28. elokuu 2015 09:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.8.2015 klo 9:30

Nokian Renkaat Oyj: Vapaaehtoinen takaisinostotarjous EUR 150,000,000 3.25 percent notes due 2017 -joukkovelkakirjalainaan liittyen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Nokian Renkaat Oyj tekee vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen tarjoutumalla ostamaan käteisellä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaansa, jonka korko on 3,25 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 19.7.2012 (FI4000046370). Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettavien velkakirjojen nimellismäärä on arviolta 75 miljoonaa euroa.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 104 400 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti. Nokian Renkaat maksaa takaisinostotarjouksen ehtojen mukaan asianmukaisesti tarjottujen, toimitettujen ja hyväksyttyjen velkakirjojen kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 28.8.2015 klo 9.30 ja päättyy 8.9.2015 klo 16.00. Tarjouksen tulokset julkistetaan arviolta 9.9.2015 ja kaupan selvityspäivän odotetaan olevan 14.9.2015. Takaisinostotarjous tehdään 28.8.2015 päivätyn tarjousmuistion ehtojen mukaisesti. Tarjousmuistio on saatavilla tiliyhteisöiltä ja takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Danske Bank Oyj toimii takaisinostotarjouksen yksinomaisena järjestäjänä ja agenttina.

Takaisinostotarjousta koskevia tietoja saa agentilta puhelimitse +358 10 513 8794 tai sähköpostitse debtcapitalmarkets@danskebank.fi

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: Leena Kaipainen, Group Treasury Manager, Puh. +358 10 401 7627

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

HUOMAUTUS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen ja liittyvän materiaalin vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja liittyvän dokumentaation, täytyy noudattaa soveltuvia säännöstöjä ja rajoituksia.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita maissa, joissa se on lailla kiellettyä. Ostotarjousta ei ole tehty julkiseksi Suomessa tai sen ulkopuolella. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.