Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä.

Renkaiden valmistusprosesseissamme käytetään runsaasti jäähdytysvettä. Käytämme prosessin jäähdytykseen pääosin kunnallista vettä kiertojärjestelmässä ja toimitamme sen jäteveden käsittelylaitokselle käytön jälkeen. Suomen-tehtaallamme jäähdytysvesi otetaan viereisestä Nokianvirrasta ja palautetaan käytön jälkeen takaisin jokeen. Jäähdytysvedet eivät missään vaiheessa ole kosketuksissa tuotannon kemikaalien kanssa, eivätkä ne näin ollen likaannu.

Tehtaissamme jäähdytysvesistä sekä jätevedenpuhdistamolle johdetuista jätevesistä otetaan säännöllisesti vesinäytteet vesien laadun varmistamiseksi. Sekä viemäriin johdettu saniteettivesi että jäähdytysvedet ovat olleet käytännössä puhtaita. 

Tuotantopaikkojen vesiriskiarvioinnit päivitettiin vuonna 2020. Arvioinnit tehtiin käyttäen WWF:n vesiriskisuodattimia, ja ne vahvistavat, että veteen liittyvät riskimme ovat pieniä emmekä toimi veden kannalta rasitetuilla alueilla. Päivitämme vesiriskiarviointeja kolmen vuoden välein. Toimitusketjuun liittyvä vesiriskityö aloitettiin arvioimalla riskit maantieteellisten sijaintien perusteella.

Jäähdytysvesi (pintavesi), Suomi, 1 000 m3
  2020 2021 2022
Vedenotto, Nokianvirta 7 087 8 062 9 065
Purku, Nokianvirta 7 051 8 017 9 053
Kunnallinen vesi, 1 000 m3
  2020 2021 2022
Suomi  63  65 68
Yhdysvallat  8,2 76  76
Levypyörä 4,7   6,0 9
Jätevedet, Kunnallinen viemäri, 1 000 m3
  2020 2021 2022
 Suomi  98  110 80
Yhdysvallat   8,2  76 74
Levypyörä  4,7   6,0 9