Sademetsistä kilparatsastusareenalle:

Nokian Renkaiden arvoketju

Rengas on todellinen globaali tuote. Tie alkaa kaukaa Indonesian ja Malesian sademetsistä ja teollisten komponenttien valmistajilta kaikkialta maailmasta renkaiden valmistajille, jatkaakseen matkaa takaisin maailmalle. Viimeisessä vaiheessaan rengas voi tulla kierrätetyksi kilparatsastusareenojen pohjaksi, antamaan lisää joustoa kavioiden alle.

Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme erityiset aiheet arvoketjuumme. Olemme määritelleet arvoketjumme seuraavasti:

1. Raaka-aineet
Renkaan valmistuksen pääraaka-aineryhmiä ovat synteettiset kumit, täyteaineet, kemikaalit, vahvikemateriaalit sekä luonnonkumi, joka edustaa noin neljänneksen renkaan valmistukseen käytettävästä raaka-aineesta. Yhtiöllämme on reilusti yli sata raaka-ainetoimittajaa, joita kaikkia koskevat samat säännöt. Käytämme vain vaativan hyväksyntäprosessin läpikäyneitä toimittajia. Renkaiden raaka-aineet tulevat ympäri maailmaa ja kaikki toimittajamme ovat sitoutuneet hankintaehtoihimme. Ostopolitiikkamme mukaisesti tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään toimittajien sitoutuneisuus ympäristöasioidensa hoitamiseen. Vuonna 2015 raaka-aineiden toimittajistamme 60 prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä. Ohessa esimerkki luonnonkumin arvoketjusta.

1.1. Kumin tuotanto
Neljännes renkaan raaka-aineista on luonnonkumia, joka maataloustuotteena poikkeaa tuotantotavaltaan muista käytettävistä raaka-aineista. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta. Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientila. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa raakakumia. Nokian Renkaiden välittäjiltä ostaman raakakumin alkutuottajina on perheviljelijöiden lisäksi muutama suurempi yritys, jotka tuottavat raakakumia plantaaseilla.

1.2. Tukkumyyjät
Perhetiloilta raakakumin ostavat paikalliset tukkumyyjät. Kumin tuotanto on jokapäiväistä: pieniä tiloja kiertävät tukkumyyjät ostavatkin perhetilojen tuotannon päivittäin. Pienten purojen määrää voi yrittää hahmottaa vertaamalla sitä vaikkapa Indonesian vuoden 2015 luonnonkumintuotantoon, joka oli yli kolme miljoonaa tonnia*. Tukkumyyjät myyvät raakakumin prosessoijille. (*lähde: IRSG, International Rubber Study Group)

1.3. Prosessoijat
Prosessoijat pesevät saapuvan raaka-aineen, minkä jälkeen he jalostavat ja pakkaavat kumin sen jatkokäyttöä varten.

1.4. Välittäjät
Prosessoijilta kumin välittää kansainvälisille markkinoille traderit, joilta myös Nokian Renkaat kuminsa ostaa. Kumin hinta määräytyy mm. Singaporen raaka-ainepörssissä. Nykyisin myös perhetilat varmistavat päivän pörssihinnan matkapuhelimillaan.

Raakakumin tuotannon valvonta ja eettiset periaatteet

Valvomme omien raaka-ainetoimittajiemme toimintaa auditoinneilla sekä hankinnan koodistolla, johon kaikkien toimittajiemme tulee sitoutua. Asetamme ehtomme prosessoijille saakka, mutta myös muutamat pitkäaikaiset plantaasikasvattajat ovat sitoutuneet niihin. Tukkureiden sekä perhetilojen suuri määrä estää sen, että näiden toiminnalle voitaisiin asettaa ehtoja. Samoin raakakumi sekoittuu eri viljelijöiden tiloilta jo tukkureiden toiminnassa, joten alkuperän seuranta on ennen prosessointia mahdotonta. Autamme myös prosessoijia kehittämään omia toimintojaan.

2. Kuljetus
Valtaosa renkaiden raaka-aineista kuljetetaan merirahtina Euroopan suursatamiin Hampuriin ja Rotterdamiin, josta ne laivataan Suomeen ja Venäjälle. Molempien tehtaidemme raaka-aineet ovat yhteneviä sekä samoista lähteistä, jolloin voidaan varmistaa renkaiden laatu riippumatta valmistuspaikasta: renkaat markkinoidaan kaikkialle maailmaan, jolloin vain yhteneväisillä raaka-aineilla sekä valmistusmenetelmillä voidaan taata kuluttajille jatkuva korkea laatu kaikkialla maailmassa.

3. Alihankkijat
Teemme työtä kansainvälisesti useiden alihankkijoiden kanssa aina rakennustöistä vartiointiin ja siivoukseen sekä tietohallinnosta kunnossapitoon ja logistiikkaan. Etenkin tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa toimipaikoissamme käy töissä kymmeniä alihankkijoita. Vakituisten alihankkijoiden kanssa allekirjoitamme sopimuksen, jonka allekirjoittamalla alihankkijat sitoutuvat noudattamaan vastuullisuuspolitiikkamme sekä eettisiä toimintaperiaatteitamme. Kilpailutamme ja valitsemme alihankkijamme huolellisesti. Tiiviillä yhteistyöllä alihankkijoidemme kanssa varmistamme hedelmällisen lopputuloksen kummankin osapuolen kannalta.

4. Renkaan valmistus
Valmistamme renkaita kahdella paikkakunnalla, Suomessa Nokialla ja Venäjällä Vsevolozhskissa. Yli 4 000 työntekijäämme jakavat päivittäin omaa osaamistaan ja ideoitaan jatkuvan parantamisen puolesta. Hakkapeliitta Way, tapamme toimia näkyy siinä, miten hoidamme työtämme.

5. Yhteiskunta
Vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan näkyy suoraan tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa. Olemme merkittävä paikallinen työnantaja ja toimimme kiinteänä osana ympäröivää yhteisöämme: Nokialla tarjoamme rengasalan koulutusta ja Vsevolozhskissa Hakkapeliitta Village on konkreettinen esimerkki vaikutuksestamme. Raportin rahavirtavuo kuvaa Nokian Renkaiden taloudellista vaikutusta. Ostot, palkat, verot sekä omistajille suunnatut osingot jättävät jälkensä hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

6. Kuljetus
Vianor-ketjun laajentuminen sekä autokaupan vaatimukset ovat tuoneet muutoksia renkaidemme logistiseen ketjuun sekä kuluttajanäkemykseen. Aikaisemmin renkaat toimitettiin suurille tukkumyyjille, mutta nykyisin jakelu on jakautunut pienempiin tuote-eriin sekä pienempiin varastoihin. Yksittäisten kuljetusmäärien lisääntyessä on logistiikkasuunnittelu yhä tärkeämpää.

7. Jälleenmyyjät
Omistamamme Vianor-rengasketju on alallaan Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden suurin ja kattavin. Siihen kuului vuoden 2015 lopussa 1 475 myyntipistettä, joista 198 on Nokian Renkaiden omistamia ja muut toimivat partner- tai franchising-periaatteella. Vianor-ketju on laajentunut 26 eri maahan Nokian Renkaiden päämarkkinoilla. Vianor rakentaa perustaa konsernin tuotteiden pysyville markkinaosuuksille ja toimii konsernin kasvun keihäänkärkenä, kuten myös uusi kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Renkaitamme jälleenmyyvät myös auto- ja rengasliikkeet kaikkialla maailmassa.

8. Kuluttajat
Kuluttajat eli renkaiden käyttäjät ovat arvoketjumme tärkein lenkki. Renkaidemme turvallisuuden, huippulaadun ja ainutlaatuisten innovaatioiden tarkoituksena on varmistaa kuluttajille huoleton matkanteko ja perillepääsy kaikissa keleissä. Yli 85 prosenttia renkaan hiilijalanjäljestä syntyy niiden käytön aikana, joten tuotekehityksemme ponnistelu sekä renkaan turvallisuuden että sen ympäristövaikutusten parantamiseksi mitataan kuluttajien käytössä.

9. Kierrätys
Renkaista suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta. Kevyt, kosteutta eristävä ja olomuotonsa säilyttävä rengasrouhe tukee tiepohjia ja saa asfaltin hiljaisemmaksi. Kumin joustavat ominaisuudet tulevat esiin uudestaan urheiluareenoiden pohjina, antaen ratsastusareenoiden hevosille kevyemmän askeleen.

Renkaan pinnoittaminen on yksi parhaimmista kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton rengas voidaan pinnoittaa uudelleen, linja- ja kuorma-autojen renkaat jopa 2-4 kertaa. Renkaita voidaan myös polttaa energiaksi, sillä renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Uusia kierrätystapoja ja hyötykäytön kohteita etsitään jatkuvasti.

Tutustu Suomen Rengaskierrätys Oy:ön

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.