Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä.

Renkaiden valmistusprosesseissamme käytetään runsaasti jäähdytysvettä. Suomen-tehtaallamme jäähdytysvesi otetaan viereisestä Nokianvirrasta (Kokemäenjoen vesistö) ja palautetaan käytön jälkeen takaisin koskeen. Venäjän-tehtaalla (Laatokka) ja Yhdysvaltain-tehtaalla (Mississippin jokialue) jäähdytysvetenä käytetään kunnallista vesijohtovettä, ja se johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Jäähdytysvedet eivät missään vaiheessa ole kosketuksissa tuotannon kemikaalien kanssa, eivätkä ne näin ollen likaannu.

Tehtaissamme jäähdytysvesistä sekä jätevedenpuhdistamolle johdetuista jätevesistä otetaan säännöllisesti vesinäytteet vesien laadun varmistamiseksi. Sekä viemäriin johdettu saniteettivesi että jäähdytysvedet ovat olleet käytännössä puhtaita. Tavoitteemme oli vähentää kunnallisen veden käyttöä 25 % vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2020 kunnallisen veden käyttö (m3/tuotantotonni) oli noin 30 % alhaisempi kuin vuonna 2013.

Tuotantopaikkojen vesiriskiarvioinnit päivitettiin vuonna 2020. Arvioinnit tehtiin käyttäen WWF:n vesiriskisuodattimia, ja ne vahvistavat, että veteen liittyvät riskimme ovat pieniä emmekä toimi veden kannalta rasitetuilla alueilla. Päivitämme vesiriskiarviointeja kolmen vuoden välein. Toimitusketjuun liittyvä vesiriskityö aloitettiin arvioimalla riskit maantieteellisten sijaintien perusteella.