Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus

Toimitusvarmuus on yksi yhtiömme menestyksen edellytyksistä, koska talvirenkaiden kuluttajamyynnin vahva sesonkiluonteisuus vaatii logistiikkaratkaisuiltamme suurta joustavuutta ja nopeutta. Pitkät luottamukseen perustuvat asiakassuhteet tarjoavat molemmille osapuolille mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä.

Tavoitteena tyytyväisimmät asiakkaat

Haluamme asiakkaidemme valitsevan ensisijaisesti meidät rengaskumppanikseen sekä olevan erittäin tyytyväisiä tuotteisiimme ja palveluihimme. Asiakastyytyväisyys ja hyvä kumppanuus on valittu yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksemme myös lähitulevaisuuden strategiseen kehitysohjelmaamme.

Tavoitteenamme on pitkäaikainen kumppanuus asiakkaidemme kanssa niin, että yhteistyö on molemmille osapuolille hedelmällistä. Haluamme myös varmistaa luotettavien jakelukanavien avulla parhaiten suoriutuvan brändin aseman kumppaneidemme tuotevalikoimissa sekä parantaa asiakassuhteidemme hallintaan suunniteltuja välineitä.

Saavuttaaksemme tavoitteemme tuemme asiakkaidemme ansaintamahdollisuuksia esimerkiksi kaupallisen yhteistyön sekä hinnoittelupolitiikan avulla. Lisäksi toteutamme avainasiakkaidemme kanssa yhteisiä promootioita ja markkinointikampanjoita sekä kehitämme Franchise-ketjuille kiinnostavia myyntikonsepteja.

Vuoden 2015 rengas- ja autokauppiaille suunnatussa asiakastyytyväisyyskyselyssämme kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 4,1 arviointiasteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Tutkimuksessa arvioitiin asiakkaiden tyytyväisyyttä 12 eri osa-alueeseen sekä kokonaistyytyväisyyttä yhteistyöhön Nokian Renkaiden kanssa. Tulokset perustuvat noin 1 400 asiakkaan vastauksiin useissa eri maissa. Mittaamme asiakastyytyväisyyttämme vuosittain, ja seuraava tutkimus tehdään jotakuinkin samalla rakenteella keväällä 2016. 

Tiivistä asiakastyötä – luotettavaa kumppanuutta

Tiivistä asiakastyötä – luotettavaa kumppanuuttaNokian Renkaiden liiketoiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat tuntevat yhtiön ja sen valmistamat tuotteet. Kun tuote- ja yritystuntemus ovat vahvalla pohjalla, ja molemminpuolinen luottamus kaikilla osa-alueilla ansaittu, on asiakkaan helpompi myydä tuotteita ja harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Tiivis ja monipuolinen yhteistyö on avainasemassa luottamuksen ja kumppanuuden syntymisessä.

Tiivistä asiakastyötä – luotettavaa kumppanuuttaNokian Renkailla asiakassuhteita hoidetaan monin eri tavoin ja asiakkaita myös kuunnellaan. Paikalliset myyntipäälliköt tekevät tuhansia henkilökohtaisia vierailuja rengas- ja autoliikkeissä vuoden aikana. Uusien tuotteiden lanseeraustilaisuudet, vierailut eri maiden tehtaissa sekä räätälöidyt verkkotuotekoulutukset jälleenmyyjille ja muille asiakkaille ovat omiaan lisäämään syvällisempää tuotetuntemusta.

Uusien tuotteiden lanseerauksia järjestetään niin yhtiön omissa testikeskuksissa Nokialla ja Ivalossa kuin myös paikanpäällä päämarkkina-alueilla. Uusien tuotteiden lanseeraukset ovat varsin suosittuja, sillä asiakkaat pääsevät itse kokemaan, miten uutuusrenkaat käyttäytyvät ajon aikana. Etenkin haastavien olosuhteiden Ivalo tarjoaa elämyksiä kerta toisensa jälkeen niin pohjoisen kauneuden kuin talvisten ajo-olojen puolesta.

Syksyllä 2015 lanseerattiin Nokian Hakka Green 2 Nokian-testiradalla, jonne saapuikin viitenä päivänä yhteensä yli 200 asiakasta tutustumaan ympäristöystävälliseen uutuustuotteeseen. Rengastäyteisen päivän jälkeen asiakkaat rentoutuivat Pyhäjärven kauniissa maisemissa.

Toimitukset sopimusten mukaan

Toimitusvarmuus tarkoittaa yhtiössämme oikeiden tuotteiden toimittamista vastaanottajalle siten, että tuotteiden laatu, kuljetustapa, toimituspaikka, toimitusaika ja hinta ovat sopimuksen mukaisia. Toimitusvarmuus on yksi Nokian Renkaiden menestyksen edellytyksistä, koska talvirenkaiden kuluttajamyynnin vahva sesonkiluonteisuus vaatii rengasvalmistajan logistiikalta suurta joustavuutta ja nopeutta. Renkaiden hyvä saatavuus sekä nopeat ja täsmälliset toimitukset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä asiakkaiden toimittajavalinnassa. Alalla yleisesti tunnustettu toimitusvarmuus vahvistaa osaltaan myös Nokian Renkaiden hintapositiota markkinassa.

Kehitystyötä kuljetusten optimoimiseksi

Nokian Tyres -merkkisiä renkaita myydään yli 60 maassa tuhansien asiakasyritysten ja oman myyntiorganisaatiomme voimin. Asiakasyrityksiämme ovat rengasketjut, autoliikkeet, renkaiden tukku- ja vähittäiskauppiaat, itsenäiset maahantuojat, kone- ja laitevalmistajat, satama- ja logistiikkayritykset sekä kuljetusliikkeet. Vianor-rengasketjulla sekä uusilla NAD (Nokian Tyres Authorized Dealers) -liikkeillä on tärkeä ja kasvava rooli renkaidemme myynnissä ja sesongin hallinnassa. Nykyisin merkittävä osa konsernimme myynnistä kulkee Vianor-myyntipisteiden kautta.

Nokian Renkaat ja Vianor ovat tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä logistiikan parantamiseksi ja tehostamiseksi. Konsernissamme pyritään välttämään kaikkia turhia kuljetuksia ja siten vähentämään ympäristövaikutuksia. Kuljetusetäisyyksien ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi renkaat kuljetetaan tuotantolaitoksilta mahdollisimman suoraan asiakkaille täyteen lastatulla kuljetuskalustolla.

Juuri kuljetukset muodostavat yhden Vianor-rengasketjun merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Vianor pyrkii maksimoimaan maahantuontivarastosta lähtevien kuljetusten rengasmäärät ja minimoimaan toimipaikkojen välisiä kuljetuksia. Rengasketju seuraa maahantuontivarastosta lähtevien toimitusten lähetyskohtaisia kilomääriä. Renkaat kuljetetaan mahdollisimman täyteen pakatuissa rekoissa. Esimerkiksi renkaiden pakkaaminen suomuttamalla on tehokas tapa säästää tilaa.

Nokian Renkaiden Keski-Euroopan kuljetuksissa hyödynnetään mahdollisimman paljon meri- ja rautatiekuljetuksia. Merikonteissa matkanneet renkaat toimitamme pääosin suoraan asiakkaalle junalla tai autoilla. Suosimme aina mahdollisimman suuria konttikokoja (45’ HC ja 40’ HC) ympäristökuormituksen minimoimiseksi. Jos suinkin mahdollista, käytämme meno-paluukuljetuksia, jotta vältyttäisiin autojen ajamiselta tyhjänä toiseen suuntaan. Useimmiten kuljetusyhtiöillä on eri asiakkaat mennessä ja tullessa, jolloin autot ajavat harvoin tyhjinä takaisin.

Vastuullista logistiikkaa renkaan koko matkalla

LogistiikkaTehtaille hankittujen raaka-aineiden matka jatkuu useiden eri työvaiheiden jälkeen valmiiksi renkaaksi, minkä jälkeen logistiikka hoitaa tuotteet asiakkaille. Toimiva logistiikka näyttelee merkittävää roolia, on kyse sitten raaka-aineiden, koneiden ja varaosien tuontilogistiikasta tai valmiiden tuotteiden liikkumisesta kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja oikea-aikaisesti asiakkaille.

Onnistuminen sesongissa on Nokian Renkaiden liiketoiminnan kannalta eritäin tärkeää. Kuljetusmäärien ennakointi kumppanien suuntaan onkin monin paikoin ainoa keino varmistaa riittävä kapasiteetti sesonkihuipussa.

– Tilauksiin on vastattava mahdollisimman nopeasti. Maailmanlaajuisten tapahtumien, kuten lakkojen ja luonnonilmiöiden seuraamisella pyrimme ennakoimaan muuttuvia tilanteita. Ylläpitämällä laajaa verkostoa ja luomalla pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia meillä on hyvät valmiudet reagoida, jos meidän tarvitsee esimerkiksi käyttää vaihtoehtoisia kuljetusreittejä tai -kumppaneita, kertoo logistiikkayksikön vetäjä Jussi Juhola.

Katse täytyykin pitää vankasti tulevaisuudessa, sillä raaka-aineet voivat olla käytettävissä jopa vasta puolenvuoden päästä ostohetkestä, renkaiden kuljetuksia suunnitellaan 1–6 kuukauden aikajänteellä ja varastointia ennakoidaan jopa kahden vuoden päähän.

– Yhteistyö alihankkijoidemme kanssa on jatkuvaa. Haluamme varmistua myös kumppaniverkostomme laadukkuudesta ja luotettavuudesta, sillä asiakkaamme kokemukseen vaikuttaa myös käyttämämme kuljetusyhtiön laatu ja onnistuminen, logistiikkapäällikkö Markus Huttunen kertoo.

Toiminnassa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat, korkea laatu ja eettisten periaatteiden noudattaminen. Logistiikassa ympäristönäkökulmien huomioiminen on merkittävä osa kuljetusten suunnittelua ja organisoimista: kuljetuksissa pyritään lastaamaan kontit mahdollisimman täyteen ja valitsemaan lyhimmät kuljetusreitit ja ekologisimmat kuljetusmuodot. Tavarat liikkuvat pääasiallisesti rekoissa, rautateitse ja meriteitse.

Nokian Renkaiden oma varastoverkosto muodostuu yli 30 varastosta 13 maassa. Suurimmat varastot ovat tehtaiden vierellä Nokialla ja Vsevolozhskissa sekä Keski-Euroopassa, Tšekeissä ja Saksassa.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.