9. helmikuu 2021 14:12 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2020: Hyvä suoritus poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2020, 9.2.2021 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedotteesta 2020. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka–joulukuu 2020

  • Liikevaihto oli 413,4 milj. euroa (loka−joulukuu 2019: 474,8). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 7,1 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 80,1 milj. euroa (106,8), valuutat vaikuttivat negatiivisesti. Liikevoitto oli 71,4 milj. euroa (101,0).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,63). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,58).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 429,0 milj. euroa (398,2).

Tammi–joulukuu 2020     

  • Liikevaihto oli 1 313,8 milj. euroa (2019: 1 585,4). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 13,3 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta, Venäjän jakelukanavassa olevien varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä leudosta talvesta 2019−2020 kaikilla päämarkkinoilla.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 190,2 milj. euroa (337,2). Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä, tehtaiden matalammasta käyttöasteesta ja valuutoista. Ei-IFRS-rajauksina kirjattiin -70,2 milj. euroa (-20,8). Liikevoitto oli 120,0 milj. euroa (316,5).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,04 euroa (3,06; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti). Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2,89; verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 422,4 milj. euroa (219,8).
  • Maaliskuussa 2020 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 johtuen COVID-19-pandemian aiheuttamasta lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja rengasmarkkinalla.
  • Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa (1,14) osakkeelta kahdessa erässä.

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“COVID-19-pandemia vaikutti Nokian Renkaiden myyntiin edelleen loka−joulukuussa 2020, kun rajoitustoimia tiukennettiin useissa maissa. Lisäksi talvikauden viivästyminen päämarkkinoilla vaikutti negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon. Raskaat Renkaat ja Vianor jatkoivat hyvää suoriutumistaan epävakaassa markkinassa. Segmentit yhteensä liikevoitto laski johtuen erityisesti alhaisemmista henkilöauton renkaiden myyntivolyymeistä.

Olen äärimmäisen ylpeä siitä, miten Nokian Renkaiden tiimi vastasi vuoden 2020 haasteisiin. Olemme osoittaneet yhtiömme joustavan toimintakyvyn keskittymällä vastaamaan kysyntään, turvaamaan toimitukset ja karsimaan kustannuksia. Venäjällä pääsimme hienosti tavoitteeseemme alentaa jakelukanavan varastotasoja suunnitelmamme mukaisesti. Rahavirta oli merkittävästi edeltänyttä vuotta parempi ja taseemme säilyi vahvana.

Samaan aikaan olemme edistyneet pitkän aikavälin kasvua tukevissa avainhankkeissamme. Aloitimme kaupallisen rengastuotannon Yhdysvaltain-tehtaalla ja Espanjan uuden testikeskuksen rakentaminen on loppusuoralla. Raskaiden Renkaiden kapasiteetin lisäyshanke Suomessa etenee suunnitellusti. Nämä investoinnit yhdessä innovatiivisten uusien tuotteiden sekä määrätietoisten myynti- ja markkinointitoimien kanssa muodostavat erinomaisen pohjan tulevaisuuden kannattavalle kasvulle.

Vuonna 2020 otimme merkittäviä askelia Nokian Renkaiden vastuullisuudessa. Science Based Targets -aloite hyväksyi kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteemme rengasalan ensimmäisenä yrityksenä. Kehitys oli hyvää myös työturvallisuudessa, tapaturmataajuutemme laski 4,3:sta tasolle 3,7. Tämä työ jatkuu, sillä yksikin tapaturma on liikaa.

Aloitamme vuoden 2021 hyvistä asemista. Tavoittelemme kasvua uusilla tuotteilla ja entistä tehokkaammilla go-to-market-toimenpiteillä. Rahavirta on edelleen fokuksessa ja tarkasti kohdennetut investoinnit jäävät alle viime vuosien tason. Tulevina kuukausina tarkastelemme myös strategiaamme positiivisten pitkän aikavälin tulosten tarjoamiseksi sidosryhmillemme.”    

Avainluvut, milj. euroa

  10–12
/20
10–12
/19
Muutos VV*
Muutos
2020 2019 Muutos VV*
Muutos
Liikevaihto 413,4 474,8 -12,9 % -7,1 % 1 313,8 1 585,4 -17,1 % -13,3 %
Liikevoitto 71,4 101,0     120,0 316,5    
Liikevoitto-% 17,3 % 21,3 %     9,1 % 19,8 %    
Voitto ennen veroja 70,9 95,1     106,0 336,7    
Tilikauden voitto 55,9 81,1     86,0 399,9    
Tulos/osake, euroa** 0,40 0,58     0,62 2,89    
Segmentit yhteensä liikevoitto 80,1 106,8     190,2 337,2    
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 19,4 % 22,5 %     14,5 % 21,3 %    
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa** 0,44 0,63     1,04 3,06    
Segmentit yhteensä ROCE, %         9,3 % 18,6 %    
Omavaraisuusaste, %         65,3 % 75,9 %    
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 429,0 398,2     422,4 219,8    
Gearing, %         -1,1 % 2,3 %    
Korollinen nettovelka         -17,2 41,1    
Bruttoinvestoinnit 31,6 65,4     149,9 290,1    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 1,81 euroa. Segmentit yhteensä tulos/osake 2019 pois lukien em. vaikutus oli 1,98 euroa.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

  10–12
/20
10–12
/19
Muutos VV*
Muutos
2020 2019 Muutos VV*
Muutos
Liikevaihto, M€ 262,0 317,3 -17,4 % -9,8 % 871,3 1 123,8 -22,5 % -18,0 %
Segmentin liikevoitto, M€ 66,5 82,2     177,8 308,5    
Segmentin liikevoitto-% 25,4 % 25,9 %     20,4 % 27,4 %    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

  10–12
/20
10–12
/19
Muutos VV*
Muutos
2020 2019 Muutos VV*
Muutos
Liikevaihto, M€ 53,2 54,5 -2,5 % 0,9 % 194,6 202,7 -4,0 % -1,8 %
Segmentin liikevoitto, M€ 5,0 10,1     23,7 35,7    
Segmentin liikevoitto-% 9,5 % 18,6 %     12,2 % 17,6 %    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

  10–12
/20
10–12
/19
Muutos VV*
Muutos
2020 2019 Muutos VV*
Muutos
Liikevaihto, M€ 115,4 120,0 -3,9 % -2,4 % 318,1 336,5 -5,5 % -2,8 %
Segmentin liikevoitto, M€ 10,0 14,1**     4,0 7,7**    
Segmentin liikevoitto-% 8,7 % 11,8 %     1,3 % 2,3 %    
Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa         174 189    

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä

 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 9.2.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 96356159#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2020

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2020 on saatavana englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.nokianrenkaat.fi viimeistään viikolla 9, 2021.

Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2021 julkaistaan 4.5.2021.

YHTIÖKOKOUS 2021

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2021.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet