Hakkapeliitta Way – tapamme toimia

Vastuullisuus on luonnollinen osa yhtiömme toimintaa: se on kestävää tuotekehitystä, turvallisia ja ympäristö­ystävällisiä tuotteita, korkeaa laatua sekä eri sidosryhmien huomioimista. Vastuullisuus on tärkeä osa johtamistamme ja toimenpidesuunnitelmiamme, se näkyy päivittäisessä työssämme.

Arvot ohjaavat tietämme menestykseen

Kutsumme yrityskulttuuriamme hakkapeliittahengeksi, joka on vahva perusta yhtiömme kehittämiselle ja menestyksemme rakentamiselle. Hakkapeliittahengen peruselementtejä ovat arvomme, jotka ohjaavat ja tukevat strategiamme toteutumista.

Kekseliäisyys
Meillä on taito selviytyä ja yltää huippusuorituksiin vaikeissakin tilanteissa. Taitomme perustuu luovuuteen ja uteliaisuuteen sekä rohkeuteen kyseenalaistaa olemassa olevaa. Meillä on into oppia, kehittää ja luoda uutta.Yrittäjyys
Olemme nopeita ja rohkeita. Asetamme tavoitteemme korkealle; teemme työtämme pitkäjänteisesti emmekä luovuta helpolla. Toimimme dynaamisesti ja täsmällisesti asiakkaan tyytyväisyys tärkeimpänä päämääränämme. 

Joukkuehenki
Meillä on aito ja iloinen tekemisen meininki. Toimimme joukkueena toisiimme luottaen ja toisiamme tukien sekä rakentavaa palautetta antaen. Kunnioitamme erilaisuutta ja rohkaisemme joukkueemme jäseniä tekemään ja tavoittelemaan tähtisuorituksia myös yksilötasolla.

Keskittymisen strategia

Yhtiömme on olemassa, jotta asiakkaillamme olisi maailman turvallisimpia, laadukkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä renkaita sekä alan parhainta palvelua. Haluamme olla rengasalan edelläkävijä: turvallisten ja vaativiin oloihin räätälöityjen renkaiden asiantuntija, markkinajohtaja meille tärkeillä alueilla, kannattavin rengasalan yritys, sidosryhmiemme ykkösvalinta sekä ainutlaatuisen yrityskulttuurin työyhteisö.

 

Vuonna 2015 päivitetty keskittymisen strategiamme antaa suunnan valinnoille, joita teemme. Konsernistrategiamme ohjaa toimintaamme, se on toimintamme perustana niin yksiköiden strategioissa, toimintasuunnitelmissa, toimenpiteissä kuin johtamisessakin. Arvoista ja strategiasta syntyvät Must Win Battlet eli voitettavat kehityskohteet sekä tavoitteet, joita kohdin pyrimme, ja jotka pitävät meidät kannattavalla kasvu-uralla. Menestystämme rakennamme yhdessä lujasti töitä tehden sekä toimintojamme ja tuotteitamme kehittäen. Tavoitteenamme on olla maailman kannattavin ja eettisin rengasvalmistaja.

 

1. Vaativat olosuhteet

Maailman pohjoisimpana rengasvalmistajana ja haastavien olosuhteiden asiantuntijana edistämme ja helpotamme turvallista liikkumista. Olipa kyse talvimyrkystä tai kesäisestä rankkasateesta, renkaamme tarjoavat luotettavuutta, suorituskykyä ja mielenrauhaa. Keskitymme ainoana rengasvalmistajana vaativien olosuhteiden tuotteisiin ja asiakastarpeisiin.

2. Innovatiivinen ydinosaaminen

Keskitämme ydinosaamisemme kapeaan tuotevalikoimaan, jälkimarkkinoihin ja kolmeen liiketoiminta-alueeseen: henkilö-, SUV- ja pakettiautonrenkaisiin, raskaisiin erikoisrenkaisiin sekä rengas- ja autonhuoltopalveluiden tarjoamiseen. Kehitämme ja valmistamme premium-renkaita, joiden ainutlaatuiset innovaatiot antavat käyttäjilleen lisäarvoa aina metsän raivauksesta turvalliseen maantieajoon.

3. Tyytyväisimmät asiakkaat

Haluamme tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjien sekä jälleenmyyjiemme olevan rengasmarkkinoiden tyytyväisimpiä asiakkaita. Sitoutuneen ja kattavan jakeluverkoston sekä tehokkaan logistiikan avulla varmistamme tuotteidemme hyvän saatavuuden läpi sesongin. Jakelukanaviemme keihäänkärjen, Vianor-ketjun suora kontakti kuluttajaan tarjoaa meille arvokasta tietoa loppukäyttäjien tarpeista ja toiveista.

4. Valikoidut markkinat

Keskitymme alueisiin, joissa on vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Ydinmarkkinoitamme ovat Pohjoismaat ja Venäjä, joissa olemme premium-renkaiden markkinajohtaja. Erityisen tärkeitä markkina-alueita ovat myös Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, joista haemme kannattavaa kasvua. Myymme suurimman osan renkaistamme jälkimarkkinoilla.

Strategiset päätavoitteet

Keskittymisen strategiasta syntyy selkeät tavoitteet, joiden saavuttamiseksi teemme määrätietoisesti töitä.

Markkinajohtajuus ja alan parhaat prosessit

 • Olemme premium-renkaiden markkinajohtaja Pohjoismaissa, Venäjällä ja IVY-maissa.
 • Meillä on vahva markkina-asema ydintuotteissamme Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa sekä erikoistuotteissamme kansainvälisesti.
 • Olemme ehdoton edelläkävijä talvirengasteknologiassa sekä maailman parhaiden premium-kesärenkaiden ja erikoisrenkaiden valmistaja.
 • Ydinprosessimme ja toimintaverkostomme ovat tehokkaita ja alan parhaita.

Markkinoita nopeampi kannattava kasvu

 • Kasvamme vuosittain markkinaa nopeammin.
 • Olemme maailman kannattavin rengasalan yritys. Säilytämme alan parhaan liikevoittotason, joka on minimissään 22 prosenttia.
 • Organisaatiomme on tehokas ja kiinteät kulumme kasvavat hitaammin kuin myyntimme. 

Tyytyväiset sidosryhmät

 • Tuotteemme ja palvelumme ovat alan parhaita, ja edistämme ihmisten turvallisempaa ja mukavampaa liikkumista.
 • Tunnemme asiakkaamme, heidän tarpeensa ja toiveensa. 
 • Tarjoamme vakaan osinkopolitiikan ja -kehityksen osakkeenomistajille. 
 • Olemme arvostettu ja haluttu työnantaja.
 • Henkilöstömme on ammattitaitoista ja motivoitunutta. Heillä on jatkuva halu kehittää henkilökohtaista osaamistaan ja yhtiötämme.

Must Win Battles - kehitysohjelma 2016-2018

Tavoitteidemme saavuttamista tukevat MWB:t, jotka meidän on voitettava edetäksemme kannattavan kasvun tietä.
 
MEIDÄN ON:

 1. oltava kuluttajien ykkösvalinta
  Parannamme asiakasuskollisuutta ja -tyytyväisyyttä sekä yhtiömme ja tuotteidemme tunnettuutta etenkin kasvualueilla.
 2. oltava asiakkaiden ensisijainen valinta kumppaniksi
  Panostamme pitkäaikaisiin molempia osapuolia hyödyttäviin kumppanuuksiin ja palvelumme laatuun kaikilla tasoilla.
 3. tuotettava maailman parhaat renkaat ja palvelut
  Luomme jatkuvasti uusia innovaatioita ja testivoittajarenkaita sekä kasvatamme palveluvalikoimaamme myynnin tueksi.
 4. saavutettava vahva kasvu Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
  Parannamme bränditunnettuuttamme ja markkinaosuuttamme sekä kasvatamme hinta-asemaamme Keski-Euroopassa.

Olemme tiivistäneet arvomme, strategiamme ja tavoitteemme yhteen kuvaan, joka kertoo meidän rakentavan menestystämme vastuullisesti ja parantavan toimintaamme yhdessä joka päivä.

Arvojohdettu vastuullisuus

Yhtiömme vastuullisuus on osana yrityskulttuuriamme, strategiaamme ja tavoitteitamme. Varmistaaksemme vastuullisuutemme johtamisen ja toimintamme jatkuvan kehittämisen, olemme jakaneet vastuullisuuden viiteen selkeään kokonaisuuteen.

Vastuullisuuden selkäranka muodostuu liiketoimintaamme läpileikkaavista periaatteista, jotka pitävät sisällään vapaaehtoisesti noudattamamme vastuullisuuden sitoumukset ja liiketoimintamme eettisyyttä mittaavat periaatteet.

Kuten oheisessa kuvassa on esitetty, yhtymäkohtaisen vastuullisuuden johtamisen lisäksi vastuullisuuteemme jakaantuu neljään toimintamme kannalta tärkeään operatiiviseen johtamisen osa-alueeseen: maailma renkailla, talous, ihmiset ja ympäristö.

Hakkapeliitta Way – vastuullisuus

Erityiseen vastuullisuuden Hakkapeliitta Way -osuuteen kuuluu viisi toimintaamme läpileikkaavaa vastuullisuuden periaatetta, jotka sitoutuvat yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin ja visioon.

Läpinäkyvä ja kattava raportointi

Pörssiyhtiönä noudatamme pörssiyhtiöitä koskevia lakeja ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme vastuullisuudesta, noudatamme Global Reporting Iniative -ohjeiston mukaista läpinäkyvyyttä ja pyrimme vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme kohtuullisiin vaatimuksiin vastuullisuuteen liittyen.

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Liiketoimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet on määritelty yhtiömme hallituksen hyväksymässä konsernin laajuisessa Eettiset ohjeet -dokumentissa. Useilla eri kielillä julkaistu dokumentti sisältää yhtiömme eettiset liiketoimintaperiaatteet, toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin henkilöstöä. Paikallisiin ja kansainvälisiin dokumentteihin on sisällytetty lisäohjeistuksia, mutta eettiset ohjeet muodostavat vahvan perustan, jonka omaksumista edellytetään koko henkilöstöltämme. Näin varmistamme eettisen liiketoiminnan toteutumisen kaikilla toimintamme tasoilla.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien lisäksi toimintamme tulee olla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja työsuhteet perustuvat aina selkeisiin ja yksiselitteisiin työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia.

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Noudatamme UN Global Compact -ohjeiston periaatteita sekä yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä. Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme sitoutumista hankinnan eettiseen koodistoon. Vaadimme myös kaikilta tavarantoimittajilta voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on voimassaoleva ISO 14001 -sertifikaatti.

Hyvä yrityskansalainen

Maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa ja alati muuttuvissa olosuhteissa ongelmien tunnistaminen, tarvittavan tiedon hankkiminen ja oikeiden päätösten tekeminen voi olla ajoittain haasteellista. Olemme kuitenkin sitoutuneet tukemaan hyvää yrityskansalaisuutta, kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Haluamme pitää huolta sidosryhmistämme, taloudestamme, ympäristöstämme sekä huippulaatuisten tuotteiden kehittämisestä ja ensiluokkaisesta palvelusta.

Aktiivinen sidosryhmätyö vastuullisuudessa

Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme tietoa sidosryhmien odotuksista. Vastuullisuuden kohdalla eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa aktiiviselle sidosryhmätyölle erityisiä haasteita oikeellisen informaation välittämiseksi.

Maailma renkailla

Tuoteturvallisuus on toimintamme kannalta meille erityisen tärkeää. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt lisäävät renkaiden turvallisuuden merkitystä ja vaikuttavat erityisesti talvirenkaiden käytön yleistymiseen. Johtavana talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen vastuu turvallisemman, ympäristöystävällisen ja paremman talviliikenteen kehittäjänä. Vaikutamme asiantuntijana niin liikenneturvallisuuteen kuin kumialaankin.

Talous

Pyrimme kehittämään liiketoimintaamme siten, että se mahdollistaa osakkeenomistajillemme tasaisen tuoton ja ennustettavan kehityksen sekä turvaa henkilöstöllemme työtä ja kehittymisen mahdollisuuksia. Maksamillamme palkoilla sekä veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen. Omassa tuotannossamme keskitymme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. On tärkeää, että tuotteemme ovat laadukkaita, palvelumme erinomaista ja toimitukset menevät perille ajoissa.

Ihmiset

Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja menestyksen rakentamisessa. Kansainvälistyvänä yhtiönä jätämme jälkemme yhä laajemmalle alueelle, ja merkityksemme työllistäjänä ja paikallisen infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu edelleen.

Ympäristö

Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti kiinnitämme huomiota ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa. Pyrimme turvallisuuden huipputasoon, jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen sekä vahinkojen 0-tasoon kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Lue laajemmin vastuullisuuden johtamisen eri osa-alueista ja niiden olennaisuuksista!

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.