Tuoteturvallisuus ja laatu

Tuotekehityksemme vankka kokemus ja ennakkoluuloton asenne ovat jo yli 80 vuoden ajan tuottaneet turvallisuutta ja ajomukavuutta edistäviä patentoituja ratkaisuja vaativiin oloihin.

Yhtiömme panostaa viimeisimpään tekniikkaan ja materiaaleihin, mistä yhtenä osoituksena on tuotevalikoimamme säännöllinen uudistaminen. Huolellisesti eri markkinoille räätälöity kattava tuotevalikoima uudistuu nopeasti: uusien tuotteiden osuus on vähintään neljännes vuotuisesta liikevaihdosta.

Tuotekehityksemme perusperiaate on säilynyt samana jo yli 80 vuoden ajan: renkaamme kehitetään haastavien ajo-olojen kuluttajille, jotka vaativat renkailta turvallisuutta, kestävyyttä ja mukavuutta kaikissa ajotilanteissa.

Kuluttajan rengasvalinnan lähtökohtana on soveltuvuus omaan käyttöön: ajo-olosuhteisiin ja ajotapaan. Esimerkiksi raskaita työkonerenkaita käyttävä urakoitsija vaatii renkailtaan erilaisia ominaisuuksia kuin henkilöauton kuljettaja. Urakoitsija etsii työskentelyynsä tehokkuutta ja enemmän käyttötunteja. Räätälöity, globaali tuotepolitiikkamme huomioi erilaiset käyttökohteet ja markkina-alueet, jotka tarvitsevat omia yksilöityjä tuotteita ja täsmäinnovaatioita. Kehitystyötämme ohjaa kestävän turvallisuuden periaate: renkaan turvallisten ominaisuuksien tulee säilyä lähes muuttumattomina tuotteen käyttöiän ajan.

Vuonna 2015 korkean jääpidon omaavia ns. pohjoismaisia talvirenkaita oli 60,6 prosenttia koko talvirengasvalikoimasta. Polttoaineenkulutusta alentavien erityisen alhaisen vierintävastuksen renkaiden osuus oli 85 prosenttia (vuonna 2014 osuus oli 76 prosenttia). Kesärengastuotteista 90,4 prosenttia kuului erittäin korkean märkäpidon kategoriaan. Alhaisen vierintävastuksen ja korkean märkäpidon huippurenkaat vastaavat EU:n luokittelujärjestelmän A-, B- ja C-luokkia. Myös aktiivisten tuotenimikkeiden määrä kasvoi 12 prosenttia vuonna 2015.

Tuotteidemme ytimessä vihreät valinnat

Tuotekehityksemme kestävän turvallisuuden periaate pitää sisällään myös lupauksen ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologian kehittämisestä. Yhtiömme on ollut rengasalan edelläkävijänä kehittämässä tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään ympäristöystävällisiä raaka-aineita, ja joiden käytön aikaiset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Esimerkiksi vuonna 2015 lanseerasimme EU-rengasmerkinnän parhaimpaan A-luokkaan kuuluvat kesä- ja talvirenkaat: Nokian Hakka Green 2  ja Nokian eLine 2 -kesärenkaat sekä Nokian WR SUV 3 -talvirengas (koko 265/50 R19 V) kuuluvat kaikki vierintävastukseltaan A-luokkaan. Nokian WR SUV 3 on maailman ensimmäinen talvirengas, jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EU-rengasmerkinnän parasta A-luokkaa. Nokian Hakka Green 2:n ja Nokian eLine 2:n valikoimista löytyy useita märkäpidoltaan ja vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokkaan kuuluvia rengaskokoja. EU-rengasmerkinnän mukaiset ominaisuusluokitukset vaihtelevat saman rengasperheen sisällä.

Haitallisten korkea-aromaattisten öljyjen käytöstä luovuimme tuotannossamme kokonaan jo vuoden 2004 lopussa, emmekä käytä tuotannossamme mitään karsinogeenisia raaka-aineita. Esimerkillämme nopeutimme puhdistettujen, matala-aromaattisten öljyjen käyttöä renkaiden valmistuksessa Euroopassa.

Matala-aromaattisten mineraaliöljyjen lisäksi tuotteissamme käytetään vain kasviperäisiä öljyjä. Sekoituksissa käytettävä uusiutuva raaka-aine, rypsiöljy, tuo talvirenkaaseen repimislujuutta sekä lisää lumi- ja jääpitoa. Kesärenkaissa käytetty mäntyöljy parantaa taasen kulumiskestävyyttä.  Kumisekoituksessa öljyjen osuus voi olla jopa 20 prosenttia.

Renkaiden valmistuksessa käytetään kumisekoitusten lisäksi vahvikemateriaaleina muun muassa terästä ja tekstiilejä. Kumisekoitusten valmistuksessa käytetään luonnonkumin ja synteettisen kumin sekä öljyjen täyteaineita, kuten nokea ja silikaa sekä rikkiä ja erilaisia kemikaaleja.

Yhtiössämme yksikään raaka-aine ei päädy tuotantoon ilman oman laboratoriomme hyväksyntää. Jokaisesta vastaanotetusta raaka-aine-erästä otetaan näyte laboratoriotutkimusta varten ja raaka-aine-erät odottavat varastossa laboratoriomme myöntämää käyttöönottohyväksyntää ennen kuin sitä käytetään kumisekoituksen valmistukseen.

Ostopolitiikkamme mukaisesti hankimme raaka-aineet kansainvälisesti luotettavilta toimittajilta ja selvitämme tuotteiden hankintaprosessissa myös toimittajien sitoutuneisuutta ympäristöasioidensa hoitamiseen.

Kaikki yhtiöömme tuotujen raaka-aineiden pakkausmateriaalit kierrätetään, esimerkiksi osa pakkauslavoista palautetaan takaisin toimittajille uudelleen hyödynnettäväksi.

Rengasvalinnalla on väliä

Rengasvalinnalla on väliäAutolehtien rengastesteissä vertaillaan monipuolisesti markkinoilla olevien nasta- ja kitkarenkaiden erilaisia ominaisuuksia niin jäällä, lumella kuin myös märällä tiellä. On sitten kyse talvi- tai kesärenkaiden valinnasta, kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Testien lopputulosten lisäksi on suositeltavaa tutustua myös ominaisuuksien, kuten jääpitoon, ajomukavuuteen tai polttoaineensäästöön liittyviin osatesteihin.
  • Renkaiden valinnassa pitäisi ottaa omien mieltymysten lisäksi huomioon, ketkä autoa käyttävät, ja onko heidän ajokokemuksissaan suuria eroja. Turvallisuuden lisäämiseksi kannattaa perheen yhteiseen autoon hankkia renkaat vähemmän kokeneen mukaan.
  • Lehtien rengastestit myös kertovat, miten markkinoilla olevissa renkaissa on liikenneturvallisuuteen vaikuttavia eroja. Esimerkiksi jarrutusmatkat voivat parhaimman ja huonomman renkaan välillä olla jopa yli 20 metriä.
  • Autoilun kustannukset ovat myös yksi hyvä syy silmäillä rengastestejä hiukan lähemmin, sillä vierintävastuksen osuus ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta on noin 20 prosenttia. Mitä pienempi vierintävastus, sitä pienempi on polttoaineenkulutus. Toisin kuin yleensä luullaan, talvirenkaan vierintävastus on yleisesti matalampi kuin useimpien kesärenkaiden.
  • Rengasvalinnalla voi vaikuttaa myös ajomukavuuteen. Kitkarenkaat ovat pehmeämmän kumiseoksensa vuoksi hiljaisempi vaihtoehto kuin nastarenkaat, joskin moderni nastateknologia on merkittävästi alentanut myös nastarenkaiden ajoääntä.

Pienempi vierintävastus, ympäristö kiittää

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Polttoaineen kulutusta vähentämällä voidaan vähentää ilmakehään pääsevien kasvihuonekaasujen määrää. Matalan vierintävastuksen renkailla voi säästää jopa yli 0,6 litraa polttoainetta/100 km ja samalla alentaa CO2-päästöjä 14 g/km. Vuonna 2015 polttoaineenkulutusta alentavien alhaisen vierintävastuksen renkaidemme osuus oli 85 prosenttia.

Yksi vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä on renkaan paino, jota keventämällä säästetään myös raaka-aineita ja prosessienergiaa. Olemme onnistuneet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tuotekehityksellä edelleen pienentämään uusien renkaidemme vierintävastusta eli valmistamme entistä kevyemmin vieriviä renkaita.

Henkilöauton talvirenkaiden vierintävastus on nykyään keskimäärin alhaisempi kuin kesärenkaiden. Tämä on saatu aikaan muun muassa kehittämällä pintakuviointia sekä pintakumin sekoituksia. Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan kehitystyömme kohde.

Nokian WR SUV 3: EU-rengasmerkinnän paras A-luokitus nyt myös talvirenkaissa

Nokian WR SUV3: EU-rengasmerkinnän AA-huippuluokitus nyt myös talvirenkaissaNokian Renkaat toi Keski-Euroopan markkinoille syksyllä 2015 maailman ensimmäisen talvirenkaan, jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EU-rengasmerkinnän parhaat eli A-luokassa. Nokian WR SUV 3 -talvirenkaan (koko 265/50 R19 V) käyttö voi merkitä autoilijalle parhaimmillaan jopa 18 metriä lyhempää jarrutusmatkaa märällä tiellä ja yli 0,6 I/100 km polttoainesäästöä. Kevyesti rullaavat renkaat vähentävät myös CO2-päästöjä 14 g/km.

Uutuusrenkaan SUV-käyttöön sovitettu Nokian Twin Trac SUV Silica -kumisekoitus ja Nokian Tyres Aramid Sidewall -teknologia varmistavat, että Keski-Euroopan vaihtelevassa talvessa liikkuvat autoilijat voivat nauttia alan parhaasta lumi- ja märkäpidosta, polttoainetehokkuudesta sekä tarkasta ajotuntumasta, joka yhdistyy erinomaiseen kestävyyteen.

Lue lisää A-luokan talvirenkaasta!

Hiljaisempia renkaita – turvallisempaa liikkumista

Renkaan ja tien kosketuksesta syntyvän melun pienentämisellä lisätään yleistä viihtyvyyttä ja sen on todettu vaikuttavan myös kuljettajan vireystilaan, joka puolestaan on yhteydessä liikenneturvallisuuteen.

Panostamme jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun pienentämiseen ja tuotekehityksemme yhtenä tavoitteena onkin suunnitella entistä hiljaisempia renkaita. Tuotteidemme pintamalleissa on lukuisia melua vähentäviä keksintöjä: kuviopalojen sijoittelu, pitkittäisurien kohoumat ja melukolot.

Polttoaineen kulutusta, haitallisia päästöjä sekä ohiajomelua vähentävät kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliset tuotteet sekä luonnonmukaiset materiaalit viitoittavat tietämme myös tulevaisuudessa.

Lue lisää renkaiden ympäristövaikutuksista ja siitä, miten sinä voit vaikuttaa ympäristöön rengasvalinnallasi!

Huolellista testausta

Tuotteidemme kulumiskestävyys perustuu huolelliseen rakennekehitykseen ja testaukseen. Aidoissa käyttöolosuhteissa tapahtuva testaaminen, talven ja tuotteiden ominaisuuksien perinpohjainen ymmärtäminen on meille ominaista. Yhtiömme omassa Ivalon-testikeskuksessa keskitytään vaativaan talvitestaukseen lokakuusta toukokuuhun. Korkeatasoinen laitteisto, monipuoliset testit ja asiantuntevat tuotekehitystiimit ja tuntuma-ajajat varmistavat, että Ivalossa käydään läpi kaikki talviautoilun ääritilanteet.

Nokian-testikeskuksessamme renkaita testataan keväästä myöhäiseen syksyyn. Se tarjoaa ainutlaatuiset puitteet mm. sohjoliirtotestaukselle, jonka aloitimme ensimmäisenä maailmassa vuonna 1996.

Kattavien tulosten keräämiseksi testaamme renkaita myös ulkomaisilla radoilla. Lisäksi testaamme renkaita sisätiloihin asennetuilla koestuskoneilla, joiden avulla mitataan mm. renkaan rakenteellista lujuutta ja nopeuskestävyyttä. Valvomme renkaiden virheettömyyttä jatkuvasti toistuvin kokein, joissa varmistutaan tuotteiden laadusta ja teknisestä luotettavuudesta. Riittävän tiedon varmistamiseksi teemme testausyhteistyötä monien asiakkaidemme kanssa kaikissa tuoteryhmissä, ja haluamme myös kuulla asiakkaidemme havainnoista. Tiivis yhteistyö johtavien autonvalmistajien kanssa varmistaa, että tuotteet hyödyntävät optimaalisesti uusinta teknologiaa. Täysin uuden henkilöautonrenkaan kehittäminen kestää 2–4 vuotta.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan talvirenkaille uusia vaatimuksia: renkaiden on taattava autoilijalle turvallinen pito sekä lumisilla ja jäisillä että sohjoisilla ja märillä teillä. Huomioimme tuotteidemme suunnittelussa ja testauksessa myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet.

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 15 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Tämä on yksi osoitus tuotteiden huolellisesta testaamisesta, perusteellisesta laadunvarmistuksesta ja korkealaatuisista raaka-aineista. Yhtiömme ei myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Tuntuma ratkaisee – renkaan luonne selviää vain ajamalla

Tuntuma ratkaisee – renkaan luonne selviää vain ajamallaParaskaan mittalaitteiden avulla suoritettu testaus ei kerro miltä rengas ajettaessa tuntuu. Nokian Renkaiden tuntumakuljettajat ajavat vuosittain satojatuhansia kilometrejä tunnustellen, aistien ja arvioiden. Kun ajoneuvosta on tullut osa selkärankaa, rengastestaaja tietää, miltä rengas tuntuu.

Tuntuma ratkaisee – renkaan luonne selviää vain ajamallaAjoneuvotestausta tehdään Suomen lisäksi kaikkialla maailmassa, erilaisilla tienpinnoilla, nopeasti muuttuvissa ajokeleissä. Maailman parhaat testikuljettajat, laaja-alainen testaustoiminta ja monipuolinen testauskalusto takaavat, että renkaat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla vaihtelevissa tilanteissa myös äärioloissa.

Lue lisää testauksesta! 
Lataa testausesite!

Hakka-turva varmistaa matkan jatkumisen rengasongelman yllättäessä

Nokian Hakka -kesärenkaamme antavat pohjoisen karheilla teillä optimaalisen pidon laajalla lämpötila-alueella, varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Ainutlaatuiseen Hakka-konseptiimme kuuluvat myös Hakka-turva ja Hakka-turvan tiepalvelu, jotka tuovat lisää mielenrauhaa pohjoisen kesä- ja talviteille.  

Hakka-turva on Nokian Hakka ja Nokian Hakkapeliitta -talvirengassarjan mukana tuleva ainutlaatuinen palvelu, joka takaa sen, että jos asianmukaisesti käytetty rengas rikkoutuu tapaturmaisesti korjauskelvottomaksi, saa tilalle uuden vastaavan tuotteen veloituksetta Nokian Renkaiden tuotteita myyvästä liikkeestä muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Hakka-turva on voimassa neljän millimetrin uransyvyyteen saakka, enintään yhden vuoden renkaan ostohetkestä. Hakka-turvan tiepalvelu varmistaa, että perille pääsee pahimpanakin mahdollisena päivänä. Jos rengas rikkoutuu tienpäällä, soitto riittää ja tiepalvelu saapuu avuksi.

Lisäksi tarjoamme Aramid-sivupinnallisille Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV ja Nokian Hakkapeliitta R2 SUV -renkaillemme Aramid-turvan, joka kattaa tapaturmaisesti aiheutuneet sivupintavauriot. Kuluttajan on mahdollista saada vahingoittuneiden renkaiden tilalle vastaavat tuotteet kaikilta Nokian Renkaiden Aramid-ohjelmaan kuuluvilta jälleenmyyjiltä.

Lue lisää Hakka-turvasta

Laatuluokitusjärjestelmä ostopäätöksen tueksi

Seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme toiminnassamme valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Euroopan alueella on käytössä Euroopan unionin laatuluokitusjärjestelmä, jonka luokitukset ovat A, B, C, D, E, F ja G. Vihreä A-luokka on korkein eli paras ja punainen G-luokka alhaisin eli heikoin luokitus. Luokitusmerkintä kertoo, kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoainetehokkuuteen sekä siihen, mikä sen toimivuus on märissä olosuhteissa. Lisäksi ulkoinen vierintämelu ilmaistaan desibeleinä. Siirtyminen luokasta toiseen tarkoittaa käytännössä, että keskivertoauton polttoaineenkulutus pienenee noin 2-3 prosenttia. EU-rengasmerkinnän mukaiset ominaisuusluokitukset vaihtelevat saman rengasperheen sisällä.

Rengasmerkintä ei kuitenkaan huomioi Pohjoismaissa tyypillisiä todellisia talviolosuhteita. Merkintä koskee nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita, mutta ei nastarenkaita. Luokitusjärjestelmän ainoa turvallisuutta mittaava osa on renkaan märkäpito. Märkäpidon korostaminen sopii hyvin keskieurooppalaisiin tieolosuhteisiin, mutta vaativissa ja vaihtelevissa Pohjoismaisissa talvikeleissä renkaiden tärkeimmät turvallisuusominaisuudet ovat jääpito ja lumipito. Näiltä osin nykyinen merkintä saattaa johtaa kuluttajaa harhaan ja vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Erot pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten kitkarenkaiden välillä ovat merkittäviä. Nokian Renkaiden vertailutesteissä on todettu, että 50 kilometrin tuntivauhdista jarrutettaessa pohjoismainen kitkarengas pysähtyy 60 metrin päässä jarrutuksesta, kun taas keskieurooppalainen kitkarengas pysähtyy 78 metrin kohdalla. Kitkarenkaista ei pysty päältäpäin erottamaan, onko renkaassa riittävä jääpito vai ei. VTT suosittelikin vuonna 2013, että renkaisiin tulisi lisätä merkintä lumi- ja jääpidosta, jotta kuluttajat osaisivat valita tarpeisiinsa ja ajo-olosuhteisiin sopivan kitkarenkaan. Turvallisuuden edelläkävijänä olemme vaikuttamassa siihen, että erilaisten talvikäyttöön hyväksyttyjen renkaiden talvipito-ominaisuudet tulisi olla myös todennettuna. Jääpitomerkintä helpottaisi erityisesti pohjoismaisten kuluttajien talvirengasvalintaa ja parantaisi liikenneturvallisuutta.

Vaikka nykyiset merkinnät parantavat eri rengasmallien vertailtavuutta, valintapäätöksen tueksi on syytä hankkia lisätietoa myös asiantuntevilta rengasmyyjiltä, riippumattomien automedioiden lehtitesteistä ja rengasvalmistajilta. Kuluttajien turvallisuuden kannalta on oleellista hankkia oikeanlaiset renkaat oikeisiin olosuhteisiin.

Lue lisää laatuluokitusjärjestelmästä ja sen soveltuvuudesta Pohjoisen talvikeleihin.

EU-rengasmerkintätestaus

EU-rengasmerkintäEU:n rengasmerkintä tuli pakolliseksi marraskuun 2012 alusta, mistä lähtien renkaita ostavat kuluttajat ovat voineet nähdä tarran rengasliikkeessä joko renkaan kulutuspinnassa tai renkaan vierellä ostopäätöstä tehdessään. Rengasvalmistajat myös ilmoittavat tarrassa mainitut tiedot omilla Internet-sivuillaan sekä esimerkiksi teknisessä markkinointimateriaalissaan.

Rengasmerkintä kertoo tuotteen polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta sekä ohiajomelusta ilmoittamalla nämä luokka-arvoina. Rengasmerkintäasetus velvoittaa valmistajan testaamaan renkaitaan asetuksessa ilmoitetuilla, kansainvälisesti standardoiduilla testimenetelmillä, ja näiden tulosten perusteella määrittelemään kullekin tuotteelle luokka-arvot. Valmistajan ei ole pakko testata jokaista tuotetta, vaan tuotteita voi tarvittaessa myös ryhmitellä ominaisuuksien mukaan. Asetuksessa lisäksi velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot suorittamaan renkaiden markkinavalvontaa ja annetaan ohjeet varmennustestauksesta. EU:n komissiolle on annettu tehtäväksi koordinoida jäsenvaltioiden markkinavalvontatoimia, jotta niistä saadaan suurempi hyöty koko EU:n alueelle.

Jotta polttoainetaloudellisuudesta kertovat merkinnät olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, saa niiden taustalla olevia renkaiden vierintävastustestejä tehdä ainoastaan sellaisilla laitteilla, jotka on harmonisoitu eurooppalaisen referenssikoneen kanssa. Euroopan komissio koordinoi tätä laajaa, kansainvälistä harmonisoimisprosessia. Nokian Renkaiden kaikki vierintävastustestilaitteet on harmonisoitu EU-järjestelmässä.

Uusia ympäristöystävällisempiä renkaita

Laadukas rengas on paljon muuta kuin pelkkä kumikimpale. Se on huolellisen kehitystyön ja monipuolisen testauksen tuloksena syntynyt, tarkasti valmistettu korkean teknologian tuote. Luotettavaan renkaaseen sitoutuu kemiallista ja teknistä osaamista, laadukkaita raaka-aineita ja rakenneratkaisuja sekä loppuun saakka vietyä testaamista.

Modernit talvirenkaat ovat ympäristöystävällisiä optimoidun rakenteensa sekä tarkkaan kehitettyjen ja ympäristöystävällisten raaka-aineidensa ansiosta.

Nokian Hakkapeliitta 8 ja Nokian Hakkapeliitta 8 SUV

Nokian Hakkapeliitta 8 -renkaassamme yhdistyy erinomainen talviturvallisuus ja ympäristön kannalta tärkeä vähäinen tienkulumavaikutus. Tämä on mahdollista kehittämämme Nokian Eco Stud 8 -konseptin ansiosta, joka takaa sen, että rengas kuluttaa ajoalustaansa vähemmän, vaikka samanaikaisesti renkaan talvipito-ominaisuudet ovat entistä turvallisemmat. Kun nastojen vaimennus on kunnossa, renkaan tienkulumavaikutus on selkeästi alhaisempi kuin Pohjoismaisen nastalainsäädännön asettama tiukka nykytaso, nastat kestävät pidempään ja ajoääni on hiljaisempi.

Talvipidon ja ympäristöystävällisyyden optimoivan, modernin nastateknologian ansiosta renkaan nastamäärää voitiin kasvattaa. Kevyemmin tienpintaa kohtelevan renkaan nastamäärä on keskimäärin 50 prosenttia suurempi kuin aikaisemman sukupolven renkaassa. Lisäksi renkaan symmetrinen pintamalli ja nerokkaat innovaatiot takaavat hiljaisemman ajoäänen.

Katso lisää uuden sukupolven ympäristöystävällisemmästä ankkurinastasta, joka on käytössä myös Nokian Hakkapeliitta 8 SUV -nastarenkaassa!

Katumaastureihin suunniteltu Nokian Hakkapeliitta SUV 8 on lähes neljän vuoden huolellisen kehitystyön tulos. Omissa testikeskuksissamme Ivalossa ja Nokialla tehdyn määrätietoisen testauksen ansiosta Hakkapeliitta 8 SUV kantaa ja hallitsee suuret pyöräkuormansa vakaasti ja varmasti olipa kyseessä jää, lumi, kuiva tie tai aina vaarallinen sohjo. Kelin lisäksi omat haasteensa pohjoisen teillä liikkuville autoilijoille tuovat roudan repimät, epätasaiset ajoradat ja katukivetyksen viiltävät särmät.

Tutkimusten mukaan katumaasturikäytössä mahdolliset renkaan vaurioitumiseen johtavat iskut kohdistuvat useimmiten renkaan sivupintaan. Nokian Hakkapeliitta 8 SUV -nastarenkaassa, kuten monissa muissakin katumaastureihin suunnatuissa tuotteissamme iskun- ja viillonkestävyys maksimoidaan Nokian Tyres Aramid Sidewall -teknologialla. Kulutusta ja viiltoja poikkeuksellisen hyvin kestävä sivupintasekoitus sisältää äärimmäisen vahvaa aramid-katkokuitua. Samaa materiaalia hyödynnetään lentokoneteollisuudessa ja sotilaskäytössä. Aramid-kuitu jäykistää ja vahvistaa sivupinnan kestämään entistä paremmin ulkopuolisia iskuja ja painumia vanteen sarvea vasten.

Tutustu koko rengasvalikoimaamme!

Nokian Hakka - Viileää suorituskykyä

Kesä on yllättävien säävaihteluiden aikaa pohjoisessa. Siksi olemme kehittäneet Nokian Hakka -kesärenkaat. Pohjoisen teille tyypilliset epätasaiset ja karheat tienpinnat sekä nopeasti vaihtuvat sääolot vaativat renkailta erityisominaisuuksia. Vaativat ja vaihtelevat kesäkelit on huomioitu Hakka-kesärenkaiden kumisekoitusten ja rengasrakenteiden kehitystyössä. Hakka-kesärenkaat käyttäytyvät yllätyksettömästi laajalla lämpötila-alueella, kestävät hyvin kulumista ja paikka paikoin heikkoja tieolosuhteita. 

Hakka-kesärengasperheen uusimmalla jäsenellä, Nokian Hakka Green 2:lla, on useassa eri koossa vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokka.

Nokian Hakka -kesärenkaisiin liittyy myös tyytyväisyyslupaus. Jos et ole tyytyväinen Nokian Hakka -kesärenkaisiisi, olet oikeutettu palauttamaan renkaat ja vaihtamaan ne. Lue lisää!

Peltoa ja metsää kunnioittaen

Nokian Renkaat -konserniin kuuluva Nokian Raskaat Renkaat on yksi maailman tunnetuimpia ja menestyneimpiä erikoisrenkaiden valmistajista. Yksikkömme suunnittelee, kehittää ja valmistaa laadukkaita ja ympäristöystävällisiä renkaita ja pinnoitteita teollisuuteen, raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin sekä kuorma- ja linja-autoihin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös maatalouteen, maansiirtoon, tienhoitoon, sotilasajoneuvoihin, satamiin ja kaivosteollisuuteen suunniteltuja erikoisrenkaita. Metsäkonerenkaiden valmistajana Nokian Raskaat Renkaat on markkinajohtaja.

Nokian erikoisrenkaiden kumisekoitukset, pintamallit ja rakenteet on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä, mikä merkitsee enemmän käyttötunteja ja toimintavarmuutta kaikissa olosuhteissa. Halutut ominaisuudet on varmistettu tarkalla kenttätestauksella ja tutkimustuloksilla. Raaka-aineiden ympäristöystävällisyys ja korkea laatu on lähtökohtana myös kaikkien raskaiden renkaiden valmistuksessa.

Huima traktorien maailmanennätys 130,165 km/h!

Huima traktorien maailmanennätys 130,165 km/h!Uusi traktorien nopeusennätys syntyi, kun pohjoisten olojen ammattilaiset Nokian Renkaat ja Valtra yhdistivät osaamisensa. Maailmanennätys ajettiin lumisella ja jäisellä maantiellä Suomen Lapissa 19. helmikuuta 2015, ja traktoria kuljetti varmoin ottein moninkertainen rallin maailmanmestari Juha Kankkunen. Uudeksi ennätykseksi kirjattiin 130,165 km/h (80.88 mph). Ennätysvauhdin takasi maailman ensimmäinen traktoreiden talvirengas, Nokian Hakkapeliitta TRI (440/80R28 151D & 540/80R38 167D) ja Valtra T234.

Nokian Renkaiden monipuolinen talvirengasvalikoima laajennettiin kattamaan myös traktorit, kun Nokian Hakkapeliitta TRI lanseerattiin. Sen uniikki pintamalli, talvikumiseos ja lamellointiratkaisu maksimoivat pidon ja tehokkaan etenemisen. Viistolamellointi eli uritus pintakuvion paloissa lisää alustaan tarraavia särmiä ja parantaa pitoa sekä veto- että sivusuuntaan.

Ääriolosuhteissa testaaminen on yhtiön toiminnan kovinta ydintä ja vaatii ainutlaatuista osaamista. Kun ajetaan näin kovaa talvisella tiellä, se vaatii renkaalta ensiluokkaista vakautta, pitoa ja ajotuntumaa. Juuri nämä ominaisuudet olivat Nokian Hakkapeliitta TRI:n kehitystyön kärjessä.

Lue lisää!

Yhdistelmillä turvallisesti

Nokian kuorma-autonrenkaat ja Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalit suunnitellaan vaativaan ammattikäyttöön ja vaihteleviin oloihin. Kaikissa Hakkapeliitta- ja Hakka -kuorma-autonrenkaissa on virallinen talvirengasmerkintä, joka helpottaa autoilijan pohjoisten olosuhteiden rengasvalinnassa. Markkinoilla on tällä hetkellä erityisen vähän esimerkiksi peränvaununrenkaita, jotka täyttäisivät talvivaatimukset.

Osallistumme aktiivisesti raskaan ajoneuvokaluston turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien parantamiseen. Teemme tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä liikennöitsijöiden ja kuljetusyritysten kanssa mahdollistaaksemme tuloksellisen tuotekehityksen. Olemme järjestäneet esimerkiksi Ivalossa testitapahtuman, jossa testattiin uusien talvirenkaiden ja uusien Keski-Euroopassa tyypillisten All Season -renkaiden käyttäytymistä ja eroja talvisissa olosuhteissa.

Testitulosten perusteella erot talvirenkaiden ja All Season -renkaiden välillä olivat sekä jarrutusmatkojen että kiihtyvyyden osalta yli 20 prosenttia talvirenkaiden hyväksi. Suurin osa täysperävaunuyhdistelmien vierintävastuksesta syntyy perävaunuista niiden isojen kuormien takia. Tutkimuksen mukaan oikeanlaisella rengastuksella vierintävastus saadaan pidettyä alhaisena ja perävaunun heilahtelua vähennettyä merkittävästi. Olemme huomioineet nämäkin tutkimustulokset rengassuosituksissamme.

Pelkkä vierintävastuksen minimoiminen pohjoisen oloissa ei ole kuitenkaan ratkaisu turvallisuuden kannalta, vaan koko ajoneuvoyhdistelmän rengastuksella on tärkeä merkitys talviturvallisuuden kannalta. Oikeilla rengas- ja pinnoitevalinnoilla saavutetaan paras yhdistelmä sekä taloudellisuus että turvallisuus huomioon ottaen.

Nokian Hakka Truck Drivelle innovaatiopalkinto Saksassa

Nokian Hakka Truck Drivelle innovaatiopalkinto SaksassaNokian Hakka Truck Drivelle myönnettiin viime vuoden lopussa innovaatiopalkinto, "Innovation des Jahres 2016", joka valittiin saksalaisen Busplaner-lehden lukijaäänestyksellä. Palkinto jaettiin Euroopan suurimmilla bussimessuilla, Busworldissä Kortrijkissa Belgiassa.

Nokian Hakka Truck Drive sai lukijoiden äänistä 43 prosenttia. Perusteluiksi nostettiin v-muotoinen nuolikuvio renkaan pinnalla, joka parantaa urien itsepuhdistuskykyä ja estää loskan ja lumen kerääntymisen uriin.

Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden vaihteleviin sääoloihin räätälöity vetorengas Nokian Hakka Truck Drive on tarkoitettu ympärivuotiseen rahti- ja bussiliikenteeseen pitkille ja keskipitkille matkoille. Rengas tarjoaa erinomaista kulutuskestävyyttä, pitoa ja ajovakautta ilman kompromisseja.

Nokian Noktop rullaa vihreästi

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaaleja viedään noin 20 maahan eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan saatavilla on 25 erilaista Nokian Noktop -pintaa, ja eri leveydet huomioiden tuotteita on pitkälti toistasataa. Erityisesti talvituotteiden osalta valikoima on alan johtava.

Luonto- ja ympäristöarvot huomioivan tuotantoteknologian ansiosta on Nokian Noktop -pintojen valmistuksessa kyetty minimoimaan välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. Pinnoitus itsessäänkin on jo ympäristöteko. Uudelleen pinnoitetun renkaan hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät verrattuna uuden renkaan valmistukseen. Lisäksi Nokian Noktopin tuotantoprosessi täyttää ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimukset.

Ajat muuttuvat, mutta yhtaikaa kustannuksia ja ympäristöä säästävä pinnoitus puolustaa jatkossakin paikkaansa edullisempia kilometrejä etsivien liikennöitsijöiden joukossa.

 

Nokian Noktop: parasta pintaan jo 40 vuotta

Nokian Noktop: parasta pintaan jo 40 vuottaNokian Noktop -pinnoitusmateriaalit juhlivat 40-vuotistaivaltaan vuonna 2015. Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalien tarina alkoi 1970-luvulla, kun uusi pinnoittamisen menetelmä, kylmäpinnoittaminen, valtasi alaa maailmalla ja Suomessa. Myös tuolloinen Oy Nokia Ab Kumitehdas, nykyinen Nokian Renkaat, kiinnostui uudesta teknologiasta.

Nokian Noktop -tuotemerkki syntyi yhtiön sisäisen nimikilpailun tuloksena. Nimellä haluttiin kuvata yhtälailla Nokian Kumitehdasta ja sen osaamista kuin pintaa ja huippulaatua. Nokian Renkaiden oman kylmäpinnoitukseen liittyvän liiketoiminnan varsinaisesta käynnistymisestä ja oman tavaramerkin käyttöönotosta alkoi myös Nokian Noktop -tuotesarjan historia vuonna 1975.

Rengasalan määrätietoisen viestinnän, mainonnan ja tiedottamisen myötä renkaiden loppukäyttäjät oppivat pian tiedostamaan, että paras tapa säästää rengaskustannuksissa oli renkaan rungon hyvinvoinnista huolehtiminen. Kulutuspintansa osalta loppuun kulunut rengas ei enää ollut jätettä, vaan arvokasta käyttöomaisuutta.

Ammattiliikenne vaatii omaa palveluaan

Raskaan kaluston ja ammattimaisen liikenteen palvelussa tärkeintä on palvelujen saatavuus. Vianorin pisteistä Suomessa valtaosassa on myös raskaan kaluston palvelu. Ammattiliikenteen palveluiden nopeus on myös oleellista. Suomessa Vianorilla on koko maan kattava päivystysautopalvelu, joka tarjoaa tukea 24/7.

Raskaan kaluston renkaiden pinnoitus säästää raaka-aineita ja on taloudellisesti vastuullista. Vianorilla on Pohjoismaissa yhteensä kuusi pinnoittamoa, Suomessa kolme, yksi Ruotsissa ja kaksi pienempää yksikköä Norjassa.

Rengasrungot kuljetetaan pinnoitukseen palvelupisteistä ja asennetaan pinnoituksen jälkeen samaisessa pisteessä: Vianorin prosessi huolehtii siitä, että asiakas saa takaisin omat rengasrunkonsa valitulla pinnoitteella.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.