14. maaliskuu 2006 11:15 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.3.2006 klo 13.15

NOKIAN RENKAIDEN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Nokian Renkaat Oyj:n hallitus ehdottaa 6.4.2006 pidettävälle yhtiökokoukselle, että Nokian Renkaiden hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Rabbe Grönblom, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Kim Gran sekä uusiksi jäseniksi Hille Korhonen, Koki Takahashi ja Alexei Vlasov.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.000 euroa eli 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.500 euroa eli 30.000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 7.4.–30.4.2006 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 24.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 12.000 eurolla.

Palkkioehdotus tarkoittaisi hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei ehdoteta hallitustyöskentelystä eri korvausta.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet.