Sidosryhmätyö

Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat mahdollisuudet nopeaan palautteeseen sekä julkiseen keskusteluun ovat tehneet sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa yhtiön sisäinen sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön eettiset ohjeet. Sidosryhmätyön johtamisesta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen johtaja, yhtiön viestintä ja viime kädessä toimitusjohtaja.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä. Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme odotuksiin, vaikka erityisesti yhteiskuntavastuun kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Syksyllä 2015 tarkensimme sidosryhmiemme määrittelyä tekemällä konsernimme avainhenkilöille tutkimuksen, jossa heitä pyydettiin arvottamaan sidosryhmät tärkeysjärjestykseen. Tutkimuksessa ei tullut esiin merkittäviä muutoksia verrattuna aikaisempaan sidosryhmämäärittelyyn. Joulukuussa 2015 teimme sidosryhmäkartoituksen ja kysyimme heidän kantaansa Nokian Renkaiden vastuullisuuden olennaisista aiheista. Kutsuimme mukaan kaikkiaan 835 henkilöä päämarkkina-alueiden eri sidosryhmistä ja 345 henkilöä täytti kyselyn. Oheinen taulukko kuvaa kyselyn tuloksia: aiheet ovat sidosryhmittäin tärkeysjärjestyksessä. Kyselyn tuloksia on käytetty ensimmäiseksi kehittämään vastuullisuustyötämme ja määrittelemään Nokian Renkaiden olennaisia vastuullisuuden aiheita. Työn tuloksia voit seurata ”Meille tärkeää” -alasivulta.

Sidosryhmätyön tuloksista raportoimisen kehittäminen on osa vastuullisuutemme olennaisen aiheen ”Läpinäkyvä ja kattava raportointi” -prosessia, jonka avulla pyrimme yhä avoimempaan ja kattavampaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. 

Sidosryhmät

Sidosryhmiemme odotukset tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat

Asiakastyytyväisyys

Tuoteturvallisuus

Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua ja viestimme avoimesti

Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde

Meillä on tutut yhteyshenkilöt ja erinomainen palvelu

Kuluttajat

Asiakastyytyväisyys

Tuoteturvallisuus

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Kehitämme jatkuvasti uusia turvallisia huipputuotteita

Tarjoamme erinomaista palvelua ja viestimme avoimesti

Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde

Tarjoamme uusia palveluja ja ohjelmia koko ajan, kuten Hakka-turva ja Aramid-turva

Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoitus

Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste

Läpinäkyvä ja kattava raportointi

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Yhtiön riskienhallinta ml. vastuullisuus

Tuoteturvallisuus

Jaamme vähintään 35 prosenttia osinkoa vuoden nettotuloksesta

Palvelemme sijoittajia lupauksiemme mukaisesti

Hallitsemme riskimme ja toimimme toimintaohjeidemme mukaisesti

Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti

Henkilöstö

Asiakastyytyväisyys

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Tuoteturvallisuus

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Edistämme henkilöstömme hyvinvointia turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä

Sitoutamme henkilöstömme operatiiviseen suunniteluun

Kehitämme työntekijöiden henkilökohtaista osaamista

Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien omia kulttuureja ja arvoja sekä tuemme tasavertaisuutta

Kehitämme johtajuutta ja esimiestaitoja säännöllisesti

Alihankkijat ja toimittajat

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Asiakastyytyväisyys

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää yhteistyötä

Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti

Varmistamme osaltamme turvallisen työympäristön yksiköissämme työtä tekeville alihankkijoille

Viranomaiset

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Tuoteturvallisuus

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Noudatamme lakeja ja asetuksia

Raportoimme ja pidämme yhteyttä aktiivisesti, säännöllisesti ja avoimesti

Annamme tukea päätöksenteossa

Kansalaisjärjestöt

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tuoteturvallisuus

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti

Yritysvastuuasiat ovat ajan tasalla yhtiömme verkkosivuilla

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Tuoteturvallisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen tuotantolaitosten alueilla

Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen

Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää yhteistyötä

Tarjoamme opiskelijoille harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sekä asiantuntemusta

Media

Tuoteturvallisuus

Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Asiakastyytyväisyys

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Viestintämme on avointa ja aktiivista

Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja tavoitettavissa niin turvalliseen ajamiseen kuin tuotteisiin liittyvissä asioissa

Naapurit

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Läpinäkyvä ja kattava raportointi

Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen

Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden toiminnoissa

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Olemme hyvä työnantaja ja naapuri

Kommunikoimme aktiivisesti ja avoimesti

Tuemme paikallisten yhteisöjen toimia

Toimimme menettelyohjeidemme mukaisesti ja huolehdimme hyvästä riskienhallinnasta

 

 

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.