Lisätutkimuksia tarvitaan mikropolymeerien mahdollisista haittavaikutuksista

Viime aikoina on virinnyt keskustelua meriin kulkeutuvista mikromuoveista, joiden yhtenä lähteenä on esiin nostettu myös autoilu. Renkaista puhuttaessa mikromuovitermin käyttö on hieman harhaanjohtava, sillä renkaissa ei käytetä muovia, vaan kumia. Muovi ja kumi ovat kuitenkin molemmat polymeerejä. Renkaiden kulumisen myötä syntyy rengaspölyä, joka on sisällytetty monissa julkaisuissa mikropolymeereihin tai mikromuoveihin.

Tähänastisten tutkimusten valossa näyttää siltä, ettei vesistöön kulkeutuneista kumihiukkasista ole todennettua haittaa ekosysteemille tai ihmisten terveydelle. Luotettavia tutkimustuloksia tarvitaan kuitenkin lisää ja mikropolymeerien mahdollisia haittavaikutuksia vesistöjen ekosysteemeille ja ihmisten terveydelle on syytä tutkia monipuolisesti. Seuraamme aktiivisesti erilaisia tutkimuksia aiheesta ja olemme osallisena muun muassa ETRMA:n teettämissä ulkopuolisissa tutkimuksissa. Lisäksi olemme tutkineet omassa toiminnassamme erilaisten biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä tuotteissamme.

Yhtiömme on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja kehitämme niin tuotteitamme kuin toimintojamme entistä ympäristöystävällisemmiksi. Suhtaudumme vakavasti ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen. Jos tulevaisuuden tutkimuksissa nousee esiin tietoa mikropolymeerien haitallisuudesta, reagoimme asiaan ja etsimme uusia ratkaisuja. Renkaassa käytettäviä materiaaleja pitää tarkastella sekä renkaan turvallisuusominaisuuksien että ympäristöystävällisyyden näkökulmista.

Yksi tärkeä näkökulma autoilun vaikutusten vähentämiseen on myös se, miten voimme infrastruktuurin näkökulmasta estää tai ohjata liikenteestä syntyviä hiukkaspäästöjä ympäristöystävällisemmin. Tällaisia kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi viemäröintijärjestelmät, ojanpengerrykset tai vedenpuhdistus.