Nokian Renkaiden IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004

31. maaliskuu 2005 08:30 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 31.3.2005 klo 11.30

NOKIAN RENKAIDEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

Nokian Renkaat on vuoden 2005 alusta siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätösnormistoon siirtymispäivän ollessa 1.1.2004.

Tässä katsauksessa esitetään vuosineljänneksittäin IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuneet oleelliset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen informaatioon, joka on perustunut suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Sen mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Nokian Renkaiden vuoden 2004 vuosikertomuksen sisältämään tilinpäätökseen. Nyt esitetty informaatio on laadittu raportointihetkellä voimassa olevien IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Nokian Renkaat on soveltanut siirtymään IFRS 1–standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto).

Tämän tiedotteen suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailuluvut ovat yhtenevät aiemmin osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä julkaistujen tietojen kanssa.