FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

vastuullisuus taloudessa

Taloudellinen vastuumme on riippuvainen Nokian Renkaiden menestymisestä ja kyvystä luoda sidosryhmille lisäarvoa.

Nokian Renkaat vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueelliseen hyvinvointiin maksamillaan palkoilla sekä suorilla veroilla. Työllistämme suoraan noin 4 700 henkeä ympäri maailman. Otettaessa huomioon myös alihankkijat on työllistävä vaikutuksemme vieläkin suurempi. Rengastehtaamme ovat merkittäviä työnantajia. Maksamillamme palkoilla ja veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

Kannattava kasvu hyödyttää kaikkia. Nokian Renkaiden tavoitteena on jatkossakin olla markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Venäjällä ja kasvaa markkinoita nopeammin muilla päämarkkinoilla. Viiden vuoden aikana  tavoitteena on kasvaa 50 % Keski-Euroopassa ja kaksinkertaistaa myynti Pohjois-Amerikassa.

Raskaiden renkaiden tavoitteena on kasvaa 50 % neljässä vuodessa. Halusimme nostaa oman Vianorin tuloksen (EBITDA) tasoon +3 % vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin 2018.

Nokian Renkaiden hallitus päätti marraskuussa 2018 uusista taloudellisista tavoitteista vuosille 2019–2021, jotka ovat seuraavat:
• markkinoita nopeampi kasvu: yli 5 %:n keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna
• terve kannattavuus: EBIT 22 %:n tasolla
• hyvä tuotto osakkeenomistajille: osinko yli 50 % nettovoitosta.

Voit lukea lisää Taloudellinen katsaus 2019 -julkaisustamme.

100 MILjoonan euron laina – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin

Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastuullisuustavoitteisiin sidotun lainan, joka käytetään vastaavan suuruisen lainan poismaksuun. Sadan miljoonan euron suuruinen laina on viisivuotinen.

Vastuullinen rahoitus yleistyy maailmalla nopeasti, ja myös suomalaiset yritykset osoittavat nopeasti kasvavaa kiinnostusta sitä kohtaan. Vastuullisuuskriteereihin sidotun rahoituksen avulla yritykset voivat sovittaa rahoitusstrategian entistä tiiviimmin yhteen yritysvastuun kanssa. Näin yritysvastuun tavoitteet ovat entistä konkreettisemmat.

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee sen mukaan, miten hyvin Nokian Renkaat saavuttaa kolme vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta. Näitä mitataan seuraavilla suorituskykymittareilla:

1. Sitoutuminen Science Based Targets -ohjelman kautta määriteltyihin mittareihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

2. Luonnonkumin prosessoijien ihmis- ja työoikeuksien auditoinnit.

3. Poissaoloihin johtavien työtapaturmien vähentäminen.

”Kaikilla kolmella alueella vaaditaan lisää edistysaskeleita. Tavoitteidemme saavuttaminen tarkoittaa jatkuvaa kehitystyötä”, kertoo yhtiön laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila.

Rahoitukseen sidottujen konkreettisten tavoitteiden myötä myös rahoittajat pystyvät yhä merkityksellisemmin keskustelemaan vastuullisuudesta ja sen edistämisestä asiakkaidensa kanssa.

Takaisin Perusperiaatteisiin tai Lue vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja yhteisöihin