Tuotantomme toiminta ja turvallisuus

Parannamme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti toimintaamme ja prosessejamme. Tavoitteenamme on entistä turvallisempi ja tehokkaampi työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstömme kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tiiviin yhteistyön merkitys toimipaikkojen, yksiköiden ja osastojen kanssa korostuu EHSQ-asioiden kehittämisessä.

Tuotantomme toiminta ja turvallisuus

Parannamme EHSQ-toimintojamme kattavasti henkilöstön, työterveyshuollon, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstömme fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Henkilöstömme on hyvin aktiivista työturvallisuuden, prosessien ja ympäristöasioiden omaehtoisessa parantamisessa. Pyrimme tavoitteisiimme muun muassa ympäristö- ja turvallisuusohjelmilla, jatkuvilla auditoinneilla ja riskien hallintaan liittyvillä selvityksillä. Ne tarjoavat lähtökohdan henkilöstömme johdonmukaiseen perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Oppimisen sisältöinä ovat esimerkiksi tyky- ja ergonomiatoiminta, kemikaaliturvallisuus sekä tulipalojen ja muiden riskien minimointi.

Tavoitteiden saavuttamista tukee myös teknologiapolitiikkamme. Investoimme mahdollisimman kehittyneeseen tuotantotekniikkaan, jonka avulla kyetään ennalta ehkäisemään haitalliset turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.

Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä Nokian-tehtaan turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja tapaturmien vähentämiseksi. Tavoitteena on puolittaa tapaturmat viiden vuoden sisällä.

Lue lisää turvallisuuskulttuurimme kehittämisestä Ihmiset-osiosta! 

Näin tuotanto pyörii!

Luonnonkumin ja muiden raaka-aineiden matka valmiiksi premium-renkaaksi on pitkä ja mielenkiintoinen. Tuo matka pitää sisällään tuhansia tunteja työtä, osaamista, ammattitaitoa ja kekseliäisyyttä. Renkaan valmistusprosessi voidaan jakaa kuuteen päävaiheeseen: raaka-aineiden hankinta ja vastaanotto, kumisekoitusten valmistus, komponenttivalmistus, kokoonpano, paisto ja tarkastus. Lisäksi renkaiden varastointi, kuljetus ja jälleenmyynti ovat tärkeitä toimintamme onnistumisessa.

 

1. Raaka-aineiden hankinta ja vastaanotto
Renkaan raaka-aineita ovat mm. luonnonkumi, synteettinen kumi, noki, erilaiset kemikaalit sekä vahvikeaineet. Näitä raaka-aineita ostetaan ympäri maailmaa, etupäässä kuitenkin Euroopasta, Aasiasta ja Venäjältä. Suomesta renkaisiin hankitaan esimerkiksi rypsiöljyä. Raaka-aineista noin 50 prosenttia on öljypohjaisia ja uusiutuvia 20 prosenttia. Uusiutuvista raaka-aineista suurin osa koostuu luonnonkumista. Pääosin raaka-aineet luokitellaan uusiutumattomiksi. Kierrätettävät raaka-aineet koostuvat pelkästään oman tuotannon kumijätemateriaaleista. Jokainen raaka-aine-erä testataan laboratoriossamme ennen kuin sitä käytetään kumisekoitusten valmistamiseen. Raaka-ainekustannusten osuus on 24 prosenttia valmistustoiminnan liikevaihdosta ja 59 prosenttia tuotantokustannuksista.

2. Kumisekoitusten valmistaminen
Alkuvalmistuksessa raaka-aineista valmistetaan tarkkoja reseptejä noudattaen kumisekoituksia, joita käytetään rengasvalmistuksen komponentteihin ja niiden kumittamiseen. Jokainen 200 kilon sekoituserä testataan laboratoriossamme ennen käyttöönottoa. Kumiseosten reseptit määräytyvät renkaaseen haluttujen ominaisuuksien perusteella. Erilaiset komponentit vaativat koostumuksiltaan erilaisia kumisekoituksia.3. Komponenttivalmistus
Komponenttivalmistuksessa kumisekoituksista, tekstiilimatoista ja metallilangoista valmistetaan erilaisia komponentteja, joita ovat mm. runkokoordit, sisäkerroskumi, kaapeli, ydin, sivupinta, sivukiilanauha, kolmiotäyte ja teräsvyö. Valtaosa komponenteista on erilaisia vahvikeosia. Yhteen renkaaseen tarvitaan yhteensä 10–30 komponenttia.4. Kokoonpano
Renkaiden muotoutuminen alkaa kokoonpanokoneella, jossa komponenteista kootaan renkaan runko ja vyöpaketti. Kokoonpanokoneen runkopuolella kootaan sisä- ja sivupinnat sekä tarvittava määrä vahvikekoordia. Vyöpuolella kootaan ns. pintapaketti eli teräsvyö ja pintakumi. Tämän jälkeen kone asettaa kaapelit paikalleen, kääntää sivupinnat, siirtää pintapaketin runkopaketin päälle ja rissaa sen. Näin muodostuu rengasaihio, joka on vielä pehmeä ja muotoiltavissa.5. Paisto
Rengasaihiot kulkeutuvat paistoon ja ne asetetaan puristimeen, jossa paistotyyny painaa aihiota höyryllä lämmitettyä muottia vasten. Rengasta paistetaan n. 170 asteessa rengaskoosta riippuen 8-20 minuuttia. Raskaita kaivosrenkaita paistetaan jopa yli 7 tuntia. Paistamisen aikana eli kumin vulkanoituessa saamme renkaaseen halutut ominaisuudet, kuten pintakuvion, sivupintamerkinnät, ilmatiiviyden sekä ajo-ominaisuuksiin vaikuttavan pidon ja alhaisen rengasmelun. Paistoaikaa lukuun ottamatta raskaan renkaan valmistus tapahtuu pääosin samoin kuin henkilöauton renkaan. 

6. Tarkastus
Paiston jälkeen tarkastamme jokaisen valmistamamme renkaan sekä visuaalisesti että koneellisesti. Pintakuvion on oltava virheetön, raaka-aineiden puhtaita, rakenteen ehjä ja symmetrinen. Koulutetut operaattorimme tarkastavat renkaan visuaalisen virheettömyyden silmävaraisesti sekä tunnustelemalla. Tämän jälkeen rengas paineistetaan testikoneella, ja sitä pyörittämällä tarkastetaan renkaan pyöreys sekä sivuttais- ja säteittäisvoimavaihtelut. Tuotteemme käyvät sataprosenttisesti edellä mainitut tarkastustoimet läpi.7. Myynti, nastoitus, varastointi ja lähetys
Valmiin renkaan kulutuspintaan liimataan koneellisesti etiketti, joka kertoo renkaan perustiedot: nimi, koko, kantavuus, nopeusluokka, tuotekoodi ja EAN-koodi. Nastalliset renkaat nastoitetaan ja kaikki renkaat varastoidaan. Nokialla, Vsevolozhskissa, Ejpovicessä ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevat isoimmat varastomme ja jakelukeskuksemme, mutta useita pienempiä varastoja löytyy muilta meille tärkeiltä markkina-alueilta. Renkaitamme myydään 62 maassa tuhansien jälleenmyyjien ja oman myyntiorganisaatiomme voimin. Toimitusaika vaihtelee vuorokaudesta neljään viikkoon. Sesongin onnistuminen on liiketoiminnallemme erityisen tärkeää.8. Hyvä palvelu – tyytyväinen asiakas
Toimitusketjun loppupäässä Vianorin ja muiden jälleenmyyjien myyntihenkilökunta huolehtii jokaiselle asiakkaalle sopivan tuotteen ottamalla huomioon muun muassa asiakkaan auton ominaisuudet sekä ajotottumukset. Varmistamme omin ja ulkopuolisin testein, että renkaamme ovat huipputurvallisia ja varustettu maailmanluokan innovaatioilla. Silloin myös myyjän on helppo olla avoin ja seistä myymänsä tuotteen takana. Vianorilla on tärkeä rooli tuotteidemme myynnissä ja sesongin hallinnassa. Lisäksi suora kontakti kuluttajaan tarjoaa arvokasta tietoa loppukäyttäjiemme toiveista ja tarpeista. Haluamme tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjien olevan erittäin tyytyväisiä. 

Energia

Energiankulutus voidaan Nokian Renkailla jakaa sähköön, lämmitykseen sekä höyryyn. Nokian-tehtaaseen energia ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Ostetusta sähköstä 40 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tuotetaan maakaasulla. Vsevolozhskin-tehtaassa kaikki energia tuotetaan maakaasulla. Sähkö ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä ja lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tehdään itse omassa voimalaitoksessa.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö nousee biovoimalaitoksen myötä

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö nousee biovoimalaitoksen myötäNokianvirran Energia Oy on saanut ympäristöluvan uuden biokattilan rakentamiselle Leppäkosken Sähkön nykyiselle voimala-alueelle Nokianvirran rantaan. Biovoimalaitos aloittaa toimintansa vuoden 2016 aikana, ja myös Nokian Renkaat on mukana tässä hankkeessa. Energiantuotantoyksikkö toimittaa höyryä Nokian Renkaiden ja SCA:n paperitehtaan tarpeisiin sekä kaukolämpöä Nokialle ja Tampereelle.

Uuden voimalaitoksen pääasiallisia polttoaineita ovat kotimaiset puuperäiset polttoaineet, kuten metsähake ja turve. Lisäksi kattilassa poltetaan Nokian-paperitehtaalla syntyvää kuitusavea sekä paperitehtaan jätevesilaitoksella syntyvää biolietettä. Uusi laitos korvaisi fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisäisi kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella. Nokian Renkaiden alustavien laskelmien mukaan yhtiö saisi nostettua uusiutuvien energiamuotojensa käyttöä 40 prosentista noin 70 prosenttiin.

Lue lisää henkilöstöturvallisuudesta ja tapaturmatilastoista hyvä henkilöstöjohtaminen -kokonaisuuden alta!

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.