Henkilöstöjohtaminen Nokian Renkaissa

Henkilöstöjohtaminen Nokian Renkaissa ja keskeisimmät fokusalueet 2015–2016

Olemme kehittäneet nykyisiä toimintatapojamme useilla henkilöstöjohtamisen alueilla vuonna 2015 ja työ jatkuu edelleen. Arkipäivän johtamisprosesseja ja -työkaluja muuttaessamme ja kehittäessämme pidämme huolen siitä, että muutoksille on olemassa liiketoiminnallinen tarve. Lisäksi varmistamme, ettemme tee liian paljon muutoksia samaan aikaan. Näitä periaatteita noudattaen olemme keskittyneet seuraaviin alueisiin henkilöstöjohtamisen ja työturvallisuuden kehittämisessä tulevina vuosina.

  • Turvallisuuskulttuurin rakentaminen
  • Johtamisen kehittäminen
  • Työhyvinvoinnin edistäminen

Turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkän ajan kehittämistyötä vaativa ponnistus. Yrityksessämme on työskennelty useita vuosia työturvallisuuden kehittämiseksi. Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ja ottaneet suuria harppauksia monella turvallisuuden osa-alueella. Kaikista näistä myönteisistä edistyksistä huolimatta meillä on vielä työtä tehtävänä kokonaisvaltaisen ja kaikkia toimintamme osia päivittäin koskettavan turvallisuuskulttuurin luomisessa niin, että turvallisuus on yksi laadukkaan ja tuloksellisen työskentelyn toteutumisen ehto. Vuonna 2015 keskityimme mm. henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöön, läheltä piti -tilanteiden sekä turvallisuushavaintojen keräämiseen ja niistä oppimiseen sekä yleisen turvallisuustietoisuuden lisäämiseen. Vuoden 2016 keskeisiä toimenpiteitämme ovat globaalisti turvallisuuden ja yhteistyöhön keskittyvän simulaatiopelin jalkauttaminen sekä Suomessa kumialan työturvallisuuskorttikoulutuksen toteuttaminen koko henkilöstölle.

Johtamisessa olemme määritelleet johtamisen periaatteet koko konsernille. Niiden avulla viestimme organisaatiossamme, minkälaista johtamista Nokian Renkailla halutaan toteuttaa. Tällä on vaikutuksensa niin henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen, esimiesten rekrytointeihin kuin suorituksen johtamiseen. Johtamisen periaatteiden jalkauttamiseksi rakensimme Hakkapeliitta Leader -simulaatiopelin, jota vuonna 2015 pelasivat lähes kaikki yhtiömme esimiehet. Samoin sovelsimme periaatteita 360-esimiesarvioinnissa. Vuonna 2016 jatkamme johtamisen simulaatioiden kehittämistä ja niiden jalkauttamista globaalisti. Johtamisen kehittäminen vaatii yksilöltä sekä omien nykyisten toimintatapojen havaitsemista, uusien mallien analysointia että niiden soveltamista omaan nykyiseen työkäyttäytymiseen. Tässä simulaatiot toimivat perinteisiä opiskelumetodeja paremmin ja tehokkaammin.

Työhyvinvoinnissa olemme päätyneet aiempaa laajempaan lähestymistapaan parantaaksemme niin yksiköiden kuin organisaatioiden hyvinvointia. Keskitymme työpaikan asioihin. Aiemmin fyysinen jaksaminen on ollut keskiössä. Nyt sen rinnalle on otettu yksilöiden muita tarpeita, kuten halu oppia uutta ja kehittyä työssään, omaan työhön liittyvät vaikutusmahdollisuudet sekä sosiaalisen hyväksynnän kokeminen. Paikallisia työhyvinvoinnin kehittämiskohteita keräämme vuotuisella Drive!-henkilöstötutkimuksella, jossa työryhmät ja osastot saavat tietoa siitä, mitkä asiat ovat jo erinomaisella mallilla ja mitkä alueet vaativat vielä käytäntöjen päivittämistä ja muuttamista. Drive!-tutkimukseen on integroitu myös yrityksemme johtamisen periaatteet saadaksemme johdonmukaisesti palautetta esimiestyön onnistumisesta. Ihmisten johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä rooli työhyvinvoinnin kehittymisessä

Lue lisää henkilöstöjohtamisesta käytännössä!

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.