Hyvää yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat mahdollisuudet nopeaan palautteeseen sekä julkiseen keskusteluun ovat tehneet sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön eettiset ohjeet. Sidosryhmätyön johtamisesta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen johtaja, yhtiön viestintä ja viime kädessä toimitusjohtaja.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä. Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme odotuksiin, vaikka erityisesti yhteiskuntavastuun kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Raportointijakson aikana käytimme vuonna 2015 avainhenkilöiden tekemää sidosryhmätutkimusta sekä olennaisten asioiden sidosryhmäkartoitusta. Oheinen taulukko kuvaa kyselyn tuloksia: aiheet ovat sidosryhmittäin tärkeysjärjestyksessä. Kyselyn tuloksia on käytetty vastuullisuustyömme kehittämisessä sekä vastuullisuusaiheiden olennaisuuden määrittelyssä. Olennaisuusanalyysiin voit tutustua täällä.

Sidosryhmätyön tuloksista raportoimisen kehittäminen on osa vastuullisuutemme olennaisen aiheen Läpinäkyvä ja kattava raportointi -prosessia, jonka avulla pyrimme yhä avoimempaan ja kattavampaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. 

Sidosryhmät

Sidosryhmiemme odotukset tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat

 • Asiakastyytyväisyys
 • Tuoteturvallisuus
 • Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi
 • Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen, tyytyväisyys ja motivaatio
 • Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita.
 • Tarjoamme henkilökohtaista palvelua ja viestimme avoimesti.
 • Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde.
 • Meillä on tutut yhteyshenkilöt ja erinomainen palvelu.

Kuluttajat

 • Asiakastyytyväisyys
 • Tuoteturvallisuus
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi
 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita.
 • Tarjoamme erinomaista palvelua ja viestimme avoimesti.
 • Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde.
 • Tarjoamme uusia palveluja ja ohjelmia koko ajan, kuten Hakka-turva ja Aramid-turva.

Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoitus

 • Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
 • Läpinäkyvä ja kattava raportointi
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Yhtiön riskienhallinta ml. vastuullisuus
 • Tuoteturvallisuus
 • Jaamme vähintään 35 prosenttia osinkoa vuoden nettotuloksesta.
 • Palvelemme sijoittajia lupauksiemme mukaisesti.
 • Hallitsemme riskimme ja toimimme toimintaohjeidemme mukaisesti.
 • Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti.

Henkilöstö

 • Asiakastyytyväisyys
 • Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Tuoteturvallisuus
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä
 • Sitoutamme henkilöstömme operatiiviseen suunniteluun
 • Kehitämme työntekijöiden henkilökohtaista osaamista
 • Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien omia kulttuureja ja arvoja sekä tuemme tasavertaisuutta
 • Kehitämme johtajuutta ja esimiestaitoja säännöllisesti

Alihankkijat ja toimittajat

 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Asiakastyytyväisyys
 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
 • Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää yhteistyötä
 • Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti
 • Varmistamme osaltamme turvallisen työympäristön yksiköissämme työtä tekeville alihankkijoille

Viranomaiset

 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Tuoteturvallisuus
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
 • Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Noudatamme lakeja ja asetuksia
 • Raportoimme ja pidämme yhteyttä aktiivisesti, säännöllisesti ja avoimesti
 • Annamme tukea päätöksenteossa

Kansalaisjärjestöt

 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
 • Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Tuoteturvallisuus
 • Viestimme avoimesti ja aktiivisesti
 • Yritysvastuuasiat ovat ajan tasalla yhtiömme verkkosivuilla

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

 • Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Tuoteturvallisuus
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen tuotantolaitosten alueilla
 • Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen
 • Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää yhteistyötä
 • Tarjoamme opiskelijoille harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sekä asiantuntemusta

Media

 • Tuoteturvallisuus
 • Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Asiakastyytyväisyys
 • Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
 • Viestintämme on avointa ja aktiivista
 • Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja tavoitettavissa niin turvalliseen ajamiseen kuin tuotteisiin liittyvissä asioissa

Naapurit

 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen
 • Läpinäkyvä ja kattava raportointi
 • Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen
 • Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden toiminnoissa
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri
 • Kommunikoimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Tuemme paikallisten yhteisöjen toimia
 • Toimimme menettelyohjeidemme mukaisesti ja huolehdimme hyvästä riskienhallinnasta

 

Monipuolista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Monipuolista vuoropuhelua sidosryhmien kanssaKeskustelemme sidosryhmiämme edustavien ihmisten kanssa monin eri tavoin aina tiedon jakamisesta henkilökohtaisiin tapaamisiin, kyselyihin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Yhteistyömme ulottuu naapuruston tiedottamisesta oppilaitosyhteistyöhön ja koko perheen henkilöstötapahtumista kuluttajien kuuntelemiseen ja sijoittajayhteistyöhön.

Vuonna 2016 teetimme maailman suurimman renkaan ja Suomen ainoan muotokuumailmapallon lippulaivatuotteemme Nokian Hakkapeliitan 80-juhlavuoden kunniaksi. Ilahdutimme naapurustoamme Nokialla järjestämällä tapahtuman, jonne saapui satoja ihmisiä ihastelemaan palloa, keskustelemaan kanssamme ja nauttimaan ohjelmasta. Vaikka sääolosuhteet estivät pallon ensilennon korkeuksiin, tapahtuma oli onnistunut ja vuoropuhelu hedelmällistä Nokian-tehtaan ympäristössä asuvien ihmisten sekä kuluttajien kanssa.

Raportointikauden aikana järjestimme henkilöstöllemme erilaisten hyvinvointiin liittyvien teemojen ja tapahtumien lisäksi mahdollisuuden tutustua tuotantoomme koko perheen voimin. Tarjosimme monipuolista ohjelmaa sekä järjestimme mieleenpainuvia tapahtumia päämarkkina-alueillallamme myös asiakkaille, sijoittajille ja median edustajille. Oppilaitosyhteistyötä teemme yliopistojen lisäksi myös muiden kouluasteiden kanssa, ja esimerkiksi vuoden lopussa meitä ilahdutti Nokialla sijaitseva kummikoulumme vierailullaan. Pienen yrittäjyyskoulun 1-6-luokkalaiset tutustuivat muun muassa kumin ominaisuuksiin ja raaka-aineisiin erilaisilla toimintapisteillä.

Yhtiökokouksen ja muiden sijoittajatapaamisten lisäksi tarjosimme suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden osallistua Venäjän-tehtaalle suunnattuun matkaan. Noin 50 piensijoittajaa matkasikin syksyllä Vsevolozhskiin tutustumaan modernin tehtaamme renkaanvalmistusprosessiin ja tiloihin.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.