8. toukokuu 2015 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2015 klo 8.00

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015:

Kasvua lännessä – haasteet Venäjällä jatkuvat

Tammi-maaliskuu 2015

  • Liikevaihto laski 9,8 % ja oli 281,3 MEUR (1-3/2014: 311,9 MEUR). Valuuttakurssit leikkasivat myyntiä 29,1 MEUR 1-3/2014 kurssitasoon verrattuna.

  • Liikevoitto heikkeni 29,4 % ja oli 48,3 MEUR (68,4). Liikevoittoprosentti oli 17,2 % (21,9 %).

  • Tilikauden voitto kasvoi 249,3 % ja oli 135,3 MEUR (38,7). Yhtiö palautti taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen.
  • Osakekohtainen tulos nousi 249,5 % ja oli 1,02 euroa (0,29 euroa).

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus ennallaan

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Vuoden 2014 loppu oli erittäin epävakaa Venäjällä. Öljyn hinta, ruplan arvostus ja ostokäyttäytyminen vaihtelivat päivittäin, seuraten geopoliittisen tilanteen ja taloudellisen ympäristön pienimpiäkin liikkeitä. Tilanne on tasaantunut ja ensimmäinen neljännes on mennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Suurimmat negatiiviset vaikutukset aiheutuivat valuuttakurssimuutoksista sekä Venäjän talvirengasmyynnin aloituksen viivästymisestä. Vaikka Venäjän ja IVY-maiden markkinat ovat kokonaisuudessaan laskeneet, olemme pystyneet parantamaan markkinaosuuttamme, myyntiämme ja marginaalejamme kaikilla muilla markkinoilla. Tämä on ollut mahdollista kilpailukykyisen tuotevalikoimamme, laajentuneen jakelumme, parantuneen tuottavuutemme ja erinomaisen henkilöstömme ansiosta.

Valuuttakurssimuutokset leikkasivat liikevaihtoamme 29,1 miljoonalla eurolla. Paikalliset hintamuutokset ja kasvava menestys SUV-renkaissa kompensoivat osan liikevaihdon laskusta. Edellä mainittujen lisäksi raaka-ainekustannustemme 15 %:n lasku auttoi meitä säilyttämään kohtuullisen liikevoittotason 17,2 %. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella palautimme vuosien 2007-2010 lisäveroja 100,3 miljoonaa euroa yhtiön taloudelliseen tulokseen, mikä paransi tilikauden voittoa vastaavasti.

Jakeluverkostomme jatkaa laajentumistaan; Vianor-myymälöitä on nyt 1 371, NAD-verkosto on kasvanut jo 930 myymälään ja uudessa N-Tyre-kumppaniverkostossa on 67 myymälää. Tuotevalikoimamme kilpailukyky paranee edelleen; lanseerasimme uusia talvi- ja All-Weather-renkaita Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja menestyksemme lehtitesteissä on jatkunut. Raskaat Renkaat ja Vianor -liiketoimintayksiköt kasvattivat myyntiään ja ensin mainittu myös kannattavuuttaan. Vianorin kannattavuuden lasku selittyy toiminnan sesonkiluonteisuudella.

Vaikka näkyvyys tulevaan markkinoiden kehitykseen Venäjällä ja IVY-maissa on edelleen heikko, olemme edelleen luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Toistamme ohjeistuksemme tälle vuodelle ja uskomme kasvumahdollisuuksiimme tulevaisuudessa."

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.