjän kanssa. Yhteistyösopimus Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa takaa meille vahvan näkyvyyden joka vuosi käytävien suunnistuksen maailmanmestaruus- ja World Cup -kisojen yhteydessä. Keski-Eurooppaan painottuva Tough Mudder -yhteistyö tuki erityisvahvojen SUV-renkaidemme ansaitsemaa mielikuvaa, ja yhteistyö näkyi markkinoinnissa Euroopan laajuisesti monin eri tavoin.

Tough Mudder -tapahtumissa suoritetaan voimaa, kestävyyttä, tiivistä ryhmätyötä ja henkistä kovuutta koetteleva esterata. Nokian Renkaiden brändi ja Tough Mudder ilmentävät samaa mentaliteettia: menestyminen poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa älyn ja peräänantamattoman taistelutahdon avulla. Samoja yhteisiä elementtejä on myös Suopotkupallon MM-kisoista, jotka järjestetään vuosittain Hyrynsalmella Suomessa. Olemme olleet kisojen pääyhteistyökumppani jo liki kymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2016 solmittu yhteistyösopimus kaksinkertaisen F1-maailmanmestari Mika Häkkisen kanssa tuo näkyvyyttä niin Nokian Renkaiden brändille kuin liikenneturvallisuutta edistäviin kumppanuusprojekteihimme. Mika Häkkisen ja Nokian Renkaiden arvomaailmasta löytyy yhteneväistä sisua, periksiantamattomuutta ja huippuosaamista, jota tuodaan esiin myös turvallisuusnäkökulmalla.

Lisäksi olemme olleet yhtenä pääsponsorina nuorille suunnatussa Turvassa tiellä -liikennevalistuskampanjassa sekä sotaveteraanien Rosvopaisti-kiertueella sekä tukeneet pienimuotoisesti paikallista harrastetoimintaa ja ehkäisevää päihdetyötä.

Uudet renkaat lisäävät lapsiperheiden turvallista liikkumista Venäjällä

Uudet renkaat lisäävät lapsiperheiden turvallista liikkumista VenäjälläVuonna 2016 Leningradin aluehallinto päätti tukea yli seitsenlapsisia perheitä lahjoittamalla heille 40 tila-autoa. Nokian Renkaiden Venäjän-yksikkö päätti osallistua hankkeeseen lahjoittamalla näihin autoihin turvalliset ja ympäristöystävälliset renkaat. Nokian Hakkapeliitan 80-juhlavuoden kunniaksi sai jokainen perhe valita autonsa alle joko Nokian Hakkapeliitta C3 -talvirenkaat tai Nokian Hakka C2 -kesärenkaat. Eleellä toivotettiin turvallisia kilometrejä jokaiselle perheelle.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.