Vastuullisuus vaatii avoimuutta

Teimme vuoden 2015 aikana konsernissamme monia muutoksia ja kehitystoimenpiteitä, jotka tähtäävät yhtiömme kannattavan kasvun tukemiseen sekä läpinäkyvyyden lisäämiseen. Vastuullisuustyömme uudelleenorganisoinnin myötä laadimme myös kattavan yli 50 erillistä työpakettia sisältävän vastuullisuuden kehityssuunnitelman seuraavan kolmen vuoden ajanjaksolle.

Viime vuonna yksi Nokian Renkaiden sisäisen auditoinnin kohteista oli tuotekehitys. Tutkinnan yhteydessä havaitsimme epäkohtia lehtitestauskäytännöissämme. Kun tulokset varmistuivat, halusimme kantaa vastuumme ja kerroimme löydöksistämme oma-aloitteisesti julkisuuteen alkuvuodesta 2016. Pyysimme anteeksi, sillä menneisyyden toiminta oli periaatteidemme vastaista. Läpinäkyvyys ja vastuullisuus antavat parhaat lähtökohdat yhtiömme kehittämiselle.

Olemme muuttaneet toimintatapojamme eikä lehtitesteihin toimiteta renkaita, joita ei olisi tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Pahoittelen syvästi virhettämme ja takaan, että asia ei tule toistumaan. Teemme entistä vahvemmin töitä luottamuksen kasvattamiseksi sekä kehittääksemme toimintaamme koko vastuullisuuden saralla. Oman esimerkkimme lisäksi haluamme vaikuttaa kaikin keinoin siihen, että koko teollisuudenala kehittyisi testaustoiminnan suhteen läpinäkyväksi.

Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen. Viime vuosien automedioiden puolueettomat vertailutestit ovat osoittaneet, että renkaamme menestyvät testeissä juuri sellaisina kuin ne kaupanhyllyltä ostettaessa ovat.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta

Strategia tukee kannattavaa kasvua – joustosopimus lisää Nokian-tehtaan kilpailukykyä

Strategisiin tavoitteisiimme pohjautuen teimme vuoden lopussa organisaatiomuutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa tuote- ja innovaatiojohtajuutta, toimitusketjun kaikkia vaiheita, myyntiä ja jakeluketjun hallintaa, parantaa yhtiömme laajentumismahdollisuuksia sekä yhtenäistää ja kehittää prosessejamme. Päivitetty strategiamme ohjaa meitä kehittämään toimintaamme jokaisella osa-alueella niin, että premium on vahvasti mukana kaikessa tekemisessämme. Kaikki edellä mainitut tekijät ovat Nokian Renkaiden tulevaisuuden menestyksen ytimessä.

Valitettavasti kipeiltäkään toimenpiteiltä ei viime vuoden aikana vältytty. Heikentynyt taloudellinen tilanne ja tuotannon leikkaukset Nokian-tehtaassa aiheuttivat tarpeen toteuttaa pysyviä rakenteellisia uudistuksia organisaatioissamme. Yhteistoimintaneuvotteluiden päätteeksi Nokian-toimipaikasta irtisanotun henkilöstön uudelleentyöllistyminen on meille tärkeää. Tarjosimme henkilöstövähennysten kohteena olleille työntekijöille lakisääteistä kattavammat koulutus- ja tukipaketit.

Vuoden 2016 alussa teimme merkittävän työaikajoustosopimuksen Nokian-tehtaan henkilöstön kanssa. Sopimuksen avulla parannamme tuotantomme joustavuutta ja yhtiömme kilpailukykyä sekä takaamme tuotannon henkilöstöllemme kesäkuuhun 2018 asti työsuhdeturvan, jonka aikana ei ole lomautuksia eikä irtisanomisia tuotannollisin ja taloudellisin syin.

Kehitystä vastuullisuuden osa-alueilla

Kiertotalous ja materiaalien tehokas hyödyntäminen ovat ajankohtaisia aiheita. Olemme aina tukeneet voimakkaasti kierrätystä ja pyrkineet varmistamaan toimintamme resurssitehokkuuden. Yksi vastavoima, joka lisää jätemääriä luontaisesti, on nykypäivän tarve useille tuotetyypeille. Olemme onnistuneet vähentämään tuotannossamme syntyvän jätteen määrää yli 25 prosenttia kahden viime vuoden aikana samalla, kun tuoteportfoliomme on kasvanut. Valtaosa tuottamastamme jätteestä hyödynnetään muun muassa rakennusmateriaaleina.

Yli 80 prosenttia renkaan ympäristövaikutuksista syntyy sen käytön aikana. Tästä reilusti yli puolet syntyy pelkästään polttoaineen kulutuksesta. Renkaan vierintävastus vaikuttaa merkittävästi polttoaineen kulutukseen. Olemme tehneet määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä renkaidemme vierintävastuksen alentamiseksi. Vuonna 2015 toimme markkinoille kolme vierintävastukseltaan ja märkäpidoltaan EU-rengasmerkinnän A-luokkaan kuuluvaa rengasta. Parhaiden A-C–luokan renkaiden osuus bruttomyynnistämme on kasvanut jo yli 90 prosenttiin.

Muun muassa edellä mainittujen toimenpiteiden myötä paransimme tulostamme vuoden 2015 DOW Jones –vastuullisuusarvioinnissa. Tuloksemme ylittivät kaikissa 18 osa-alueessa autoteollisuuden komponentit -toimialan keskiarvon.

Vahvistamme kehitystä vastuullisuuden eri osa-alueilla. Liityimme vuoden 2015 joulukuussa YK:n maailmanlaajuiseen Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen, jonka kymmenen periaatetta ovat yhdenmukaiset eettisen ohjeistuksemme kanssa. Olemme jatkuvasti avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

Rakennamme tulevaisuuden menestystämme rehellisesti sekä kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme entistä laadukkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Ammattitaitoisen ja ahkeran henkilöstömme kanssa luomme Nokian Renkaista maailman parhaan ja vastuullisimman rengasvalmistajan. Toivomme nöyrästi asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamuksen palautuvan ennalleen avoimuutemme ja toimintamme myötä.

Olemme rengasalan edelläkävijä monella eri alueella, ja aiomme olla sitä myös vastuullisuuden saralla.

Hyviä lukuhetkiä raporttimme parissa,

Ari Lehtoranta
Toimitusjohtaja

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.