Laatu- ja vastuullisuusperiaatteet

Lupaamme

Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia rengasalan huipputuotteita, joiden ainutlaatuiset innovaatiot tarjoavat käyttäjilleen turvallisia, taloudellisia ja miellyttäviä ajokilometrejä. Tarjoamme asiakkaillemme alan parasta palvelua kaikilla osa-alueilla.
 
Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toiminnassamme otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren.

Näin täytämme lupauksemme

Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen.
 
Takaamme tuotteidemme korkean laadun hallituilla, tehokkailla ja tarkkaan valvotuilla kehitys-, hankinta- ja tuotantoprosesseilla. Toimimme asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.
 
Sitoudumme noudattamaan toiminnassamme lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen.  Kunnioitamme yksilöiden ja kulttuurien erilaisuutta sekä erilaisia mielipiteitä.
 
Hankkiessamme raaka-aineita tai teetettäessä työtä ulkopuolisilla palveluntoimittajilla valitsemme vain luotettaviksi arvioituja, hyvämaineisia yhteistyökumppaneita. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä omassa toiminnassamme, emmekä toimittajien palveluksessa.
 
Johtomme on sitoutunut luomaan työskentelyolosuhteet, jotka edistävät henkilöstön mahdollisuuksia ja oikeuksia osallistua laadun sekä ympäristö- ja työturvallisuuden kehittämiseen ja niistä vastaamiseen. Pyrimme tehokkuuteen ja vahinkojen 0-tasoon kaikilla toimintamme osa-alueilla.
 
Koulutamme ja kannustamme henkilökuntaamme työskentelemään siten, että se tuntee yrityksen toiminnan perusperiaatteet ja tavoitteet, tiedostaa vastuunsa toimenpiteittensä laatu- ja ympäristövaikutuksista sekä toimii laatua, työ- ja kemikaaliturvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävällä tavalla.
 
Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.
 
Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja joilla arvioimme asiakasvaatimusten, lainsäädännön vaatimusten, määräysten ja ohjeiden toteutumista sekä toimintajärjestelmämme tehokkuutta.

Toimintamme perustuu näihin kansainvälisiin kriteereihin 

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 ja ISO 17025 standardeihin sekä asiakas- ja viranomaisvaatimuksiin ja täyttää niiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact periaatteiden mukaisesti. 

Ari Lehtoranta
Toimitusjohtaja

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.