21. tammikuu 2014 15:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 21.1.2014 klo 15:00

Nokian Renkaille 73,3 miljoonan euron jälkiverot Suomessa vuosilta 2008-2010, yhtiö hakee muutosta päätökseenNokian Renkaat Oyj on vastaanottanut Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008-2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 73,3 miljoonaa euroa. Maksut on suoritettava helmikuussa 2014. Verottajan vaatimasta summasta 51,0 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 22,3 miljoonaa on veronkorotuksia ja korkoja.

Aiemmin, 30.12.2013 Nokian Renkaat Oyj tiedotti vastaanottaneensa Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuodelta 2007 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 26,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö kirjaa verottajan vuosilta 2007-2010 vaatiman yhteissumman 100,3 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen.

Verohallinnon päätös ei vaikuta Yhtiön osingonjakoon. Yhtiön hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle vähintään edellisvuoden tasolla olevaa osinkoa per osake vuodelta 2013.

Mikäli muutoksenhaku hallinto-oikeudessakaan ei johda verotuspäätöksen kumoamiseen Konsernin yhteisöverokannan arvioidaan nousevan seuraavien 5 vuoden aikana aiemmin ilmoitetusta 17 prosentista maksimissaan 22 prosenttiin.

Taustaa Verohallinnon päätökselleKonserniverokeskuksen verovuosiin 2007-2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Päätöstä koskien verovuotta 2011 ei ole vielä saatu. Verohallinto toteaa verovuosien 2007-2010 verotuksen oikaisupäätösten perusteluissa Yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto on sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän-tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto on päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tulee lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaa käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevia verosopimuksia.

Nokian Renkaat hakee muutosta päätökseenNokian Renkaat Oyj on noudattanut siirtohinnoittelussaan kulloinkin voimassa ollutta verolainsäädäntöä ja OECD:n ohjeistusta. Edellinen Yhtiössä suoritettu verotarkastus päättyi verovuoteen 2006, eikä Verohallinto Yhtiölle toimittamassaan verotarkastuskertomuksessa esittänyt oikaisuja Yhtiön ja sen jo tuolloin Venäjällä toimineiden tytäryhtiöiden väliseen siirtohinnoitteluun.

Yhtiö on laatinut noudattamastaan siirtohinnoittelujärjestelmästä siirtohinnoitteludokumentoinnin, jonka Verohallinto on sivuuttanut verotarkastuksessa. Yhtiö pitää Verohallinnon päätöstä perusteettomana ja aikoo hakea muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa. Yhtiö tulee myös tarvittaessa vaatimaan toimivaltaisia viranomaisia neuvottelemaan oikaisusta seuraavan kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta. Yhtiö harkitsee lisäksi erillisen prosessin käynnistämistä Verohallinnon ja verotarkastajien verotarkastuksessa käyttämien menettelytapojen laillisuuden selvittämiseksi.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481
Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com