3. lokakuu 2017 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaille määrättiin Suomessa 59 miljoonan euron lisävero vuodelta 2011, yhtiö aikoo valittaa päätöksestä

Nokian Renkaat Oyj Sisäpiiritieto 3.10.2017 klo 14.00

Nokian Renkaat on saanut Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan yhtiö on velvollinen maksamaan 59 miljoonaa euroa lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja verovuodelta 2011. Summa on maksettava marraskuussa 2017. Veroviranomaisten vaatima summa on kokonaisuudessaan 59 miljoonaa euroa, josta 39 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 20 miljoonaa euroa veronkorotuksia ja korkoja.

Yhtiö kirjaa vuoden 2011 lisäveron 59 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan tilinpäätökseen ja tulokseen Q3/2017.

Verohallinnon päätös ei vaikuta yhtiön osingonjakoon.

Verohallinnon päätöksen taustaa

Konserniverokeskus suoritti vuosina 2012–2013 vuosiin 2007–2011 kohdistuvan siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen, jossa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Yhtiö on jo maksanut 89,2 miljoonaa euroa lisäveroa ja veronkorotuksia verovuosilta 2007–2010 perustuen Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksiin ja hakenut niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen tammikuussa 2017.

Verohallinto toteaa verovuotta 2011 koskevan päätöksensä perusteluissa yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Veroviranomaisten mukaan Venäjän liiketoiminnan menestys ei perustu Venäjällä sijaitsevaan moderniin ja tehokkaaseen tuotantolaitokseen ja koko Venäjän kattavaan myynti- ja jakeluverkostoon. Verohallinnon näkemyksen mukaan Venäjän tehdas on matalariskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto on päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tulee lisätä yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaa käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevaa verosopimusta.

Nokian Renkaat hakee muutosta päätökseen

Nokian Renkaat Oyj:n siirtohinnoittelu on jatkuvasti ollut verolakien ja OECD:n ohjeiden tarkoittamalla tavalla markkinaehtoista.

Yhtiö on laatinut siirtohinnoittelusta dokumentaation, jonka Verohallinto on sivuuttanut verotarkastuksen aikana. Yhtiö pitää Verohallinnon oikaisupäätöstä perusteettomana ja aikoo hakea siihen muutosta jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Yhtiö jatkaa tarvittaessa valitusprosessia hallinto-oikeudessa. Yhtiö tulee myös tarvittaessa vaatimaan, että toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoa:
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media, www.nokianrenkaat.fi