Asiantuntijana vaikuttaminen

Oletko tullut ajatelleeksi, että autolla ajaessa kosketuspintasi tiehen on tasan neljä kämmenenkokoista aluetta. Renkaasi. Turvallinen laadukas rengas on monen eri asiantuntijan yhteistyön tulos. Alan johtavien innovaatioiden kehittäjänä ja turvallisuuden edelläkävijänä katsomme niin oikeudeksemme kuin velvollisuudeksemmekin edistää liikenneturvallisuutta yhteiskunnassa toimimalla asiantuntijan roolissa.

Edelläkävijyys edellyttää asiantuntemusta

Meille on itsestään selvää, että kehittäessämme ja valmistaessamme huipputurvallisia ja -laadukkaita renkaita meidän kuuluu kantaa vastuuta myös liikenneturvallisuuteen ja renkaisiin liittyvien asioiden kehittämisestä sekä ihmisten valistamisesta ajoturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa.

Mukana Turvassa Tiellä -tieliikenneturvallisuuskampanjassa

Mukana Turvassa Tiellä -tieliikenneturvallisuuskampanjassaTurvassa tiellä -kampanja tarjoaa Nokian Renkaille oivan mahdollisuuden vaikuttaa erityisesti nuoriin kuljettajiin kasvattamalla ja edistämällä sitä ymmärrystä, tietoa ja taitoa, joka tiivistyy ratin ja penkin välissä. Autoilu pohjoisessa vaatii vankkaa yhteispeliä, jotta me kaikki voimme liikkua turvallisesti ja sujuvasti paikasta toiseen.

Autourheilun kansallisen lajiliiton, AKK-Motorsportin, sekä sen markkinointiyhtiön, AKK Sportsin, luotsaama Turvassa tiellä -kampanja on osa maailmanlaajuista FIA Action for Road Safety -kampanjaa. Sanomaa tieliikenneturvallisuudesta viedään Suomessa yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin tieturvallisuusluentojen ja ajoneuvohallintakoulutuksen keinoin. Turvassa tiellä näkyy myös erilaisissa nuoriso- ja liikennetapahtumissa, sekä autourheilun kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen yhteydessä.

Vuonna 2013 käynnistynyt kampanja on tavoittanut kouluissa ja koululaistapahtumissa jo useita tuhansia nuoria ja kymmentuhatpäisiä yleisöjä mm. Neste Oil Rallin ja Meidän Viikonloppu -messujen yhteydessä. Vuonna 2015 Turvassa Tiellä -kampanjakouluttajia toimii 17 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Kampanjan kummikuljettajina nähdään suomalaiset autourheilutähdet Valtteri Bottas, Toomas Heikkinen, Esapekka Lappi ja Laura Suvanto.

Nokian Renkaat tarjoaa mm. rengastuotteitaan ja harjoitteluratansa kampanjan käyttöön sekä on vahvasti mukana ja näkyy Turvassa tiellä -kampanjan tapahtumissa ja teemoissa ympäri Suomen.

www.turvassatiella.fi

Asiantuntijamme kertovat liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista monipuolisesti ja aktiivisesti, on sitten kyse renkaiden hankkimisesta, niiden ympäristövaikutuksista tai turvallisesta tiellä liikkumisesta. Me myös mielellämme jaamme tietotaitoamme eteenpäin, jotta varmistamme autoilijoiden perille pääsyn vaikeissakin olosuhteissa.

Omien materiaaliemme sekä asiantuntijahaastatteluiden lisäksi teemme yhteistyöstä esimerkiksi Suomessa Autokoululiiton ja Autoliiton kanssa turvallisen liikennekulttuurin kehittämiseksi. Lisäksi vaikutamme monien eri maiden rengas- ja autoalan järjestöissä ja teemme työtä turvallisen liikkumisen puolesta.

Turvallinen liikenne 2025 – yhteinen turvallisuushanke

Turvallinen liikenne 2025 – yhteinen turvallisuushankeTurvallinen liikenne 2025 -ohjelma on Liikenneviraston, Trafin, VTT:n ja Nokian Renkaiden turvallisuushanke, jonka tavoitteena on kasvattaa liikenneturvallisuusalan osaamista ja näkemystä Suomessa sekä tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Hanke on yhteisrahoitteinen kokonaisuus, jota vetää VTT. Yksi tutkimusohjelman tavoitteista on, että vuonna 2025 tapahtuu enintään 100 liikennekuolemaa.

Nokian Renkaat on ollut mukana Turvallinen Liikenne 2025 -hankkeessa alusta alkaen. Hankkeen tiimoilta on tutkittu esimerkiksi talvinopeusrajoitusten vaikuttavuutta, renkaiden puutteita kuolonkolareissa sekä talvirenkaiden kunnon kehittymistä. Näillä tutkimuksilla on pyritty tuottamaan tietoa erityyppisten renkaiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ja siten edistämään liikenneturvallisuutta sekä Suomessa että muilla talvirengasmarkkinoilla. Hankkeen tuloksia on esitelty ja tullaan esittelemään muun muassa pohjoismaisilla liikenneturvallisuuteen liittyvillä foorumeilla, jonka myötä vaikutukset liikenneturvallisuuteen ulottuvat myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Yksi esimerkki halustamme tehdä talviajosta turvallisempaa ja mukavampaa, on Hakkapeliitta-talviajokoulu, joka on kattava tietopaketti talvella ajamisesta usealla eri kielellä. Tavoitteena on, että käyttäjät oivaltaisivat ja oppisivat enemmän turvallisesta ajamisesta talvikeleillä.

Tutustu Hakkapeliitta-talviajokouluun!

Yhteistyössä on voimaa

Yhtiömme tekee kansainvälisesti ja paikallisesti paljon yhteistyötä eri järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa monella eri taholla. Yhteistyö eri oppilaitosten ja asiantuntijatahojen kanssa on erityisen tärkeää tuotteidemme kehittämisen ja liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta.

Tuotekehityksemme tekeekin tiivistä yhteistyötä eri teknillisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyö koskee niin opiskelijoiden tekemiä diplomitöitä yrityksellemme kuin myös liikenneturvallisuuteen, materiaalinkehitykseen ja suunnitteluun kohdistuvia yhteisiä kehitysprojekteja. Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tutkintojen sisältämään työharjoitteluun niin tuotannon kuin tuotekehityksenkin työtehtävissä.

Tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa takaa opiskelijoille oikeita mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä projekteja ja yrityksellemme uusia tulevaisuuden huippuosaajia. Korkeakouluilla ja yrityksillä on myös useita yhteisiä projekteja Tekesin (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) kanssa. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa niin Venäjällä kuin Suomessakin.

Työelämän kokemusta opiskelijoille – uusia näkökulmia yritykselle

Työelämän kokemusta opiskelijoille – uusia näkökulmia yritykselleNokian Renkaiden tuotekehityksen tutkimusprojekteilla on olennainen rooli yhtiön edelläkävijäaseman säilyttämisessä. Omien ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttavien projektien lisäksi tehdään myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mistä on hyötyä niin opiskelijoille kuin yrityksellekin.

Yksi projekti vuodessa toteutetaan Innovaatioalusta Demolan kanssa. Demola yhdistää yritykset ja korkeakoulujen opiskelijat ratkaisemaan yritysten opiskelijatiimille asettamia haasteita. Sen projektitiimit kootaan poikkitieteellisesti Tampereen kolmesta korkeakoulusta, ja opiskelijat edustavat eri kansalaisuuksia. Projektin aiheesta riippuen opiskelijoiden opintosuuntaus voi olla esimerkiksi graafinen suunnittelu, liiketoimintajohtaminen tai koodaus.

– Saattamalla eri alojen osaajia yhteen varmistamme, että pysymme ajan hermolla ja voimme tarjota toimeksiantajayrityksille mahdollisimman kekseliäitä ratkaisuja. Toimeksiantajalle vaatimuksenamme on, että sillä on kasvupyrkimyksiä tai tuotekehitystavoitteita. Toimeksiantajayritys saa opiskelijoilta tuoreita näkökulmia ja ajatuksia, Demolan fasilitaattori Aino Siippainen kertoo. 

Osaavimmat opiskelijat

Nokian Renkaiden kehitysinsinööri Teemu Soini toimii yhteyshenkilönä Demolan kanssa tehtävissä projekteissa.

– Demola-projektit ovat onnistuneet mielestäni oikein hyvin: opiskelijat ovat olleet innokkaita, innovatiivisia, sitoutuneita ja ahkeria. Olemme saaneet projekteista tuloksia, joita voimme hyödyntää ja kehittää eteenpäin, Soini toteaa.

Demola-projektit ovatkin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Toimeksiantajayritysten ja projektien esittelyjen perusteella korkeakouluopiskelijat voivat hakea kolmeen haluamaansa projektiin. Projektitiimin valinnassa painotetaan hakijoiden opintosuuntauksia, muuta osaamista sekä jo hakuvaiheessa mahdollisesti olevia projektiin liittyviä ideoita. Opiskelija voi tulla valituksi yhteen projektiin. Demola-projektien opiskelijat ovat pääasiassa opintojensa loppusuoralla, esimerkiksi kandidaatintutkielman tehneitä.

– Projektit ovat opiskelijoille ainutlaatuinen väylä tutustua yrityksiin ja luoda kontakteja liike-elämään. Opiskelijat saavat myös erittäin arvokasta kokemusta ja kehittävät työelämävalmiuksiaan, Siippainen kertoo.

Katupölyn vähentämiseen monia keinoja 

Toimintaamme ohjaa ihmisten turvallinen liikkuminen. Kehitämme vaihteleviin olosuhteisiin yhä turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä renkaita sekä nastallisia että nastattomia. Olemme tehneet pitkäjänteistä tuotekehitystyötä nastarenkaiden tienkulutusvaikutuksen ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi ja jatkamme tätä työtä myös tulevaisuudessa. Mielestämme on tärkeää, että katupölyn vähentämiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mitä liikenneturvallisuutta vaarantamatta voidaan tehdä.

Rengasvalmistajat ovat jo vuosien ajan tehneet pitkäjänteistä tuotekehitystä, jonka ansiosta nykyaikaiset talvirenkaat aiheuttavat entistä vähemmän katupölyä. Uusi pohjoismainen nastalainsäädäntö koskee heinäkuun 2013 jälkeen valmistettuja nastarenkaita. Uusien määräysten mukaiset nastarenkaat kuluttavat maanteitä huomattavasti aikaisempaa vähemmän.

Lue kattava tietopaketti katupölystä ja keinoista sen vähentämiseksi

Hakkapeliitta-testikuljettajaohjelma: autenttisia kokemuksia, ahaa-elämyksiä ja ansaittua luottamusta

Hakkapeliitta-testikuljettajaohjelma on Nokian Renkaiden tapa edistää liikenneturvallisuutta paikallisella toiminnalla. Tavallisten autoilijoiden arjen havaintoihin perustuvien käyttökokemusten kerääminen on yksi tie kehittää uusia innovaatiota tarjotaksemme entistä turvallisempia renkaita. Testikuljettajat tarjoavat ikkunan todellisiin, paikallisiin ajo-olosuhteisiin, joissa eri puolilla maailmaa elävät autoilijat ajavat. Kehitystyön tukemisen lisäksi testikuljettajamme edistävät turvallisempaa tiellä liikkumista toimimalla oman alueensa turvallisuuslähettiläinä jakaen kokemuksiaan turvallisesta talviautoilusta. 

Hakkapeliitta-testikuljettajaohjelman kautta tarjoamme yksittäisille ihmisille mahdollisuuden saada ajokokemusta huipputurvallisista renkaista ja siten oppia renkaiden merkityksestä turvalliselle liikkumiselle oman arkisen autoilun kautta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.