Vianor: Turvallista matkaa!

Vianorin toimintaa ohjaa yhtiön johtamisjärjestelmä Vianor Way, joka lähtee asiakkaan ymmärtämisestä ja huolehtimisesta turvalliseen matkaan.

Vastuullisuutta johdetaan ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaisella johtamisjärjestelmällä. Vianorin vastuullisuus näkyy arjen työssä: on tärkeää ohjata asiakasta valitsemaan turvallisin rengasvaihtoehto siinä hintakategoriassa, mihin asiakas on päätynyt.

Renkaiden asennus on myös turvallisuuskysymys. Työprosessit on hiottu vuosien aikana entistä turvallisimmiksi ja henkilöstö on koulutettua työhönsä. Työvälineet ovat tarkoitettuja juuri renkaiden vaihtoon, ja esimerkiksi pyörien kiinnityksissä käytetään kalibroituja momenttiavaimia, mikä on tärkeää erityisesti alumiinivanteiden kohdalla.

Asiakkaan turvallisesta matkasta huolehtiminen on muuttunut yhä kokonaisvaltaisemmaksi. Vianor tarjoaa asiakkailleen autonhuoltopalvelujen kautta yhä parempaa mahdollisuutta hoitaa autonsa kuntoa samassa pisteessä. Laaja ketju tarjoaa palvelua kaikkialla, ja pyrkimys on, että asiakas saa tarvitsemansa renkaat kahden arkipäivän sisällä varauksesta.

Tärkeänä elementtinä vastuullisessa palvelussa on asiakkaan renkaiden vaihdon jälkeen saama tarkastuskortti, johon merkitään asennuksen aikana huomattuja seikkoja aina renkaiden ilmanpaineesta mahdollisiin teknisiin puutteisiin.

Rengasala työllistää, mahdollisuuksia myös nuorille

Asiakkaan turvallisuuden ohella Vianor huolehtii myös henkilöstönsä työhyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osaamisen kehittämisestä. Turvallinen työympäristö takaa laadukkaat palvelut ja tuotteet myös asiakkaille.

Vianorin liiketoimintaan kuuluu voimakas kausivaihtelu, mikä näkyy työtekijämäärien vaihteluna sekä työmäärien keskittymisenä. Henkilöstön motivaatiosta huolehditaan muun muassa jokaiselle henkilöstöryhmälle suunnatuilla kannustejärjestelmillä. Sesonkiaikana rengasasentajat voivat omalla tehokkaalla työpanoksellaan vaikuttaa huomattavasti omiin ansioihinsa.

Vianor-myyntipisteet tarjoavat työtä niin vakituiselle henkilöstölle kuin sesonkityöntekijöille: Pääsääntöisesti huoltopuoli tarjoaa työtä läpi vuoden ja tasaa sesonkien vaihtelua, kun taas kiivaimman sesongin ajaksi työtekijöiden määrä saattaa jopa kaksinkertaistua.
Tärkeintä sesonkityötekijöiden kohdalla onkin suunnitelmallinen ja laadukas perehdytys Vianorin toimintaprosesseihin, jotta varmistetaan työn laadukkuus ja tarjotaan sesonkityöntekijälle mahdollisuuden hoitaa oma työnsä hyvin.

Sesonkityö työllistää paljon nuoria, esimerkiksi paikkakuntalaisia opiskelijoita, joille kausityö antaa mahdollisuuden ansaita hieman lisää. Monet Vianor-myyntipisteissä työskentelevät kausityöntekijät ovat olleet mukana jo useamman sesongin. Myös kausityöntekijä on vianorilainen, ja sopii hyvin porukkaan.

Kokonaisvaltaista palvelua ja vastuullista asiakastyötä

Asiakkaat ovat alkaneet kysyä yhä enemmän renkaiden ympäristövaikutuksista. Tietoisuus renkaiden vierintävastuksesta ja sen vaikutuksesta polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta autoilun päästöihin on kasvanut. Yhtenä syynä ovat uudet rengasmerkinnät, joista asiakas voi helpommin nähdä renkaiden väliset erot.

Yksi tärkeä väline asiakkaan turvallisen matkan varmistamiseen on Hakka-turva, jonka avulla matka jatkuu ja asiakas voi luottaa, että apu ei ole koskaan kaukana.

Vianor on muutakin kuin rengasliike: autonhuoltopalvelut ja rengashotelli tarjoavat kokonaisvaltaista huolenpitoa. Rengashotellipalvelujen suosio on kasvanut tasaisesti. Auton renkaiden koot ovat kasvaneet, ja katumaastureiden renkaat vanteineen saattavat painaa yli kaksikymmentäviisi kiloa. Niiden siirtely varastoihin ei ole enää aivan yksinkertaista, sillä esimerkiksi taloyhtiöt ovat kiristäneet omaa sääntelyään ja estävät paloturvallisuussyistä renkaiden varastoinnin taloyhtiöiden tiloissa.

Rengashotelli on myös osa turvallisuutta: varastoinnin yhteydessä renkaat puhdistetaan, tarkastetaan ja niiden lähestyessä kulutuskestävyytensä rajaa, asiakkaalle kerrotaan asiasta ja häntä autetaan hankkimaan uudet, turvalliset renkaat.

Rengaskierrätys luonnollinen osa toimintaa

Renkaiden kierrätys on osa Vianorin liiketoimintaa. Suomessa Vianorin rengaskierrätyksestä vastaa kumppanina Suomen Rengaskierrätys, jonka toiminta rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla. Pohjoismaat ovat tuottajavastuuseen perustuvan rengaskierrätyksen edelläkävijöitä ja Suomen kaltainen kierrätysjärjestelmä on käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Tällä hetkellä käytettyjen renkaiden keräysaste on 100 prosenttia, koska kaikki käytetyt renkaat päätyvät jossain vaiheessa keräilyyn.

EU-alueella renkaiden kierrätys on tehostunut vuosikymmenessä erinomaisesti, ja jo yli 95 prosenttia renkaista kierrätetään. Kuluttajalta rengas päätyy kierrätykseen noin kuuden vuoden kuluttua hankinnasta. Suomessa Vianorin asiakkaille rengaskierrätys on jo luonnollista: hyvin harva kuluttaja enää kysyy vanhojen renkaidensa kohtalosta, koska se otetaan varmana asiana.

Ammattiliikenne vaatii omaa palveluaan

Raskaan kaluston ja ammattimaisen liikenteen palvelussa tärkeintä on palvelujen saatavuus. Vianorin pisteistä Suomessa valtaosassa on myös raskaan kaluston palvelu. Ammattiliikenteen palveluiden nopeus on myös oleellista. Suomessa Vianorilla on koko maan kattava päivystysautopalvelu, joka tarjoaa tukea 24/7.

Raskaan kaluston renkaiden pinnoitus säästää raaka-aineita ja on taloudellisesti vastuullista. Vianorilla on Suomessa kolme pinnoittamoa ja Pohjoismaissa yhteensä kuusi, yksi Ruotsissa ja kaksi pienempää yksikköä Norjassa.

Rengasrungot kuljetetaan pinnoitukseen palvelupisteistä ja asennetaan pinnoituksen jälkeen samaisessa pisteessä: Vianorin prosessi huolehtii siitä, että asiakas saa takaisin omat rengasrunkonsa valitulla pinnoitteella.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.