Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä.

Renkaiden valmistusprosesseissamme käytetään runsaasti jäähdytysvettä. Suomen-tehtaallamme jäähdytysvesi otetaan viereisestä Nokianvirrasta (Kokemäenjoen vesistö) ja palautetaan käytön jälkeen takaisin koskeen. Yhdysvaltain-tehtaalla (Mississippin jokialue) jäähdytysvetenä käytetään kunnallista vesijohtovettä, ja se johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Jäähdytysvedet eivät missään vaiheessa ole kosketuksissa tuotannon kemikaalien kanssa, eivätkä ne näin ollen likaannu.

Tehtaissamme jäähdytysvesistä sekä jätevedenpuhdistamolle johdetuista jätevesistä otetaan säännöllisesti vesinäytteet vesien laadun varmistamiseksi. Sekä viemäriin johdettu saniteettivesi että jäähdytysvedet ovat olleet käytännössä puhtaita. 

Tuotantopaikkojen vesiriskiarvioinnit päivitettiin vuonna 2020. Arvioinnit tehtiin käyttäen WWF:n vesiriskisuodattimia, ja ne vahvistavat, että veteen liittyvät riskimme ovat pieniä emmekä toimi veden kannalta rasitetuilla alueilla. Päivitämme vesiriskiarviointeja kolmen vuoden välein. Toimitusketjuun liittyvä vesiriskityö aloitettiin arvioimalla riskit maantieteellisten sijaintien perusteella.

Jäähdytysvesi (pintavesi), Suomi, 1 000 m3
  2019 2020 2021
Vedenotto, Nokianvirta 6 552 7 087 8 062
Purku, Nokianvirta 6 530 7 051 8 017
Kunnallinen vesi, 1 000 m3
  2019 2020 2021
Suomi  67  63  65
Yhdysvallat    8,2 76 
Pinnoitetuotanto   0,5  0,4 
Levypyörä   4,7   6,0
Jätevedet, Kunnallinen viemäri, 1 000 m3
   2019 2020 2021
 Suomi  89  98  110
Yhdysvallat     8,2  76
Pinnoitetuotanto    0,5   0,4
Levypyörä    4,7   6,0