Johdon terveiset

Vastuullisuuden vuosi yhtiössämme: läpinäkyvyydellä ja omalla esimerkillä lisää eettisyyttä koko rengasalalle

Ari LehtorantaYrityksen toiminta niin strategisella kuin operatiivisella tasolla vaatii jatkuvaa kehittämistä. Me Nokian Renkaissa olemme tehneet vastuullista liiketoimintaa jo vuosikymmenien ajan pyrkien niin tuotteidemme ja toimintojemme jatkuvaan parantamiseen kuin avoimempaan vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Olemme raportoineet vastuullisuudestamme konsernitasolla GRI:n mukaisesti vuodesta 2012 ja sitä ennen jo useita vuosia EMAS-raporttien muodossa. Vuoden 2015 joulukuussa liityimme Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen tukijäseneksi, minkä jälkeen olemme aloittaneet toimintamme kehittämisen vastaamaan yhä paremmin myös aloitteen vaatimuksia.

Hyvä esimerkki halustamme niin oman toimintamme kuin koko alan kehittämiseksi, on esiintulomme rengasalan eettisyyteen ja lehtitestaukseen liittyen (Kauppalehti 24.2.2016). Aloitteellisuutemme johti mediakohuun, jonka keskiössä oli lopulta muut asiat kuin eettisen ketjun eheyden tärkeys ja rengasalan vastuullisuuden parantaminen. Kohua ajatellessa voisi helposti päällimmäiseksi ajatukseksi nousta se, että vastuullisuutemme kehittäminen olisi kokenut kolauksen vuonna 2016, uskallan kuitenkin väittää päinvastaista. Otimme nimittäin vuoden aikana askeleita oikeaan suuntaan monella saralla. Näkyvin näistä oli luonnollisesti edellä mainittu paljon näkyvyyttä saanut lehtitestaustoimintamme kuntoon laittaminen. Se, miten menestyksemme on kohusta huolimatta jatkunut, osoittaa mielestäni sen, että niin asiakkaamme kuin kuluttajatkin ottivat viestimme vastaan rakentavasti ja uskoen siihen, että näin toimien olemme entistä vastuullisempi toimija ja parempi turvallisuuden tuottaja.

Parantaaksemme koko toimialan läpinäkyvyyttä ehdotimme Euroopan rengasalan kattojärjestölle ETRMA:lle yhteneväisiä sääntöjä kattamaan testaustoimintaan liittyviä menettelytapoja. Vaikka tavoitteemme ei tässä kohtaa konkretisoitunut, päätimme toteuttaa näitä sääntöjä omassa toiminnassamme. Pyrimme omalla esimerkillämme lisäämään koko toimialan sekä testaustoiminnan luotettavuutta. Vaikka olemme verrattain pieni toimija ja sitä kautta vaikutusmahdollisuutemme erilaisissa järjestöissä ovat vaatimattomammat, meillä on vahva historia omalla esimerkillä vaikuttamisesta. Esimerkiksi luopumalla korkea-aromaattisten öljyjen käytöstä muita toimijoita ketterämmin nopeutimme niiden häviämistä rengasteollisuudesta useita vuosia suunniteltua aiemmin. Vastaavilla irtiotoilla meillä on rengasalan edelläkävijänä mahdollisuus vaikuttaa alan kehittymiseen positiivisesti tulevaisuudessakin.

Kuluttajien turvallinen liikkuminen on ollut ja tulee aina olemaan keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme. Avoimissa ja luotettavissa testeissä menestyvät renkaamme ovat se osa vastuullisuudestamme, mikä näkyy kuluttajien arjessa jokaisena päivänä. Olemme parantaneet talviliikenteen turvallisuutta jokaisella uudella Hakkapeliitta-sukupolvella. Tilikauden aikana Hakkapeliitta juhlikin 80-vuotistaivaltaan, joten työmme ihmisten turvallisen liikkumisen edistäjänä on ehtinyt jo aikuiseen ikään.

Turvallisuus ei ole kuitenkaan tärkeää ainoastaan tuotteissamme, vaan myös työympäristössämme. Positiivinen kehitys työturvallisuudessa jatkui myös vuonna 2016: tapaturmien määrä laski lähes 30 prosenttia, turvallisuushavaintojen raportointi parantui ja henkilöstön kanssa syntyi uudenlainen turvallisuuskulttuuri sekä tekemisen meininki. Kehittämistoimet turvallisen työympäristön takaamiseksi jatkuvat ja uskon positiivisen trendin turvallisuuden kehittymisessä jatkuvan myös tulevina vuosina.

Pääsimme nauttimaan yhteisen tekemisen hedelmiä, kun saimme aikaan erinomaisen, joustavuutta lisäävän sopimuksen henkilöstömme kanssa alkuvuodesta. Olemmekin sen ansiosta pystyneet viemään tilikauden läpi, ensimmäistä kertaa vuosiin, ilman lomautuksia ja irtisanomisia. Näin tulee jatkumaan ainakin seuraavan parin vuoden ajan. Saimme myös loppuvuodesta hyvässä yhteistyössä Suomen henkilöstömme kanssa aikaan kilpailukykysopimuksen. Lisäksi yhtiö lahjoitti henkilöstörahastoon 500 000 euroa kiitoksena henkilöstön joustavuudesta ja työpanoksesta. Nämä antavat hyvän pohjan niin työympäristön kehittämiselle kuin henkilöstömme motivoimisille tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 avasimme yhtenä pääomistajana ja investoijana Nokialle uuden biovoimalaitoksen, ja otimme loikan uusiutuvien energialähteiden käytössä. Tuotannossamme tapahtui muutenkin paljon hyvää: tuottavuus kasvoi ja hukan määrä pieneni. Nämä vaikuttavat puolestaan niin hiilijalanjälkeemme kuin käyttämiimme maapallon resursseihin. Ilmastonmuutos on asia, joka koskettaa kaikkea sitä, miten toimimme. Liiketoimintapäätöksen, jotka tehdään nyt erityisesti energiantuotannossa, vaikuttavat vuosikymmenten ajan mahdollisuuksiimme ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi.

Olemme sitoutuneet vastuullisuustavoitteisiimme sekä ulkoisiin aloitteisiin, jotka antavat meille mahdollisuuden yhä parempaan ja vastuullisempaan tulevaisuuteen.

Oivaltavia lukuhetkiä raporttimme parissa,

Ari Lehtoranta

Toimitusjohtaja 

Vastuullisuustavoitteet ohjaavat toimintaamme oikeaan suuntaan

Teppo HuovilaOlemme tehneet vuosikymmeniä työtä turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän liikkumisen hyväksi sekä kehittäneet sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuutamme. Olemme ulkopuolisten arvioidenkin mukaan hyvällä tasolla, ja esimerkiksi vuosittaisessa Dow Jones Sustainability Index -arvioinnissa paransimme jälleen kokonaistulostamme saavuttaen 17/18 osa-alueella toimialamme keskiarvoa paremmat tulokset. Parannuksista ja pitkäjänteisestä kehitystyöstämme huolimatta meillä riittää edelleen parannettavaa.

Lähitulevaisuudessa panostamme erityisesti kasvihuonekaasujen alentamiseen parantamalla tuotantomme energiatehokkuutta sekä vähentämällä tuotteidemme vierintävastusta. Vierintävastusta edelleen kehittämällä on saavutettavissa miljoonien kilojen vuotuinen vähennys liikenteen CO2- ja muissa pakokaasupäästöissä.

Toimintamme resurssitehokkuus on ollut jo vuosia yksi keskeinen tavoitteemme. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemmekin onnistuneet vähentämään tuotannossa syntyvää materiaalijätettä kolmanneksella. Nokian-yksikkö on jo nyt zero landfill -tehdas eli kaikki tuotantotoiminnassa syntyvä jäte päätyy hyötykäyttöön. Vsevolozhskin-tehtaalla on sama tavoite.

Kehittääksemme hankintaketjun vastuullisuutta ja syventääksemme omien toimittaja-arviointimme kattavuutta aloitimme yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa aiempaa seikkaperäisempi toimittaja-arviointi erityisesti luonnonkumin hankintaketjussa. Lisäksi kaikkien raaka-ainetoimittajiemme tulee tehdä vastuullisuuden itsearviointi vuoden 2017 aikana. Edellä mainitut esimerkit sekä muut yritysvastuun tavoitteemme tähtäävät vastuullisuutemme eri osa-alueiden parantamiseen sekä toimintamme läpinäkyvyyden lisäämiseen tulevaisuudessa.

Panostamme myös henkilöstömme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen korostaen entistä vastuullisempaa ajattelua. Jokaisen renkaalaisen tulee varmistaa päivittäisillä valinnoillaan eettinen toiminta ja korkealaatuiset tulokset. Konkreettinen esimerkki henkilöstön kehittämisestä yritysvastuun saralla on vuoden 2016 lopussa usealla kielellä julkaistu vastuullisuusverkkokurssi koko henkilöstölle. Selkeät vastuullisuustavoitteemme toimivat henkilöstömme majakkoina, jotka antavat etenemiselle suuntaviivat.

Lupaamme tehdä edelleen lujasti töitä ja omalla esimerkillämme parantaa koko rengasalan vastuullisuutta ja eettisyyttä.

Teppo Huovila

Johtaja, Laatu, vastuullisuus ja ICT

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.