FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Mikropolymeerit

Osallistumme mikropolymeerien mahdollisesti haitallisten vaikutusten tutkimiseen.

Moottoriajoneuvot on mainittu yhtenä meriin ja muihin vesistöihin päätyvien mikromuovien lähteenä. Renkaista puhuttaessa termin ”mikromuovi” käyttö on hieman harhaanjohtavaa, sillä renkaissa ei käytetä muovia vaan kumia. Muovi ja kumi ovat kuitenkin molemmat polymeerejä.

Monissa julkaisuissa renkaiden tiekosketuksesta syntyvä pöly, eli renkaasta ja tien pinnasta irtoavat kulumispartikkelit, sisällytetään mikropolymeereihin tai mikromuoveihin. Syntyvistä partikkeleista puolet on peräisin renkaasta ja puolet tiestä. Partikkelit ovat melko painavia. Niinpä suurin osa niistä laskeutuu tienvarsille, pieni osa jää ilmaan ja 2–5 % päätyy jokisuihin.

Rengasvalmistajana olemme vastuussa tuotteidemme turvallisuudesta. Renkaan ja tien välille muodostuva kitka on merkittävä turvallisuustekijä, sillä rengas ei pidä ilman kitkaa. Kitka aiheuttaa myös renkaan ja tien kulumista, josta aiheutuu kulumispartikkeleita. Renkaan suunnittelussa pyrimme löytämään parhaan yhdistelmän kulumiskestävyyttä ja turvallisuusominaisuuksia, jotta rengas voidaan optimoida liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmista.

Lisätutkimusta tarvitaan

Nykyisissä tutkimuksissa on havaittu, että makean veden alueella sedimentteihin kerrostuvat partikkelit voivat aiheuttaa matalan riskin joillekin vesieliöille. On kuitenkin tarpeen tehdä  lisätutkimuksia siitä, onko vesistöön kulkeutuneista partikkeleista haittaa ekosysteemille tai ihmisten terveydelle.

Yksi tärkeä näkökulma autoilun vaikutusten vähentämiseen on myös se, miten voimme infrastruktuurin näkökulmasta estää tai ohjata liikenteestä syntyviä hiukkaspäästöjä ympäristöystävällisemmin. Tällaisia kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi viemäröintijärjestelmät, ojanpengerrykset tai vedenpuhdistus.

Seuraamme aktiivisesti aiheesta tehtäviä tutkimuksia ja olemme osallisena muun muassa ETRMA:n teettämissä ulkopuolisissa tutkimuksissa. Luotettavat kenttä- ja laboratoriokokeet ovat tarpeen, jotta voidaan ymmärtää partikkeleiden luonnetta, haittavaikutuksia ja kulkeutumisreittejä, sillä monet nykyisistä arvioista perustuvat matemaattisiin malleihin ja laskelmiin.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja kehitämme niin tuotteitamme kuin toimintojammekin entistä ympäristöystävällisemmiksi. Suhtaudumme vakavasti ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen. Jos tulevaisuuden tutkimuksissa nousee esiin tietoa mikropolymeerien haitallisuudesta, reagoimme asiaan ja etsimme uusia ratkaisuja.