11. helmikuu 2005 06:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.2.2005 klo 8.00

NOKIAN RENKAIDEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004


Konsernin liikevaihto ja -tulos paranivat vuoden jokaisella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Myös kaikkien tulosyksiköiden tulokset paranivat. Konsernin liikevaihto kasvoi 13,9 % ja oli 602,2 MEUR (2003: 528,7 MEUR). Liiketulos oli 108,1 MEUR (79,1 MEUR). Tulos per osake nousi 6,23 euroon (4,48 euroa). Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 2,17 euroa (1,56 euroa) osakkeelta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Nokian Renkaiden päämarkkinoilla henkilöautojen talvirenkaiden ja korkeiden nopeusluokkien kesärenkaiden kysyntä kasvoi koko katsauskauden. Myös metsärenkaiden ja traktoreiden erikoisrenkaiden myynti oli vilkasta. Vahvimmin rengasmarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa. USA:n dollarin arvo heikkeni ja raaka-ainehinnat kohosivat.

Pohjoismaissa ja Venäjällä talvisesonki alkoi myöhässä ja myyntikausi jäi selvästi lyhyemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tästä huolimatta sekä valmistustoiminnan, että Vianorin liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani. Myös markkinaosuudet paranivat päämarkkina-alueilla. Myynti kasvoi erityisesti Pohjoismaissa, Venäjällä ja USA:ssa. Vianor myi edellisvuotta enemmän Nokian-merkkisiä renkaita tuoden synergiaetuja valmistustoiminnalle. Sesonkien hallinta oli entistä tehokkaampaa. Pääosa myynnistä oli talvirenkaita ja muita korkeakatteisia erikoistuotteita. Raaka-ainehintojen nousu kasvatti tuotannon materiaalikustannuksia, mutta uusien tuotteiden, paremman tuottavuuden ja hinnankorotusten seurauksena myynnin kannattavuus parani. Tuotantomäärät lisääntyivät ja sopimusvalmistuksen määrä kasvoi.

Loka-joulukuu 2004

Konsernin liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 210,5 MEUR (187,2 MEUR vastaavalla kaudella vuotta aiemmin). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 21,6 % ja oli 146,1 MEUR (120,2 MEUR). Vianorin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 83,9 MEUR (83,8 MEUR).

Kiinteät kustannukset kasvoivat 5,8 % ja olivat 53,3 MEUR (50,3 MEUR).
Niiden osuus liikevaihdosta oli 25,3 % (26,9 %).

Konsernin liiketulos oli 48,0 MEUR (40,7 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 35,9 MEUR (28,3 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja 7,3 MEUR (9,8 MEUR). Vianorin tulosta rasitti kertaluontoinen, 3 MEUR:n suuruinen kulukirjaus. Goodwill-poistot olivat 1,8 MEUR (1,7 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin. Konsernin liiketuloksessa on viimeiselle neljännekselle kirjattu, polkupyöränrenkaat-liiketoiminnan myynnistä aiheutunut myyntivoitto 0,4 MEUR.

Konsernin tulos ennen veroja parani ja oli 43,2 MEUR (37,8 MEUR) ja katsauskauden tulos oli 28,9 MEUR (25,8 MEUR).

Tammi-joulukuu 2004

Konsernin liikevaihto oli 602,2 MEUR (528,7 MEUR), eli 13,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 23,4 % ja oli 459,5 MEUR (372,3 MEUR). Vianorin liikevaihto kasvoi 5,1 % ja oli 223,9 MEUR (213,0 MEUR).

Liikevaihdosta 70 % (68 %) tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 8 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 53 % ja Pohjois-Amerikkaan 43 %.

Toteutetut hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix, sekä parantunut tuottavuus paransivat myynnin kannattavuutta.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 4,8 % korkeammat kuin vuoden 2003 keskihinnat. Kiinteät kustannukset kasvoivat 15,7 MEUR eli 9,0 % ja olivat 190,4 MEUR (174,7 MEUR). Niiden osuus liikevaihdosta oli 31,6 % (33,0 %). Vianorin kiinteät kustannukset kasvoivat 3,6 MEUR.

Konsernin liiketulos parani ja oli 108,1 MEUR (79,1 MEUR). Valmistus-toiminnan liiketulos oli 107,0 MEUR (75,6 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja 11,8 MEUR (11,8 MEUR). Goodwill-poistot olivat 7,2 MEUR (6,9 MEUR) ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 10,2 MEUR (9,5 MEUR) ja niiden suhde liikevaihtoon oli 1,7 % (1,8 %).

Tulos ennen veroja parani ja oli 99,9 MEUR (69,6 MEUR) sisältäen satunnaisiin eriin vuoden toisella neljänneksellä kirjatun, Suomen yritysverokannan laskusta aiheutuvan laskennallisten verovelkojen ja –saamisten nettomuutoksen 2,0 MEUR. Katsauskauden nettotulos parani ja oli 68,9 MEUR (47,6 MEUR). Tulos per osake nousi 6,23 euroon (4,48 euroa) eli 38,9 %.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 24,6 % (19,5 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli 39,8 MEUR (65,7 MEUR). Omavaraisuusaste nousi 51,9 %:sta 54,8 %:iin sisältäen pääomalainan omassa pääomassa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 29.4.2005. Tuotekehitysmenot olivat 9,6 MEUR (8,3 MEUR) eli 2,1 % valmistustoiminnan liikevaihdosta.

Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.843 (2.650)henkilöä ja emoyhtiössä 1.455 (1.368) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2.757 (2.736) henkilöä ja emoyhtiössä 1.399 (1.398) henkilöä. Vianorissa työskenteli vuoden lopussa 1.220 (1.230) henkilöä.

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 22,8 % ja oli 363,6 MEUR (296,0 MEUR). Liiketulos parani ja oli 98,5 MEUR (69,5 MEUR).

Myynti oli edellisvuotta vilkkaampaa erityisesti Venäjällä, Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa. Kesärengaskauppa sujui hyvin ja kesärenkaiden lisääntynyt sopimusvalmistus tuki ydintuotteiden myyntiä. Talvirenkaiden myynti päätyi ennätyslukemiin, vaikka sesonki alkoikin myöhemmin kuin edellisenä vuonna. Kauden uutuustuote oli uusin nastaton talvirengas, Nokian Hakkapeliitta Rsi, joka sijoittui hyvin alan lehtien rengastestivertailuissa. Myydyin tuote oli kuitenkin nastallinen talvirengas, Nokian Hakkapeliitta 4. Talvirenkaiden osuus oli 80 % (75 %) ja uusien tuotteiden osuus 36 % (50,2 %) tulosyksikön liikevaihdosta. Pohjoismaissa Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuus nousi 24,3 %:sta 25,5 %:iin ja talvirenkaiden markkinaosuus 29,8 %:sta 30,2 %:iin. Tehostetun asiakaspalvelun ja logististen ratkaisujen ansiosta toimituskyky sesonkien aikana parani merkittävästi.

Hyvä myyntimix ja hinnankorotukset nostivat renkaiden keskihintoja. Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena Nokian tehtaan tuotantotonnit kasvoivat 13,9 % päätyen 5,9 miljoonaan renkaaseen (5,4 miljoonaa). Työn tuottavuus (kg/mh) parani 7 %. Lisääntynyt matalan nopeusluokan kesärenkaiden sopimusvalmistus vapautti oman tehtaan kapasiteettia ydintuotteiden valmistukseen. Se ei kuitenkaan riittänyt vastaamaan kysynnän kasvuun kaikilla markkinoilla.

Dollarin heikkenemisestä huolimatta myynti sujui hyvin myös USA:ssa. Dollarin arvon vaikutusta onnistuttiin kompensoimaan lisääntyneellä myyntimäärällä, paremmalla tuotemixillä sekä hinnan korotusten avulla.

Ympäristöystävällinen kesärengas, Nokian NRHi vahvisti yhtiön asemaa kesärengasvalmistajana Pohjoismaissa ja erityisesti Saksassa. Syksyllä esiteltiin huippunopeaan ajoon suunniteltu henkilöautojen W-nopeus-luokan (270 km/h) kesärengas, Nokian Z. Uutuustuote kuuluu voimakkaasti kasvavaan ultra high performance –segmenttiin ja sen kuluttajamyynti alkaa keväällä 2005. Rengas valmistetaan ilman haitalliseksi luokiteltuja korkea-aromaattisia öljyjä.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 65,4 MEUR (58,8 MEUR) eli 11,3 % enemmän kuin viime vuonna. Liiketulos parani ja oli 8,6 MEUR (5,0 MEUR).

Raskaiden renkaiden markkinat paranivat selvästi. Lisääntynyt kone- ja laitevalmistus vauhditti erityisesti metsärenkaiden myyntiä. Myös traktoreiden erikoisrenkaita ja erilaisia työkoneiden renkaita myytiin edellisvuotta enemmän. Hyvä myyntimix ja tehdyt hinnankorotukset paransivat myynnin kannattavuutta. Vahvimmat kasvualueet olivat Pohjoismaat ja Saksa.

Ensiasennusmyynnin osuus oli 43,8 % ja uusien tuotteiden osuus 11,3 % yksikön liikevaihdosta. Vuosituotantomäärä kasvoi 12 %, eli 10.494 tonniin (9.317 tonnia). Tehtaan kapasiteetti oli maksimikäytössä ja tuotantomäärät ennätyskorkealla loppuvuoden aikana. Työn tuottavuus (kg/mh) parani 5 % edellisvuodesta. Myös sopimusvalmistuksen määrä lisääntyi.

Kauden merkittävin uutuus oli tienhoidon kalustolle ja traktoreihin tarkoitettu Nokian TRI2 –rengas. Renkaan kumisekoituksessa on käytetty vain ympäristö-ystävällisiä matala-aromaattisia öljyjä. Koko raskaiden renkaiden tuotannossa siirryttiin käyttämään vain matala-aromaattisia öljyjä sisältäviä kumisekoituksia.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 5,3 MEUR (5,1 MEUR), eli 3,7 % enemmän kuin edellisvuonna.

Nokian Renkaat myi polkupyöränrenkaat-yksikkönsä Suomen Rengastehdas Oy:lle. Myös raskaiden sisärenkaiden valmistus siirtyi uudelle omistajalle, joka toimii jatkossa sisärenkaiden sopimusvalmistajana. Yksikön palveluksessa olleet 59 henkilöä siirtyivät uudelle omistajalle vanhoina työntekijöinä 1.12.2004. Kokonaiskauppahinta oli 3,6 miljoonaa euroa. Saatu myyntivoitto 0,4 MEUR kirjattiin vuoden viimeiselle neljännekselle.

Pinnoitustoiminnot

Pinnoitustoiminnot-yksikössä tehtiin vuoden 2003 lopussa organisaatiomuutos, jossa materiaalituotanto ja pinnoitustoiminnot yhdistettiin yhdeksi tulosyksiköksi. Vuoden 2003 ja 2004 luvut eivät näin ollen ole vertailukelpoisia. Pinnoitustoimintojen liikevaihto oli 25,0 MEUR (11,0 MEUR). Liiketulos oli 3,2 MEUR (1,5 MEUR).

Pinnoitustoiminnoissa kesäsesonki sujui hyvin, mutta talvisesonki alkoi myöhemmin kuin edellisvuonna. Pinnoitettujen renkaiden myynti laski edellisvuodesta, mutta pinnoitusmateriaalien myynti kasvoi. Pinnoitusmateriaalien osalta vahvimmat vientialueet olivat Norja, Baltia ja USA. Uudet tuotteet vauhdittivat myyntiä ja paransivat kannattavuutta. Omissa pinnoittamoissa käytettiin entistä enemmän oman konsernin tuotteita. Uusien tuotteiden osuus materiaalimyynnistä oli 17,8 % liikevaihdosta. Tuotantomäärä oli 4.383 (4.318) tonnia.

Venäjällä Pietarin pinnoitusyksikkö siirrettiin uusiin tiloihin ja hanke yhtiön Suomen pinnoittamoiden keskittämiseksi Nurmijärvelle ja Kuopioon eteni suunnitellusti. Nurmijärvelle valmistui uusi pinnoittamo, joka huolehtii jatkossa yhdessä Kuopion pinnoittamon kanssa koko Suomen pinnoitustarpeesta. Henkilöautonrenkaiden pinnoitustoiminta päättyi, kun yhtiö myi joulukuussa toiminnot ruotsalaiselle Mac Ripper AB:lle.

RoadSnoop

Painevalvontalaitteiden markkinat kehittyivät edelleen hitaasti.
RoadSnoop-yksikkö siirrettiin joulukuussa Nokian Renkaiden tuotekehityksen alaisuuteen kehittämään painevahdista sovellusta ensiasennukseen.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 223,9 MEUR (213,0 MEUR), eli 5,1 % edellisvuotta enemmän. Liiketulos ennen goodwill-poistoja oli edellisvuoden tasolla eli 11,8 MEUR (11,8 MEUR). Tulosta rasitti kertaluontoinen, 3 MEUR:n suuruinen alaskirjaus. Goodwill-poistot olivat 7,2 MEUR (6,9 MEUR). Kassavirta II oli –6,0 MEUR (1,8 MEUR).

Kesäsesonki sujui hyvin, mutta talvisesonki alkoi selvästi edellisvuotta myöhemmin ja loppuvuoden myynti ja tulos jäivät tavoitteesta. Tehostetun asiakaspalvelun ja logististen ratkaisujen ansioista sesonkien hallinta oli edellisvuotta sujuvampaa. Vianorin markkinaosuus kaikki Pohjoismaat mukaan lukien nousi 19,2 :sta 20,0 %:iin. Renkaiden kuluttajahintoja ja Vianorin palvelujen hintoja nostettiin. Nokian-merkkisten renkaiden osuus kasvoi selvästi edellisvuodesta. Vianorilla oli merkittävä rooli Nokian Renkaiden markkinaosuuden ja hinnan nousussa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Kustannustaso säilyi maltillisena ja tuotteiden keskihinnat nousivat. Franchising-toiminta laajeni Suomessa ja uusia rengashotelleja avattiin.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit vuonna 2004 olivat 57,8 MEUR (44,2 MEUR). Nokian tehtaan tuotannollisten ja toiminnallisten investointien osuus oli noin 33,8 MEUR. Investoinnit olivat pääsääntöisesti uusien tuotteiden muotteja sekä kone- ja laitehankintoja Nokian tehtaalle tuotantokapeikkojen poistamiseksi. Vianorin investoinnit olivat 4,5 MEUR (7,4 MEUR). Venäjän rengastehtaaseen liittyvät investoinnit olivat 17,8 MEUR.

SOPIMUSVALMISTUS

Nokian-merkkisten henkilöautonrenkaiden sopimusvalmistus Indonesiassa, Slovakiassa ja USA:ssa sujui suunnitellusti ja tuotantomäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Syyskuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaisesti kiinalaisesta Giti Tires’stä tuli Nokian Renkaille uusi sopimusvalmistaja. Kiinassa valmistettavat renkaat ovat ensivaiheessa Nokian-merkkisiä kesärenkaita pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille. Tavoitteena on valmistaa 500.000 rengasta vuonna 2005 ja kasvattaa määrää vähitellen 1,5 miljoonaan renkaaseen.

Marraskuussa yhtiö sopi Matador AS:n kanssa henkilöautonrenkaiden sopimusvalmistuksen lisäämisestä Matadorin Slovakian tehtaalla. Osapuolet allekirjoittivat myös konehankintaa koskevan sopimuksen, jonka mukaan Nokian Renkaat ostaa Matadorin rengastehtaalle uusia koneita noin 3 miljoonalla eurolla tuotantokapasiteetin varmistamiseksi. Tavoitteena on nostaa valmistusmäärä 300.000 renkaasta 500.000 renkaaseen vuonna 2005 ja kasvattaa määrää asteittain 1,0 miljoonaan renkaaseen. Renkaat ovat pääasiassa Nokian-merkkisiä henkilöautonrenkaita Keski-Euroopan markkinoille.

Nokian-merkkisten kuorma-autonrenkaiden sopimusvalmistus siirtyy Michelinin Puolan ja Unkarin tehtailta Bridgestonen Bilbaon tehtaalle Espanjaan alkuvuodesta 2005.

MUUT ASIAT

Nokian Renkaiden Venäjä-hankkeet

Nokian Renkaat ilmoitti maaliskuussa keskittyvänsä Venäjällä Nokian-merkkisten renkaiden myyntiin ja oman rengastehtaan rakentamiseen Pietarin alueelle. Nordman-merkkisten renkaiden myyntiä hoitaneen venäläisen yhteisyrityksen, Amtel-Nokian Tyresin toiminta päätettiin lopettaa.

Uuden tehdaskiinteistön maarakennustyöt alkoivat keväällä ja toukokuussa allekirjoitettiin tehtaan rakentamista koskeva urakkasopimus Lemcon Oyn kanssa. Sopimuksen arvo on noin 21 miljoonaa euroa. Tehtaan peruskivi muurattiin kesäkuussa. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa. Harjannostajaiset olivat tammikuussa ja ensimmäiset koneasennukset tehdään keväällä.

Tuotanto käynnistyy vuonna 2005, ja tavoitteena on valmistaa noin 1,5 miljoonaa rengasta vuonna 2006. Tehtaan valmistamat Nokian-merkkiset henkilöautonrenkaat myydään ensisijaisesti Venäjälle. Uuteen tehtaaseen palkataan alkuvaiheessa noin 200 työntekijää, joista valtaosa on venäläisiä.

Ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaisala on noin 21 000 neliömetriä, mikä riittää noin 4 miljoonan renkaan vuosituotantoon. Tehdasta laajennetaan vaiheittain lisäinvestoinnein tavoitteena 8 miljoonan renkaan kapasiteetti. Tehtaan toisen vaiheen tuotantoa ja koneinvestointeja on päätetty aikaistaa, niin että neljän miljoonan renkaan kapasiteetti saavutetaan jo 2008.

Nokian Renkaiden Moskovan ja Pietarin alueille perustamat logistiikkakeskukset vahvistivat edelleen Nokian-merkkisten renkaiden jakelua ja myyntiverkostoa Venäjällä.

Logistiikkakeskuksen laajennus Nokialla

Nokian Renkaat ja Nordisk Renting allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen logistiikkakeskuksen laajennusosan rakentamisesta Nokialle. Nokian Renkaat teki kiinteistöstä 15 vuoden vuokrasopimuksen, johon sisältyy osto-optio. Investoinnin arvo on noin 17 MEUR. 34.000 neliömetrin suuruinen laajennus valmistuu vuoden 2005 lopulla, ja sinne voidaan varastoida 600.000 rengasta.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 10.12.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 2.460 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 4.920 euroa merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.2.2004. Yhtiön osakepääoma korotuksen jälkeen on 21.368.882,00 euroa.

Vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 18.2.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 15.250 osaketta ja 2001B-optiolla 36.785 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 104.070 euroa merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.5.2004. Korotusten jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.736.476 kpl ja osakepääoma 21.472.952,00 euroa.

Vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 14.5.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 13.270 osaketta ja 2001B-optiolla 51.965 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 130.470 euroa merkittiin kaupparekisteriin 16.8.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.8.2004. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.801.711 kappaletta ja osakepääoma 21.603.422,00 euroa.

Vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 16.8.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 6.070 osaketta ja 2001B-optioilla 22.430 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 57.000 euroa merkittiin kaupparekisteriin 5.11.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8.11.2004. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.830.211 kappaletta ja osakepääoma 21.660.422,00 euroa.

Vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 5.11.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 5.410 osaketta ja 2001B-optiolla 17.260 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 45.340 euroa merkittiin kaupparekisteriin 27.12.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.12.2004. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.852.881 kappaletta ja osakepääoma 21.705.762,00 euroa.

YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2004 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,56 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2004 ja maksupäivä 19.4.2004.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, toimitusjohtaja G2 Helsinki Oy; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

Johtuen lukuisista kiinnostavista kasvun mahdollisuuksista, yhtiö arvioi pääomarakennettaan, erityisesti velan ja oman pääoman suhdetta, optimoidakseen pääomakustannuksensa ja säilyttääkseen taloudellisen joustavuutensa.

Optio-oikeudet

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta. Hallitus esitti aikomuksensa jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005 (2004B-optiot) ja 2006 (2004C-optiot).

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010. Osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

Hallituksen päätös optio-oikeuksien jakamisesta

Nokian Renkaiden hallitus päätti yhtiökokouksen 5.4.2004 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien jakamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Nokian Renkaiden henkilöstölle jaettiin yhteensä 211.875 optio-oikeutta 2004A. Loput optio-oikeudet annettiin Nokian Renkaiden tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle, jaettavaksi myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 735.000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2004A on 62,96 euroa (Nokian Renkaiden osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2004), optio-oikeuksilla 2004B Nokian Renkaiden osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2005 ja optio-oikeuksilla 2004C on Nokian Renkaiden osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2006.
Merkintäaika on optio-oikeudella 2004A 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Optio-oikeuksista päätettiin yhtiökokouksessa 5.4.2004 ja optio-oikeuksien ehdot julkaistiin pörssitiedotteena 12.2.2004.

Siirtyminen IFRS-raportointiin

Nokian Renkaat on valmis siirtymään IFRS-raportointiin, kun uusi raportointikäytäntö astuu voimaan. Muutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai taseeseen. Yhtiö julkaisee vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä avaavan taseen, vertailuluvut ja laskentaperiaatteet täsmäytyslaskelmineen suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuodelta 2004. Lisää tietoa IFRS:ään siirtymisestä on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

Omistusosuuden muutos

Threadneedle Asset Management Limited (rekisteröity Englannissa ja Walesissa nro 573204) ilmoitti omistavansa 24.1.2005 alkaen yhteensä 563.595 kappaletta Nokian Renkaiden osakkeita ja että samalla sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut 5,193 %:iin.

Vianorin laajeneminen

Nokian Renkaat ilmoitti 7.2.2005, että Vianor-rengasketju laajeni Venäjällä ja Ruotsissa. Uudet Vianor-pisteet on avattu Rostovissa ja Pietarissa Venäjällä. Ruotsista yhtiö on ostanut kaksi uutta rengasliikettä. Nokian Renkaat investoi 10 miljoonaa euroa omien myyntipisteiden perustamiseen Moskovaan ja Pietariin. Tavoitteena on avata Venäjällä yhteensä 30, pääosin franchising-perusteista Vianor-pistettä vuoden 2005 aikana. Vianorin toiminnoista Venäjällä vastaa Juri Melnik, joka toimi aiemmin Nokian-merkkisten renkaiden maahantuojana Venäjällä.

Vianor-ketju laajenee myös Ruotsissa, missä yhtiö on ostanut Sjögrens Vulk AB ja Degerfors Vulkcentral –nimiset rengasliikkeet. Vianor jatkaa kasvuaan edelleen Ruotsissa yritysostoin ja franchising-toiminnan kautta.

Andel Expor-Importin hankinta

Nokian Renkaat ilmoitti 8.2.2005 ostaneensa tsekkiläisen rengasalan tukkuliikkeen ja maahantuojansa, Andel Export-Import spol s.r.o:n. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 7.2.2005. Yhtiö keskittää yrityskaupan avulla Keski- ja Itä-Euroopan logistiikkatoimintonsa Prahaan. Tavoitteena on entistä tukevampi jalansija voimakkaasti kasvavilla Itä-Euroopan talvirengasmarkkinoilla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2005

Nokian Renkaat jatkaa kasvua ja keskittymisen strategiaansa tavoitteenaan saavuttaa vuonna 2005 liikevaihdon ja tuloksen osalta vuotta 2004 parempi vuosi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos tulee olemaan edellisvuoden tasolla ja tulos painottuu voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Raaka-ainehintojen nousu jatkuu ja renkaiden hinnat nousevat. Nokian Renkaat arvioi raaka-ainehintojensa päätyvän vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta noin 7 % korkeammalle tasolle, kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. USA:n dollarin arvo euroa vastaan pysynee edelleen alhaisena.

Henkilöautojen talvirenkaiden, suorituskykyisten kesärenkaiden sekä raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän kasvu jatkuu voimakkaana Nokian Renkaiden päämarkkinoilla, ja yhtiön asema niillä on vahva. Uudistuneen tuotevalikoiman, kasvavan tuotantomäärän ja tehokkaan logistiikan ansiosta Nokian Renkailla on entistä paremmat mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään ydinalueillaan.

Nokian tehtaan tuotantokapasiteettia ja tuottavuutta nostetaan. Jakelussa keskitytään erityisesti sesonkiajan logistiikkaan. Lisääntyvä sopimusvalmistus vapauttaa Nokian tehtaan kapasiteettia ydintuotteiden valmistukseen. Vianor-verkostoa laajennetaan ja kustannustehokkuutta nostetaan.

Vuoden 2005, samoin kuin lähivuosien tärkeimmät kasvuhankkeet liittyvät Venäjän tehtaan rakentamiseen, oman paikallisen myyntiorganisaation edelleen kehittämiseen Venäjällä, Vianor-ketjun laajentamiseen Pohjoismaissa ja Venäjällä, jakeluverkoston laajentamiseen USA:ssa ja Itä-Euroopassa sekä renkaiden valmistuksen lisäämiseen Itä-Euroopassa.

Venäjän tehtaan rakentamisaikataulua nopeutetaan, niin että tehtaaseen investoidaan yhteensä 140 MEUR 4 miljoonan renkaan valmistusmäärän saavuttamiseksi vuoteen 2008 mennessä aiemmin ilmoitetun vuoden 2009 sijasta. Vianor-ketjua laajennetaan franchising-periaatteella sekä hankkimalla omia myyntipisteitä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Itä-Euroopassa kasvua haetaan yritysostoin, lisäämällä sopimusvalmistusta, ja panostuksilla omaan kapasiteettiin.

Vuoden 2005 kokonaisinvestoinnit ovat 85 MEUR (57,8 MEUR). Venäjän tehtaan osuus on noin 50 MEUR. Muut investoinnit liittyvät Suomen tehtaan kapasiteetin nostoon sekä Vianorin yritysostoihin.

Nokialla 10.2.2005

Nokian Renkaat Oyj

HallitusNOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12/04 10-12/03 1-12/04 1-12/03 Muutos-%
Miljoonina euroina

Liikevaihto 210,5 187,2 602,2 528,7 13,9
Liiketoiminnan kulut 148,8 137,1 452,0 413,6 9,3
Poistot 8,5 7,6 31,5 29,1 8,1
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 53,2 42,4 118,7 86,0 38,1
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut -3,4 0,0 -3,4 0,0
Liikearvon poistot 1,8 1,7 7,2 6,9 4,3
Liiketulos 48,0 40,7 108,1 79,1 36,7
Rahoitustuotot
ja -kulut -5,0 -2,9 -10,2 -9,5 -7,9
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 42,9 37,8 97,9 69,6 40,7
Satunnaiset erät 0,3 0,0 2,0 0,0
Tilikauden verot 1) 14,3 12,0 31,0 22,0 40,9
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 28,9 25,8 68,9 47,6 44,7


KONSERNITASE 31.12.04 31.12.03

Aineettomat hyödykkeet 12,4 13,7
Konserniliikearvo 30,2 36,4
Aineelliset hyödykkeet 223,8 202,4
Sijoitukset 0,8 0,7
Vaihto-omaisuus 98,6 85,1
Saamiset 164,1 118,9
Rahoitusvarat 23,9 19,0

Oma pääoma 267,3 211,2
Pääomalaina 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 77,9 82,2
korottomat 20,5 22,0
Lyhytaikaiset velat
korolliset 53,5 36,8
korottomat 98,7 87,9

Taseen loppusumma 553,8 476,1

Korollinen nettovelka 107,4 100,0
Investoinnit 57,8 44,2
Henkilöstö keskimäärin 2 843 2 650KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 31.12.04 31.12.03

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja 96,0 107,3
Rahoituserät ja verot -39,1 -28,2
Liiketoiminnan rahavirta 56,9 79,0

Investoinnit
Investointien rahavirta -53,2 -42,7

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 3,6 1,6
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 18,5 -13,7
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -4,3 -14,1
Maksetut osingot -16,7 -11,7
Rahoituksen rahavirta 1,2 -37,9

Rahavarojen muutos 4,9 -1,5

TUNNUSLUVUT 31.12.04 31.12.03 Muutos-%

Tulos/osake, euro 6,23 4,48 38,9
Tulos/osake (laimennettu), euro 6,03 4,37 38,1
Omavaraisuusaste, % 2) 54,8 51,9
Omavaraisuusaste, % 48,3 44,4
Gearing, % 2) 35,4 40,5
Oma pääoma/osake, euro 24,63 19,77 24,6

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 853 10 682

Konsernin tai emoyhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

1) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) Pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 10-12/04 10-12/03 1-12/04 1-12/03 Muutos-%

Liikevaihto 210,5 187,2 602,2 528,7 13,9
Valmistustoiminta 146,1 120,2 459,5 372,3 23,4
Vianor 83,9 83,8 223,9 213,0 5,1

Liiketulos 48,0 40,7 108,1 79,1 36,7
Valmistustoiminta 35,9 28,3 107,0 75,6 41,6
Vianor 5,5 8,1 4,6 4,9 -4,9

Liiketulos ennen
liikearvon poistoja
Vianor 7,3 9,8 11,8 11,8 0,5

Kassavirta II 90,6 114,0 39,8 65,7 -39,5
Valmistustoiminta 77,5 95,5 46,1 60,1 -23,3
Vianor 11,4 16,0 -6,0 1,8 -437,3

VASTUUSITOUMUKSET 31.12.04 31.12.03
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 1,0
Pantit 0,0 0,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,1

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 35,5 34,9
Lunastussitoumukset 0,9 0,7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -1,5 -2,2
Kohde-etuuksien arvo 26,5 36,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 1,1 0,9
Kohde-etuuksien arvo