11. maaliskuu 2009 12:51 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus

Yhtiökokouskutsu



Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2.4.2009 klo 16.00 Tampere-talon Pienessä salissa, Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

- Hallituksen ehdotus osingonmaksuksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 21.4.2009.

- Hallituksen jäsenet

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että vuoden kestäväksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov, Petteri Walldén ja Kai Öistämö sekä uutena jäsenenä Yasuhiko Tanokashira, SVP Finance & Administration, Bridgestone Europe.

Kaikki ehdokkaat ovat Kim Grania ja Yasuhiko Tanokashiraa lukuun ottamatta riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

- Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 23.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 27.3.2009 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse 010 401 7641, faksilla 010 401 7799, sähköpostitse [email protected] tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous_2009.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävillä pito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset näkyvät myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomuksen postitus suurimmille osakkeenomistajille alkaa viikolla 13.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Talousjohtaja ja IR
Anne Leskelä
puh. 010 401 7481.

JAKELU NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com