Talouden johtaminen Nokian Renkaissa

Talouden johtaminen yhtiössämme on aktiivista toimintaan ja päätöksiin vaikuttamista siten, että saavutamme tavoitteemme. Taloustoiminto kerää laajasti tietoa liiketoimintaympäristöstä sekä yhtiön liiketoimintaprosessien eri vaiheista ja lopputuloksista. Tätä tietoa jalostetaan tavoitteena muodostaa ymmärrys eri liiketoimintapäätösten vaikutuksista jo etukäteen. Hyvä talouden johtaminen takaa yhtiöllemme mahdollisuuden suunnitelmalliseen ja ennakoitavaan toimintaan, sekä taloudellisesti parhaiden toimintamallien löytämiseen eri tilanteissa.

Talouden johtaminen

Kannattava kasvu kestävästi

Kaupallisena yhtiönä vastuullisuutemme tärkeimpiä seikkoja on varmistaa taloudellinen menestys ja kyky tuottaa lisäarvoa taloudellisille sidosryhmillemme. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen sekä taloudellisen turvan, työn ja hyvinvoinnin tarjoamisen niin yhtiömme henkilöstölle kuin osakkeenomistajillekin.

Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus

Pitkät luottamukseen perustuvat asiakassuhteet tarjoavat molemmille osapuolille mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä.

Vaikutukset yhteiskuntaan

Maksamillamme palkoilla sekä suorilla veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.