Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta

Tuotekehitystämme ohjaa kestävän turvallisuuden periaate: renkaan on oltava turvallinen koko elinkaarensa ajan.

Vastuu tuotteista nivoutuu kaikkeen toimintaamme ja kattaa sekä tuotteiden turvallisuuden ja laadun että määräystenmukaisuuden. Vastuu kattaa prosessimme aina tutkimuksesta ja tuotekehityksestä testaukseen, tuotantoon, hankinta- ja ostotoimintoihin sekä toimitusketjuun kaikkine vaiheineen ja toimintoineen. Lisäksi tuotevastuutamme on tuotteiden markkinointi sekä viestintä kuluttajille.

Tuotekehitysorganisaatio koostuu kolmesta avaintoiminnosta ja niitä tukevista osastoista:

1. Materiaalikehitys keskittyy renkaiden ja pinnoitteiden materiaaleihin. Uusia raaka-aineita ja innovaatioita kehitetään tutkimushankkeiden avulla usein yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa.

2. Rakennesuunnittelussa keskitytään renkaan eri komponentteihin, joiden avulla pystytään vaikuttamaan muun muassa käsiteltävyyteen, rengasmeluun sekä vierintävastukseen. Vierintävastuksen pienentäminen on yksi tuotekehityksemme avaintehtävistä, sillä alhainen vierintävastus vähentää ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja sitä kautta CO2-päästöjä.

3. Pintamallikehitys suunnittelee uusien renkaiden pintakuviot. Pintamalli vaikuttaa muun muassa renkaan vesiliirto-ominaisuuksiin, pitoon ja käsiteltävyyteen.

Näitä kolmea toimintoa tukevat koeosasto ja rengastekninen osasto:

Koeosastolla renkaista testataan laboratorio-olosuhteissa nopeus- ja rasituskestävyys sekä vierintävastus. Vain parhaimmat renkaat testataan todellisissa olosuhteissa testiradoilla. Tuntumakuljettajat testaavat valittuja renkaita useita kertoja, jotta niiden suorituskyvystä saadaan mahdollisimman paljon tietoa.

Rengastekninen osasto testaa uusia rengasideoita ja antaa palautetta eri tuotekehitysosastoille sekä huolehtii uusien tuotteiden saattamisesta tuotantoon.

Työryhmät. Tuotteiden vastuullisuuteen liittyvää työtä tekevät myös poikkiorganisatoriset työryhmät, joiden avulla varmistamme laaja-alaisen osaamisen sekä renkaan kehitysvaiheen että kaupallisen valmistuksen aikana.

RAAKA-AINEET PÄÄSEVÄT TUOTANTOON LABORATORION KAUTTA

Renkaiden valmistuksessa käytetään kumisekoitusten lisäksi terästä, tekstiilejä ja muita vahvikemateriaaleja. Kumisekoitusten valmistuksessa käytetään luonnonkumia ja synteettisiä kumeja, öljyjä sekä täyteaineita, kuten nokea ja silicaa sekä rikkiä ja erilaisia kemikaaleja. 

Yksikään raaka-aine ei päädy tuotantoon ilman oman laboratoriomme hyväksyntää. Raaka-aine-erät odottavatkin varastossa laboratorion käyttöönottohyväksyntää, ennen kuin niitä käytetään kumisekoituksen valmistukseen.

TIUKAT STANDARDIT OHJAAVAT INNOVAATIOITA

Uuden renkaan kehittäminen vie aikaa 2–4 vuotta. Kuluttajan rengasvalinnan lähtökohtana pitäisi olla, että rengas soveltuu omaan käyttöön: ajo-olosuhteisiin ja ajotapaan. Esimerkiksi raskaita työkonerenkaita käyttävä urakoitsija vaatii renkailtaan erilaisia ominaisuuksia kuin henkilöauton kuljettaja. Räätälöity, globaali tuotepolitiikkamme huomioi erilaiset käyttökohteet ja markkina-alueet, jotka tarvitsevat omia yksilöityjä tuotteita ja täsmäinnovaatioita.

Renkaat käyvät läpi useita testejä, joissa mitataan sekä renkaan käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa, että sen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Yhteiskunnat, alueet (kuten EU) ja yhteistyöjärjestöt (kuten YK) ovat kukin määritelleet standardeja, jotka renkaan on täytettävä ennen markkinoille pääsyä. Suurilla markkina-alueillamme renkaille on asetettu lähes 30 erilaista testiä, joilla mitataan valmiiden tuotteiden ominaisuuksia. Testauksen määrä lisääntyy, kun uusia testejä ja tiukempia vaatimuksia otetaan käyttöön.

TOIMINTA VIRHETAPAUKSISSA

Laatujärjestelmän avulla huolehdimme tuotteidemme seurannasta koko elinkaaren läpi ja varmistamme, että jokainen myyntiin vapautettu rengaserä on viranomaismääräysten ja asetusten mukainen. Seuraamme tuotteen laatua ja laatuseurannan tuloksia systemaattisesti. Ryhdymme tarvittaessa nopeasti toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi.

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 20 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Nokian Renkaat ei myöskään ole ollut osallisena merkittävissä oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Järjestelmämme mahdollistavat renkaiden takaisinvedon käynnistämisen ja siitä tiedottamisen nopeasti ja täsmällisesti. Menettely renkaiden poisvetämiseen markkinoilta on määritelty laatuohjeistuksessa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat niin asiakasreklamaatiot kuin asiakkaalle aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasreklamaatioiden käsittelyä, myynnin rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Meillä on mahdollisuus vetää tuotteet takaisin joko tukku- ja vähittäisketjusta tai edellisten lisäksi myös loppukuluttajilta sekä raportoida kaikki tapahtumat välittömästi viranomaisille renkaiden myyntimaissa. Ohjeissa on huomioitu myös maakohtaiset ohjeistukset, kuten Yhdysvaltoja koskeva NHTSA:n vaatima raportointi.

Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet laatupoikkeamat. Seuraamme EU:n tuoteturvallisuustietokantaa, johon rekisteröidään alan takaisinvetotilanteita. Saatu tieto auttaa arvioimaan ennalta vastaavien riskien todennäköisyyttä omissa prosesseissamme.

Takaisin Tuotteet-osioon tai Lue kuinka olemme vähentäneet vierintävastusta