23. marraskuu 2005 07:04 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 9.05

NOKIAN RENKAIDEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT


Nokian Renkaiden 21.11.2005 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät eilen illalla henkilöstön edustajien kanssa yhteisesti sovittuun ratkaisuun. Osapuolet sopivat, että henkilöautonrengastuotantoon liittyvät toiminnot ja henkilöt lomautetaan vaiheittain vuosien 2005-2006 aikana. Lomautusten ja muiden toimenpiteiden avulla pyritään välttämään aiemmin ennakoidut henkilöstön irtisanomiset.

Nyt sovituista neljästä lomautusviikosta ensimmäinen toteutetaan joulun ja uuden vuoden välillä ja loput kevään aikana vuonna 2006, mikäli lomauttamiseen on edelleen tarvetta. Lomautus koskee enintään noin 700 henkilöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä.

Toimenpiteellä sopeutetaan henkilöautonrenkaiden tuotanto vastaamaan varasto- ja kysyntätilannetta.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet