26. tammikuu 2021 15:30 kategoriassa Yhtiöuutiset

Nokian Renkailla ennätysvuosi työturvallisuudessa – Nokian-tehtaalle ISO 45001 -sertifikaatti

Nokian Renkaat Oyj Yhtiötiedote 26.1.2021 klo 15.30

Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalle on myönnetty työterveyden ja -turvallisuuden ISO 45001 -sertifikaatti. Kansainvälisen standardisoimisjärjestön vuonna 2018 julkistama uusi ISO 45001 -standardi luotiin vähentämään työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia. Nyt standardin mukainen sertifiointi on myönnetty Nokian-tehtaan ohella myös vuonna 2019 yhtiöön liitetylle Levypyörälle, joka valmistaa raskaiden työkoneiden vanteita.

Sertifioinnin lisäksi Nokian Renkailla on ollut ennätysvuosi työturvallisuudessa:

  • Nokian Renkaiden onnettomuustiheyttä kuvaava luku laski ennätyksellisen alas: LTIF*-lukumme oli 3,7 (2019: 4,3)
  • Viime vuonna tehtiin yli 17 000 turvallisuushavaintoa. Tuhansia työtunteja käytettiin turvallisuusuhkien tunnistamiseen, korjaamiseen ja poistamiseen.
  • Viime vuoden puolella sekä Levypyörä että Vianor AB juhlivat vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia.
  • Tammikuussa 2021 Nokian Raskaat Renkaat juhli vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia.

“Viime vuodessa minua ilahduttaa erityisesti se omistautuminen ja kova työ, mitä me olemme yhdessä tehneet, jotta työympäristömme olisi turvallisempi,” Nokian Renkaiden globaalin työturvallisuuden johtaja Jukka Rikkinen sanoo.

“Voimme jatkuvasti parantaa työturvallisuutta kiinnittämällä siihen huomiota ja tekemällä turvallisuushavaintoja joka päivä.”

Nokian Renkaat asetti vuonna 2015 tavoitteekseen parantaa työturvallisuutta 70 %. Tavoite saavutettiin ja ylitettiin vuonna 2020, kun LTIF-luku laski 73 % (2015: 13,9). Vuoden 2021 tavoite on parantaa työturvallisuutta laskemalla LTIF-lukua 20 % vuoteen 2020 verrattuna.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietopyynnöt: Tarja Kuittinen, viestintäpäällikkö, puh. 010 401 7912

* LTIF = (Lost-Time Injury Frequency). Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.