Rengasvalinnalla on väliä - renkaiden ympäristövaikutukset

Kaikki ympärilläsi näkyvät esineet on kuljetettu vähintään yhden kerran renkailla. Perustellusti voi siis kysyä, millaisilla renkailla ne on kuljetettu tai millaisia renkaita itse käytät päivittäiseen liikkumiseen? Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy renkaan käytön aikana. Me kannamme vastuumme toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan.

Oikeat rengasvalinnat vähentävät ympäristökuormitusta

Renkaat pyörittävät maailmaa, sillä kaikki ympärillämme näkyvät esineet on kuljetettu vähintään yhden kerran renkailla. Tarvitsemme renkaita monta kertaa viikossa liikkumiseen ja ilman renkaita päivittäinen elämämme nykymuodossaan lamaantuisi. On siis perusteltua kysyä, minkälaisilla renkailla tarvitsemasi tavarat on kuljetettu ja millaisia renkaita itse käytät päivittäiseen liikkumiseen?

Ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä noin kolme neljäsosaa johtuu fossiilisten polttoaineiden, bensiinin ja dieselöljyn, käytöstä. Hiilidioksidi on merkittävin liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Kun ajoneuvon rengas pyörii tien pintaa vasten, siitä aiheutuu kitkaa, jota kutsutaan vierintävastukseksi. Mitä suurempi vierintävastus, sitä enemmän kuluu polttoainetta. Näin rengas vaikuttaa suoraan polttoaineenkulutukseen ja liikenteen päästöihin. Ajon aikainen polttoaineenkulutus onkin merkittävin renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista. Oikeilla rengasvalinnoilla voidaan pienentää polttoaineenkulutusta ja vähentää ilmaan pääsevän hiilidioksidin määrää. Nokian Renkaiden määrätietoisessa ja pitkäjänteisessä kehitystyössä on korostettu voimakkaasti vierintävastuksen alentamista.

Sinun rengasvalinnallasi on merkitystä

Pieniltä tuntuvilla valinnoilla jokainen voi vaikuttaa lähiympäristöön ja maailman tilaan.

Rengasvalinnallasi on väliä Mitä sinä voit tehdä? Mitä me teemme?
Turvallisuuteesi Vaadi Turvallisuuden eturintamassa
• kaikkien autossasi olevien ja muiden tielläliikkujien turvallisuus • renkaat, joissa on parhaat turvallisuusinnovaatiot Huolellinen tuotekehityksemme ja testaustoimintamme synnyttävät teknisiä oivalluksia, jotka parantavat renkaiden ominaisuuksia; lisäävät autoilun turvallisuutta, mukavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Hyvinvointiisi • renkaat, jotka ovat hiljaiset Hiljaisia renkaita
• ajomukavuus ja mielenrauha • renkaat, joiden valmistuksessa ei ole käytetty myrkylliseksi tai syöpävaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja Rengasmelu on polttoaineenkulutuksen lisäksi toiseksi merkittävin renkaan käytön aikainen ympäristövaikutus. Pintamalleissamme on lukuisia keksintöjä, jotka vähentävät melua. Kuviopalojen sijoittelu, uudentyyppiset kulutuspintasekoitukset, pitkittäisurien kohoumat ja melukolot vaimentavat rengasääntä.
• melun määrä autossasi ja ympäristössä • renkaat, joissa on käytetty pelkästään puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä Puhtaat raaka-aineet
• tiepölyn määrä ja laatu • tietoa renkaisiin käytetyistä raaka-aineista, valmistajien työoloista ja tuotannon ympäristö­vaikutuksista Siirryimme ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa käyttämään tuotannossamme puhdistettuja, matala-aromaattisia öljyjä. Jää- ja märkäpitoa parantaa sekoituksissa käytettävä uusiutuva raaka-aine, rypsiöljy.
Talouteesi Aja viisaasti ja vaihda renkaiden paikkaa Avoin toimintatapa
• polttoaineenkulutus jokaisella ajamallasi kilometrillä Voit alentaa polttoaineen­kulutustasi jopa 0,3-0,5 litraa sataa kilometriä kohden tarkistamalla ilmanpaineen säännöllisesti ja valitsemalla alhaisen vierintävastuksen renkaat. Vaihda renkaiden paikkaa kauden aikana, ja saat renkaallesi lisää turvallista käyttöikää. Tarkastelemme kaikkia toimiamme kestävän kehityksen suurennuslasin läpi. Saman tiukan seulan käyvät läpi kaikki raaka-aineiden toimittajat. Ostopolitiikan mukaisesti tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään toimittajien sitoutuneisuus ympäristöasioidensa hoitamiseen. Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yhtiömme toimintaperiaatteisiin. Avoimuus on myös reilua tekemisen meininkiä työyhteisössämme ja hyvää naapuruutta.
• renkaiden kulumiskestävyys Kierrätä
• teiden kunto ja kestävyys Renkaisiisi käytetyt raaka-aineet ansaitsevat vielä toisen elämän. Se, mitä et itse enää käytä, on tarpeen muualla.
Sinä vaikutat myös
• raaka-aineiden kulutukseen
• energian ja polttonesteiden kokonaiskulutukseen
• syntyvän jätteen määrään
Valinnoillasi voit siis vaikuttaa lähiympäristöösi ja maailman tilaan!

Vierintävastus – vaikuttaa ympäristöön ja kukkaroon

Renkaiden vierintävastuksissa voi olla huomattavia eroja. Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa tarkoittaa keskimäärin 5-6 prosentin eroa polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi tulla kyseeseen esimerkiksi polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden välillä. Rengasvalinnalla voi siis säästää samanaikaisesti luontoa ja rahaa. Nykyisillä polttoainehinnoilla on mahdollista vähentää polttoainekuluja noin 300 euroa 40 000 km:n ajossa, kun valitsee vierintävastukseltaan taloudellisimman renkaan. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään. Esimerkkeinä energiankulutusta lisäävistä tekijöistä voisi mainita renkaan lämpötilan, rengaspaineen, pyöräkuorman, renkaan kuluneisuuden sekä ajonopeudesta johtuvan ilmanvastuksen ja pyörteet.

Renkaan vierintävastus vaikuttaa ympäristöön koko renkaan käyttöiän ajan. Mitä kevyemmin rengas vierii, sitä vähemmän se kuluttaa polttoainetta ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Vierintävastuksen suuruus ilmaistaan vierintävastuskertoimella. Mitä suurempi kerroin, sitä raskaammin vierivä rengas. Tällä hetkellä Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaiden polttoainetaloudellisuus sijoittuu EU-rengasmerkinnässä yleisimmin C-luokkaan. EU-rengasmerkinnässä ilmoitetaan polttoainetaloudellisuus asteikolla A-G. Renkaiden polttoainetaloudellisuuden parantaminen on yksi lähitulevaisuuden merkittävistä kehityskohteista yhtiössä.

Vain noin 20–30 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta pystytään hyödyntämään auton liikuttamiseen, ja tämä energia kuluu kiihdytyksien ja jarrutusten lisäksi juuri vierintä- sekä ilmanvastuksen voittamiseen.

Renkaan elinkaari

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen valmistuksen, käytön ja käytöstä poiston eri vaiheita raaka-aineista jätteiksi. Renkaan elinkaari alkaa kumipuusta eteläiseltä pallonpuoliskolta, esimerkiksi Indonesiasta tai Thaimaasta. Elinkaari sisältää raaka-aineiden sekä tuotteiden valmistusta, varastointeja sekä runsaasti kuljetuksia. Varsinainen renkaan elinkaari päättyy esimerkiksi rengasmurskeena maanrakennukseen.

Elinkaari voidaan jakaa karkeasti neljään osaan: 

1. Tuotantopanosten, kuten raaka-aineiden ja energian, valmistus ja hankinta

2. Renkaan valmistus

3. Renkaan käyttö

4. Käytetyn renkaan hyötykäyttö

Ympäristösuojelumme lähtökohta on elinkaariajattelu. Se tarkoittaa, että kannamme vastuumme toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan. Ostopolitiikkamme mukaisesti tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään toimittajien sitoutuneisuus ympäristöasioidensa hoitamiseen. Vuonna 2015 raaka-aineiden toimittajista 60 prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä. Kaikilta sopimuskumppaneilta, kuten alihankkijoilta ja urakoitsijoilta, edellytetään sitoutumista Nokian Renkaiden toimintaperiaatteisiin.

Renkaan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista suurin osa muodostuu renkaan käytön aikana. Käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Renkaan painoa ja vierintävastusta pienentämällä voidaan alentaa polttoaineen kulutusta ja sitä kautta vähentää pakokaasupäästöjä ja kasvihuonekaasujen muodostumista. Autoilussa merkittävin pakokaasupäästöjen määrään vaikuttava tekijä on kuitenkin kuljettajan ajotyyli. Taloudellista ajotapaa noudattamalla voidaan päästä 10–20 prosentin säästöihin polttoaineen kulutuksessa.

Renkaan elinkaaren ympäristövaikutuksista merkittävin on käytönaikainen polttoaineen kulutus, jolloin aiheutuu myös päästöjä ilmaan. Tämän vuoksi seuraavassa kuvaajassa renkaan ympäristövaikutukset esitetään hiilijalanjäljen muodossa.


Mihin renkaat päätyvät käytön jälkeen?

Euroopassa poistetaan vuosittain käytöstä noin 3,2 miljoonaa tonnia vanhoja renkaita. Ympäristön onneksi käytöstä poistetut renkaat eivät ole arvottomia, sillä niiden matka jatkuu moniin uusiokäyttökohteisiin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi moottoritien hälinältä suojaavissa meluvalleissa tai ratsastuskentän joustavuutta parantavana alusmateriaalina.

Mikäli renkaita ei kierrätetä asianmukaisesti, ne päätyvät ympäristöön tai kerääntyvät ihmisten varastoihin. Suomessa renkaiden kierrätys on korkealla tasolla verrattuna moniin muihin maihin. Joukko rengasalan toimijoita, mukaan lukien Nokian Renkaat, perusti vuonna 1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n renkaiden keräämiseksi ja hyödyntämiseksi keskitetysti ja valtakunnallisesti. Suomessa renkaista kierrätetään lähes 100 prosenttia, kun esimerkiksi Euroopassa 95 prosenttia kierrätetään ja loput renkaat päätyvät kaatopaikoille. Venäjällä renkaiden kierrätysaste on alhainen, ja Nokian Renkaat onkin osallistunut aktiivisesti keskusteluihin kierrätyksen edistämiseksi. Keskustelut johtivat vuonna 2015 asiaa koskevan lainsäädännön valmistumiseen. Voimaantulleen lain mukaan vuonna 2016 on kierrätettävä jo vähintään 15 prosenttia Venäjän myyntiä vastaavasta määrästä. 

Renkaista suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta. Renkaiden pinnoittaminen on yksi parhaimmista kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton rengas voidaan pinnoittaa uudelleen – linja- ja kuorma-autonrenkaat jopa 2–4 kertaa. Renkaiden energiasisältö voidaan hyödyntää polttamalla, sillä renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Uusia kierrätystapoja ja hyötykäyttökohteita etsitään jatkuvasti.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.