14. helmikuu 2000 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.2.2000 klo 8.00

NOKIAN RENKAIDEN VUOSI 1999


Nokian Renkaat Oyj:n tulos osaketta kohden vuonna 1999 oli 2,51 euroa (2,04 euroa vuonna 1998) eli 23 % edellisvuotta enemmän. Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 322,6 milj. euroa (251,3 milj. euroa). Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 35 % nettovoitosta eli 0,85 euroa (0,73 euroa) osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto vuonna 1999 oli 322,6 milj. euroa (251,3 milj. euroa) eli 28 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto ilman syksyllä 1999 ostettua Iskoa oli 304 milj. euroa eli 21 % viimevuotista enemmän. Ulkomaisen laskutuksen osuus oli 74 % (74 %) kokonaisliikevaihdosta.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 28,4 milj. euroa eli 38 % edellisvuodesta ja olivat 103 milj. euroa (74 milj. euroa). Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset olivat 87 milj. euroa eli
17,1 % edellisvuotista suuremmat. Eniten kasvoivat investoinneista ja niihin liittyvistä poistoista aiheutuvat kustannukset sekä vähittäiskaupan kustannukset.

Liiketulos oli 42,1 milj. euroa (33,2 milj. euroa) eli 27 % edellisvuotta korkeampi. Nettorahoituskulut olivat 6,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa).

Tulos ennen veroja kasvoi 19 % edellisvuodesta ja oli 35,5 milj. euroa (29,9 milj. euroa. Nettotulos oli 25,7 milj. euroa (21,6 milj. euroa) eli 19 % edellisvuotista enemmän. Vertailukelpoinen nettotulos oli 24,6 milj. euroa eli 14 % edellisvuotista enemmän. Osakekohtainen tulos kasvoi 23 % edellisvuodesta ja oli 2,51 euroa.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste oli 16,9 % (19,8 %).

Tuotekehitysmenot olivat 7,8 milj.euroa (6,6 milj. euroa) eli 2,4 % liikevaihdosta.

Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.023 henkilöä (1.620). Emoyhtiössä oli vastaavasti 1.337 (1.276) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2.226 (1.732) henkilöä ja emoyhtiössä 1.347 (1.273) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi eniten vähittäiskauppaverkostossa, jossa työskenteli vuoden lopussa 795(379) henkilöä.

HENKILÖAUTONRENKAAT

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi 20 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 164,0 milj. euroa (136,8 milj. euroa). Talvirenkaiden osuus myynnistä oli 69 % ja ensiasennusrenkaiden osuus 2,4 %. Viennin osuus oli 77 %.

Talvirenkaiden kysyntä kasvoi kaikilla Nokian Renkaille tärkeillä markkina-alueilla ja niiden hintataso säilyi vakaana. Nokian
talvirenkaiden myynti sujui erityisen hyvin Ruotsissa ja Saksassa.


Matalien nopeusluokkien (S ja T) kesärenkaiden kysyntä laski ja hintapaineet kasvoivat. Korkeiden nopeusluokkien (V ja W) renkaiden kysyntä kasvoi Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. V-nopeusluokan uusi kesärengas Nokian NRV sai markkinoilla erinomaisen vastaanoton ja sen myynti nousi yli suunniteltujen määrien.

Uutuustuotteiden eli vuosina 1998 ja 1999 markkinoille tuotujen tuotteiden osuus henkilöautonrenkaiden myynnistä oli 29 %.

Syyskuussa Nokian Renkaat esitteli uuden H-nopeusluokan kesärenkaan, Nokian NRH2:n, jonka myynti alkoi vuoden 2000 alussa. Nokian NRH2 on yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä tuotteista, koska Euroopassa H-nopeusluokan renkaiden kysyntä on jatkuvasti kasvamassa.

Nokian Renkaiden teettämien tutkimusten mukaan Nokian-tuotemerkin tunnettuus ja ostohalukkuus vahvistuivat selvästi vuonna 1999. Yhtiön mainonta sai useita kotimaisia ja kansainvälisiä mainosalan palkintoja.

Henkilöautonrenkaiden tuotantomäärä kasvoi 3,8 miljoonasta 4,1 miljoonaan renkaaseen. Tuotantokapasiteetin kasvusta huolimatta uutuusrenkaiden ja muiden ydintuotteiden kysyntä ajoittain ylitti niiden toimituskyvyn. Sopimusvalmistusrenkaiden myynti kasvoi 31 % ja oli 8,9 milj. euroa eli 5,4 % tuotealueen myynnistä.

RASKAAT RENKAAT

Nokian raskaiden renkaiden myynti kasvoi 3 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 54,9 milj. euroa (53,5 milj. euroa). Viennin osuus myynnistä oli 66 % (62 %)ja ensiasennusrenkaiden osuus 36 %.

Raskaiden renkaiden alueella kysynnän kasvu painottui radial-rakenteisiin renkaisiin, joiden tuotekehitykseen Nokian Renkaat on viime vuosina panostanut voimakkaasti. Yhtiön radial-rakenteiset uutuustuotteet kuten maatalouden erikoisrenkaat saivat markkinoilla hyvän vastaanoton. Uutuustuotteiden osuus tuotealueen myynnistä
oli 9 %.

Kuorma-autonrenkaiden kysyntä laski alkuvuonna etenkin Suomessa Venäjän maantiekuljetusten vähenemisen myötä. Niiden myynti alkoi kuitenkin elpyä katsauskauden lopulla. Venäjän kuljetusten väheneminen laski myös satamakoneenrenkaiden kysyntää Suomessa. Ruotsin ja Pohjois-Amerikan metsäkoneenrenkaiden jälkimarkkinoilla kysyntä oli hiljaista.

Syyskuussa Nokian Renkaat toi markkinoille uuden kuorma-auton talvi-vetorenkaan, Nokian NTR-831:n, joka on tarkoitettu Pohjoismaiden markkinoille pitkän matkan tavara--liikenteeseen, linja-autoihin sekä puutavara-autoihin.

Raskaiden renkaiden tuotanto kasvoi 9.658 tonnista 10.020 tonniin. Sopimusvalmistusrenkaiden myynti laski 6 % ja oli 8,0 milj. euroa eli 14,6 % tuotealueen myynnistä.

Vuonna 1997 alkanut valmistusyhteistyö romanialaisen rengasvalmistaja Tofan Grupin kanssa päättyi joulukuussa. Yhteistyösopimus koski

tiettyjen Nokian maatalous- ja teollisuusrenkaiden valmistusta Tofanin tehtailla. Yhteistyö päättyi, koska Tofan Grup ei saavuttanut sitä
tuotteiden ja toiminnan laatutasoa, jota Nokian Renkaat ja sen asiakkaat edellyttävät. Nokian Renkaat pyrkii uuteen sopimukseen vielä ennen kesää.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 7,1 milj. euroa (7,6 milj. euroa) eli 6 % edellisvuotista vähemmän. Ensiasennusmyynnin osuus oli 33 %.

Pyörävalmistajien edellisvuotista pienemmät tuotantomäärät sekä tukku- ja vähittäiskauppakanavien varastojen alentaminen laskivat polkupyöränrenkaiden myyntiä kotimaassa. Vienti sen sijaan sujui hyvin ja oli 68 % (63 %) tuotealueen myynnistä.

Lieksan polkupyöränrengastehtaalla toteutettiin toiminnanohjaus-projekti, jonka tuloksena tilausohjautuvan valmistuksen osuus tehtaan tuotannosta kasvoi merkittävästi ja valmistevaraston tasoa pystyttiin alentamaan. Vuonna 1999 Lieksan tehtaalla valmistettiin 1,3 milj. polkupyörän ulkorengasta (1,7 milj.) ja 1 milj. polkupyörän sisärengasta (1,5 milj.). Vuoden toisella neljänneksellä tuotantoa sopeutettiin markkinatilannetta vastaavaksi.

Polkupyöränrenkaiden tuotevalikoima uudistui voimakkaasti. Tuotekehityksen painopistealueita olivat maastoajorenkaat, nastarenkaat ja uusi tuoteperhe Keski-Euroopan retkipyörämarkkinoille.
Uusien tuotteiden osuus tuotealueen myynnistä oli 28 %.

Polkupyöränrenkaiden toimitusketjussa tehtiin uudelleenjärjestelyjä. Tavoitteena oli rakentaa koko toimitusketju toimittajasta tukku- ja vähittäiskauppaan sellaiseksi, että se tukee tuotealueen erikoistumisstrategiaa. Yhteistyö uusien jakelukumppanien kanssa alkoi syksyllä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Pohjois-Amerikassa.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 11,1 milj. euroa (10,0 milj. euroa) eli 10 % edellisvuotista enemmän.
Pinnoitusmateriaalien markkinoilla kysyntä oli edellisvuotista heikompaa ja hintakilpailu kiristyi. Etenkin alkuvuonna kysyntä oli hiljaista, mutta syksyn kuluessa markkinat vilkastuivat selvästi.

Nokian henkilöautonrenkaiden pinnoitusmateriaalien myynti kasvoi etenkin Ruotsissa ja Nokian Renkaiden asema Pohjoismaiden suurimpana toimittajana vahvistui edelleen.

Kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmateriaalien syksyn sesonki sujui hyvin. Markkina-aluetta laajennettiin ja uusia ulkomaisia asiakassuhteita solmittiin, minkä seurauksena viennin osuus tuotealueen myynnistä kasvoi 45 %:iin (36 %).

Pinnoitusmateriaaleja valmistettiin 5.176 tonnia (4.900 tonnia).
Tuotevalikoimaa uudistettiin kehittämällä eri olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin räätälöityjä pinnoitteita. Uusien tuotteiden osuus oli 26 % tuotealueen liikevaihdosta.

VÄHITTÄISKAUPPA

Nokian Renkaiden vähittäiskauppaliiketoiminnalle vuosi 1999 oli voimakkaan kasvun aikaa. Nokian Renkaiden vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 108 % edellisvuodesta ja oli 100,6 milj. euroa (48,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevaihto eli liikevaihto ilman syksyllä ostettua Iskoa oli 76,8 milj. euroa eli 59 % edellisvuotista enemmän.

Henkilöautonrenkaiden kasvaneessa myynnissä näkyivät Ruotsissa syksyllä alkaneen talvirenkaiden käyttöpakon vaikutukset. Norjan suurimpien kaupunkien nastarengasmaksu nosti maassa jo ennestään korkeaa kitkarenkaiden kysyntää. Talvirenkaiden kysynnän huippu ajoittui viimeiselle vuosineljännekselle.

Raskaiden renkaiden markkinoilla koko vuosi oli tavallista hiljaisempi.

Syksyllä vähittäismyyntiverkosto laajeni Suomeen ja Viroon, kun Nokian Renkaat osti 69 %:n omistusosuuden ja 94 %:n äänivallan Isko Oyj:stä, joka on Suomen suurin renkaiden tukku- ja vähittäiskauppias. Suomen kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan 30.11.1999. Kauppahinta oli 25,73 euroa osakkeelta eli yhteensä 33,5 miljoonaa euroa. Iskon kaikille osakkeenomistajille tehtiin vastaava ostotarjous, jonka päättyessä 20.12.1999 Nokian Renkaat omisti 98,5 % Iskon osakekannasta ja 99,7 % Iskon kaikkien osakkeiden äänistä. Nokian Renkaat aloitti 28.12.1999 arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen kaikista Iskon osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Lunastustarjousaika päättyi 28.1.2000, jolloin Nokian Renkaat omisti 99,4 % Iskon osakekannasta ja noin 99,9 % kaikkien osakkeiden äänistä.
Nokian Renkaiden tarkoituksena on lunastaa OYL:n säännösten mukaisesti loput Iskon osakkeet.

Iskon tulos konsolidoitiin Nokian Renkaiden tulokseen 1.10.1999 lähtien. Iskosta tuli kauppojen toteuttamisen jälkeen Nokian Renkaiden tytäryhtiö. Toiminnallisesti Isko on osa Nokian Renkaiden vähittäiskauppaliiketoimintaa.

Iskon oston seurauksena Nokian Renkaiden vähittäiskauppaverkosto kasvoi 40 myyntipisteellä ja on nyt Pohjoismaiden suurin verkosto, johon kuului vuoden 1999 lopussa yhteensä 117 myyntipistettä. Vuoden aikana Norjan verkosto kasvoi 3 uudella myyntipisteellä ja Ruotsin verkosto 8 uudella myyntipisteellä. Vahva asema renkaiden vähittäiskaupassa varmistaa yhtiön tavoitteiden mukaisen myynnin ja kannattavuuden kehityksen. Laajassa verkostossa saavutetaan merkittäviä synergiaetuja ostoissa, markkinoinnissa ja hallinnossa.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit vuonna 1999 olivat 85,7 milj. euroa
(72,7 milj. euroa). Tuotannollisten ja toiminnallisten investointien osuus oli noin 30 milj. euroa, tuotannon toimistotilojen osuus 2 milj. euroa ja vähittäismyyntiyhtiöiden hankinnan osuus 54 milj. euroa.


Raskaiden renkaiden kokoonpanohallin rakennustyöt etenivät suunnitelmien mukaan ja koneasennukset uudessa tehdasrakennuksessa alkoivat joulukuussa.

VUODEN 1999 MUUT ASIAT

Valtuutus osakepääoman korottamiseen

24.3.1999 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 3,4 miljoonalla eurolla. Uusia 1,68 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Samalla mitätöitiin muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Henkilöstön optiolaina

Yhtiökokous päätti optiolainan tarjoamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstön sekä yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optiolaina on osa kannustusjärjestelmää. Optiolainan määrä on vähintään 336.376 euroa ja enintään 470.926 euroa. Laina maksetaan takaisin 23.4.2001. Laina on koroton. Lainaan liittyvillä optioilla voi yhteensä merkitä yhtiön osakkeita vähintään 500.000 ja enintään 700.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on osinko-oikaisun jälkeen 32,45 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä.

Nokian Renkaiden hallitus hyväksyi 4.5.1999 henkilöstölle suunnatun optiolainan merkinnät. Koko henkilöstöstä 53 % merkitsi optiolainaa. Jokaiselle merkitsijälle hyväksyttiin vähintään 168,19 euron suuruinen merkintä.

Lisäksi hyväksyttiin Nokian Renkaiden tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle 58.058,47 euron suuruinen optiolainamerkintä. Direnicin optioita voidaan tarjota myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

Optiolainan kokonaismäärä on 403.651,02 euroa ja siihen liittyvillä optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 600.000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta vuosien 2001 ja 2005 välisenä aikana.

Osakepääoman korotukset

Nokian Renkaiden vuoden 1995 optiolainoihin liittyvillä todistuksilla merkittiin 25.3.1999 31.500 osaketta, 23.11.1999 40.000 osaketta ja 24.11.1999 10.000 osaketta. Osakepääoman korotukset merkittiin kaupparekisteriin huhtikuussa ja joulukuussa 1999. Vuoden 1995 optiokannasta ei ole enää merkitsemättä yhtään osaketta.

Vuoden 1996 optiolainoihin liittyvillä optiotodistuksilla merkittiin 8.12.1999 57.500 osaketta. Osakepääoman korotukset merkittiin

kaupparekisteriin joulukuussa 1999. Merkitsemättä on vielä 42.500 osaketta, mikä edustaa 0,4 % nykyisestä osakemäärästä. Jäljelläolevista osakkeista jää kokonaan merkitsemättä 5.000 osaketta.

Huhtikuussa ja joulukuussa tehtyjen korotusten jälkeen Nokian Renkaiden osakepääoma on 17.735.057 euroa.

Pääomalaina

Nokian Renkaat päätti vahvistaa taserakennettaan oman pääoman ehtoisella lainalla. Laina lasketaan liikkeeseen alkuvuonna 2000.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Helmikuun alussa Nokian Renkaat esitteli tiedotusvälineille ja kauppiasasiakkailleen uuden nastallisen henkilöauton talvirenkaan ja kolme uutta, eri markkina-alueille räätälöityä jakeluauton talvirengasta.

Uudessa henkilöautonrenkaassa, Nokian Hakkapeliitta 2:ssa, on ensimmäistä kertaa yhdistetty nastallisen renkaan ja kitkarenkaan pito-ominaisuudet, mikä on tuotteen keskeisin innovaatio. Jakeluautonrenkaista Nokian Hakkapeliitta C2 on Pohjoismaiden markkinoille tarkoitettu nastallinen talvirengas ja Nokian Hakkapeliitta CQ näille markkinoille kehitetty kitkarengas. Nokian Hakkapeliitta CS -rengas on Keski-Euroopan ajo-olosuhteisiin suunniteltu talvirengas.

Uudet tuotteet tulevat myyntiin syksyllä 2000. Niiden avulla yhtiö pyrkii vahvistamaan markkina-asemiaan sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2000

Kova kilpailu henkilöautonrengasmarkkinoilla jatkuu. Erityisesti matalien nopeusluokkien henkilöautonrenkaista on ylitarjontaa, jonka seurauksena hintapaineet entisestään kasvavat.

Talvirenkaiden ja high performance -kesärenkaiden kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan. Myös raskaiden renkaiden myyntinäkymät ovat positiiviset.

Kilpailun aiheuttamista hintapaineista ja raaka-ainehintojen noususta huolimatta Nokian Renkaiden tavoitteena on kasvaa ja parantaa kannattavuutta keskittymällä korkeatasoisiin erikoistuotteisiin, tuomalla markkinoille uutuustuotteita ja kehittämällä tuotantokapasiteettia. Yhtiö investoi kapasiteetin laajentamiseen vuoden 2000 aikana yhteensä noin 36 milj. euroa. Investoinnit ovat osa viiden vuoden ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa tuotantomäärää 50 % ja lisätä premium-renkaiden osuutta tuotannosta. Henkilöautonrenkaissa tämä merkitsee erityisesti high performance- ja ultra high performance -renkaiden tuotannon lisäämistä.

Vuonna 2000 yhtiö tuo markkinoille uusia tuotteita enemmän kuin koskaan aiemmin. Useisiin tuoteryhmiin on tulossa kokonaisia uusia tuoteperheitä. Tuotannon rakennemuutos jatkuu voimakkaana ja

vuonna 2000 Nokian Renkaiden tuotantokapasiteetti on 10 % korkeampi kuin vuonna 1999. Yhtiöllä on käytössään Pohjoismaiden suurin renkaiden vähittäismyyntiketju ja sen mukanaan tuomat edut sisäänostoissa, markkinoinnissa ja hallinnossa. Nokian Renkaiden
tavoitteena vuonna 2000 on myynnin ja tuloksen parantaminen aiempien vuosien tapaan.

NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-12/99 1-12/98 Muutos-%
Tuhansina euroina
Liikevaihto 322 623 251 275 28,4
Liiketoiminnan kulut 260 748 203 775 28,0
Poistot 19 754 14 282 38,3
Liikevoitto 42 122 33 218 26,8
Rahoitustuotot
ja -kulut -6 194 -3 903 58,7
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 35 928 29 315 22,6
Satunnaiset erät -447 607
Tilikauden verot 9 797 8 324 17,7
Vähemmistön osuus tuloksesta 3
Tilikauden tulos 25 682 21 598 18,9

KONSERNITASE 31.12.99 31.12.98

Konserniliikearvo 50 716 14 548
Käyttöomaisuus 163 625 125 446
Vaihto-omaisuus 68 368 51 011
Saamiset 94 876 65 672
Rahoitusvarat 14 263 12 640

Oma pääoma 121 000 99 957
Vähemmistöosuus 148
Pitkäaikaiset velat
korolliset 127 472 77 320
korottomat 16 607 13 154
Lyhytaikaiset velat
korolliset 57 174 29 569
korottomat 69 447 49 317

Taseen loppusumma 391 849 269 317

Korollinen nettovelka 170 384 94 249
Investoinnit 85 681 72 701
Henkilöstö 2 023 1 620


NOKIAN RENKAATTUNNUSLUVUT          31.12.99    31.12.98Tulos/osake, euro         2,51      2,04     23,0Omavaraisuusaste, %        30,9      37,1Gearing, %            140,8      94,3Oma pääoma/osake, euro      11,47      9,69     18,5Osakkeiden lukumäärä (1 000 kpl) 10 545     10 320		VASTUUSITOUMUKSETTuhansina euroinaOMASTA VELASTAKiinteistökiinnitykset      18 711     1 438Pantit                67      386Takaukset             1 177     1 177MUIDEN PUOLESTATakaukset               9       8MUUT OMAT VASTUUTLeasing- ja vuokra-vastuut              2 988     3 817Lunastussitoumukset        5 109       0 KORKOJOHDANNAISET KoronvaihtosopimuksetKäypä arvo             283      473 Kohde-etuuksien arvo       8 409     8 409 OptiosopimuksetKäypä arvo              41       0 Kohde-etuuksien arvo       5 046       0VALUUTTAJOHDANNAISET TermiinisopimuksetKäypä arvo            -1 266      292Kohde-etuuksien arvo       58 375     48 488Optiosopimukset, ostetutKäypä arvo             148      174Kohde-etuuksien arvo       7 000     15 247Optiosopimukset, asetetutKäypä arvo             -240       -8Kohde-etuuksien arvo       11 000     6 857  


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia
suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran
toteutuessa.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lasse Kurkilahti, puh. 03-340 7336

JAKELU
HEX
Keskeiset tiedotusvälineet