7. elokuu 2015 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2015 klo 8.00

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015:

Talvirengasmyynnin alun viivästyminen Keski-Euroopassa ja Venäjällä sekä Venäjän vähittäiskaupan syventynyt lama laskivat myyntiä – mix parani selvästi

Huhti-kesäkuu 2015

  • Liikevaihto laski 6,5 % ja oli 345,5 MEUR (4-6/2014: 369,5 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 8,9 MEUR 4-6/2014 kurssitasoon verrattuna.

  • Liikevoitto heikkeni 11,2 % ja oli 80,6 MEUR (90,7). Liikevoittoprosentti oli 23,3 % (24,5 %).

  • Tilikauden voitto laski 2,4 % ja oli 64,5 MEUR (66,1).
  • Osakekohtainen tulos laski 2,4 % ja oli 0,48 euroa (0,50 euroa).

Tammi-kesäkuu 2015

  • Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 626,8 MEUR (1-6/2014: 681,5 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 38,0 MEUR 1-6/2014 kurssitasoon verrattuna.

  • Liikevoitto heikkeni 19,0 % ja oli 128,8 MEUR (159,1). Liikevoittoprosentti oli 20,6 % (23,3 %).

  • Tilikauden voitto kasvoi 90,6 % ja oli 199,8 MEUR (104,8). Yhtiö palautti ensimmäisellä kvartaalilla taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen.
  • Osakekohtainen tulos nousi 90,6 % ja oli 1,50 euroa (0,79 euroa).

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus (päivitetty)

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR. (Aikaisempi ohjeistus 8.5.2015: Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.)

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Venäjä on onnistunut välttämään pahimmat taloudelliset skenaariot ja luottamus on alkanut vähitellen palautua. Tilanne on kuitenkin varsin epävakaa, ja useimmissa vähittäiskaupan segmenteissä myynti ja keskihinnat ovat olleet hyvin alhaisella tasolla, erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Uusien autojen ja renkaiden myynti Venäjällä on ollut odotettua vähäisempää, ja rengasostot ovat siirtyneet kohti alempaa B- ja C-segmenttiä.

Tänä vuonna talvirenkaiden ennakkomyynnin alkaminen on siirtynyt selvästi myöhemmäksi verrattuna aikaisempiin vuosiin, ei vain Venäjällä, vaan myös suurimmassa osassa Eurooppaa. Renkaiden kokonaismarkkinat ovat kasvaneet tänä vuonna Euroopassa 2 %, mutta talvirenkaiden toimitukset ovat 11 % alle edellisvuoden tason. Uskomme tämän tasapainottuvan toisella vuosipuoliskolla, mutta sisäänmyynnin markkinavolyymit ovat nyt enemmän riippuvaisia ​​hyvästä talvisesongista.

Keski-Euroopassa myyntimme laski johtuen talvirenkaiden ennakkomyynnin alun viivästymisestä sekä toimitusten pienenemisestä muutamille isommille asiakkaille näiden korkeampien varastotasojen vuoksi. Arvioimme markkinaosuutemme kasvavan tulevina vuosineljänneksinä.

Pohjois-Amerikassa suorituksemme on ollut erinomainen. Olemme voittaneet markkinaosuutta ydintuoteryhmissämme ja ylittäneet markkinoiden kasvun nyt jo useamman vuosineljänneksen ajan. Katsauskaudella lisäsimme myyntiämme Pohjois-Amerikassa 26,8 % verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskoon 2014.

Valuuttakurssivaihtelut heikensivät liikevaihtoamme 38,0 MEUR verrattuna H1/2014 kurssitasoon. Kurssitappiot sekä Venäjän/IVY-maiden ja Keski-Euroopan alhaisempien volyymien negatiivinen vaikutus pystyttiin osittain kompensoimaan tuottavuuden parantamisella, premium-kesärenkaiden myynnin edelleen kasvattamisella, paremmalla tuotemixillä, raaka-ainekustannusten laskulla, Pohjois-Amerikan kasvulla ja Raskaiden Renkaiden hyvällä suorituksella. Kaikki tämä johti ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevoittotasoon 20,6 % (23,3 %).

Vianor on edennyt odotusten mukaan tänä vuonna. Myös jakeluverkostomme kasvu jatkui suunnitellusti. Lisäsimme 213 uutta myyntipistettä brändättyihin ketjuihimme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 390 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo yli 1 000 myymälään.

Raskaat Renkaat -liiketoimintayksikkömme jatkoi myynnin ja kannattavuuden parantamista, ja saavutti jo hyvän liikevoittotason 18,9 % katsauskaudella.

Koska arviomme Venäjän markkinoista vuonna 2015 on muuttunut, ennusteemme riskitaso on lisääntynyt. Siksi päivitämme ohjauksemme: liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR.

Tuotevalikoimamme kilpailukyky on erinomainen ja edelleen vahvistumassa, organisaation suorituskyky on erittäin hyvällä tasolla, tuottavuus paranee ja jakeluverkosto jatkaa kasvamistaan. Venäjän/IVY-maiden markkinoiden vakautumisen jälkeen luotamme siihen, että pystymme kasvattamaan myyntiämme tulevina vuosina sekä säilyttämään erinomaisen kannattavuutemme, hyvän kassavirran ja vakaat osingot."

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.