Luonnon monimuotoisuus huomioiden

Luonnon monimuotoisuus on ollut aina mukana yrityksemme ympäristönäkökohdissa, vaikka erillistä nimeämistä biodiversiteetiksi ei olekaan tehty. Vaikka yhtiömme suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset, tavoitteemme on ottaa nämäkin asiat entistä paremmin huomioon toiminnassamme. Biodiversiteettiasioiden tarkastelu aloitettiin Nokian-toimipaikasta ja laajennettu Venäjän-toimipaikkaan sekä Ivalon-testiradalle. Lisäksi tarkoituksena on arvioida näkökohdat Nokian-testiradalle sekä Vianor-myyntipisteille. Koko konsernin kattavan selvityksen jälkeen, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat on selkeämpi kohdentaa myös strategisella tasolla. Tämän hetkisen arvioinnin mukaan Nokian Renkailla ei ole suoria vaikutuksia biodiversiteettiin.

Harmaalla värillä on esitetty ekosysteemipalvelut, joita yhtiömme hyödyntää. Olemme riippuvaisia luonnonkumista sekä muista raaka-aineistamme, hyödynnämme tuotannossamme energiaa eri muodoissa, käytämme vettä prosessissa jäähdytysvetenä ja tarvitsemme tehtaillemme sekä testiradoillemme rakennettua maa-alaa.

Oranssilla on kuvattu tuotantomme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita pyrimme minimoimaan. Samalla se kuvaa niitä ekosysteemipalveluita, joiden säilyttäminen on meille erityisen tärkeää.

Vihreällä värillä on kuvattu tuotannon mahdollisia vaikutuksia lähiympäristön biodiversiteettiin. Kuvissa on edustettuina niitä uhanalaisia eläinlajeja, jotka elävät tuotantotoiminnan lähiympäristössä Nokialla: Nokianvirran alajuoksulla elää toutain sekä jokihelmisimpukka ja Nokian-testiradan läheisyydessä pesii Kaakkuri. Lisäksi Ivalon-testirata sijaitsee tunturimaisemassa poronkasvatusalueella. Pyrimme minimoimaan negatiiviset vaikutukset näiden eläinlajien elinolosuhteisiin. Haluamme osaltamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden myös jälkipolvillemme.