Kannattava kasvu kestävästi

Kaupallisena yhtiönä vastuullisuutemme tärkeimpiä seikkoja on varmistaa taloudellinen menestys ja kyky tuottaa lisäarvoa taloudellisille sidosryhmillemme. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen sekä taloudellisen turvan, työn ja hyvinvoinnin tarjoamisen niin yhtiömme henkilöstölle kuin osakkeenomistajillekin.

Taloudellinen menestys luo jaettavaa kaikille sidosryhmille

Haemme liiketoimintaamme kasvua ja vahvaa kannattavuutta tekemällä huippulaadukkaita erikoisrenkaita. Panostamalla tuotteidemme kehittämiseen pysymme kehityksen kärjessä ja saamme suositteluja kuluttajilta. Tämä vahvistaa yrityksemme mainetta ja tuotteidemme kysyntää sekä kasvattaa myyntiämme. Olemme voineet laajentaa tuotevalikoimaamme ja myyntiä uusille alueille vankan pohjoisten olojen osaamisemme pohjalle.

Uusien tuotteiden osuus on noin 30 prosenttia liikevaihdostamme. Tuotekehityksen lisäksi meille on olennaista myös liiketoimintamallien ja prosessien jatkuva parantaminen. Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme johdonmukaisesti laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. Jakeluketjun hallinta ja toimivuus ovat perusedellytyksiä myyntimme kasvattamiselle ja pääomiemme hyvälle tuotolle. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä ja uuteen tuotantokapasiteetin investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti, markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen, esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun muodossa.

Aiomme kehittyä ja kasvaa edelleen, sillä haluamme olla maailman kannattavin rengasvalmistaja tulevaisuudessakin. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa liiketoiminnan edelleen kehittämisen sekä taloudellisen turvan, työn ja hyvinvoinnin tarjoamisen niin yhtiömme henkilöstölle kuin osakkeenomistajillekin. Menestymällä taloudellisesti teemme myös omasta toiminnastamme mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa.

Vastuullisuutta asiakasrajapinnassa

Haastaviin olosuhteisiin suunniteltujen laadukkaiden ja innovatiivisten premium-renkaiden valmistajana haluamme olla alan edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Panostamme tuotteidemme ja prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Olemme kehittäneet EU-rengasmerkinnän vierintävastukseltaan parasta A-luokkaa olevia renkaita, joiden valmistuksessa on käytetty ympäristölle ystävällisiä raaka-aineita. Mitä useammin brändimme liitetään turvallisuuden ja laadun lisäksi myös ympäristövastuullisuuteen, sitä enemmän saamme vastuullisesti toimivia ja ajattelevia asiakkaita. Kilpailukyvyn lisääminen myös vastuullisuuden saralla tukee päätavoitettamme kannattavaa kasvua.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiömme myynnin kehittymisestä sekä taloudellisesta tilasta kerrotaan lisää yhtiön vuoden 2015 vuosikertomuksessa, joka on saatavissa osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/julkaisut/vuosikertomukset/

Avainluvut, IFRS
Milj. EUR 2015 2014 muutos%
Liikevaihto 1 360,1 1 389,1 -2,1
Liikevoitto 296,0 308,7 -4,1
% liikevaihdosta 21,8 22,2
Voitto ennen veroja 274,2 261,2 5,0
% liikevaihdosta 20,2 18,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,3 19,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,6 16,0
Korollinen nettovelka -209,7 -164,6 -27,4
% liikevaihdosta -15,4 -11,8
Investoinnit 101,7 80,6 26,2
% liikevaihdosta 7,5 5,8
Tulos/osake, EUR 1,80 1,56 15,1
Oma pääoma/osake, EUR 9,24 9,07
Omavaraisuusaste, % 70,8 67,5
Verot, EUR 33,5 52,8
Palkat, palkkiot 195,5 196,6

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.