2. helmikuu 2018 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2017: Vahva suoritus vuonna 2017. Positiiviset näkymät vuodelle 2018.

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2017, 2.2.2018 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka–joulukuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 6,4 % ja oli 490,4 MEUR (10–12/2016: 460,7). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 10,3 MEUR 10–12/2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 13,0 % ja oli 122,6 MEUR (108,5). Liikevoittoprosentti oli 25,0 % (23,5 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 3,8 % ja oli 94,7 MEUR (91,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,69 euroa (0,67).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 368,3 MEUR (456,9) ja niihin vaikuttivat 59 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot vuoden 2011 verokiistaan liittyen. Yhtiö maksoi summan marraskuussa 2017.

Tammi–joulukuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 13,0 % ja oli 1 572,5 MEUR (2016: 1 391,2). Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 21,7 MEUR vuoden 2016 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 17,7 % ja oli 365,4 MEUR (310,5). Liikevoittoprosentti oli 23,2 % (22,3 %).
  • Tilikauden voitto laski 12,1 % ja oli 221,4 MEUR (251,8). Q3/2017 voitto sisälsi lisäveroja ja viivästyskorkoja 59 MEUR verovuoteen 2011 liittyen.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,63 euroa (1,87).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 234,1 MEUR (364,4) ja niihin vaikuttivat 59 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot vuoden 2011 verokiistaan liittyen. Yhtiö maksoi summan marraskuussa 2017. Liiketoiminnasta kertyneisiin nettorahavaroihin vaikuttivat myös 18,5 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot Nokian Tyres U.S. Finance Oy:n vuosien 2007–2013 veroprosessiin liittyen. Yhtiö maksoi summan elokuussa 2017.

Osingonjako

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,56 euroa (1,53) osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus  

Vuonna 2018, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

1012
/17
1012
/16
Muutos
%
2017 2016 Muutos
%

Liikevaihto 490,4 460,7 6,4 1 572,5 1 391,2 13,0
Liikevoitto 122,6 108,5 13,0 365,4 310,5 17,7
Liikevoitto-% 25,0 23,5 23,2 22,3
Voitto ennen veroja 118,9 106,3 11,9 332,4 298,7 11,3
Tilikauden voitto 94,7 91,2 3,8 221,4 251,8 -12,1
Tulos/osake, euroa 0,69 0,67 2,8 1,63 1,87 -13,0
Omavaraisuusaste, % 78,2 73,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 368,3 456,9 234,1 364,4
Gearing, % -14,2 -19,7
Korollinen nettovelka -208,3 -287,4
Bruttoinvestoinnit 39,6 31,1 27,3 134,9 105,6 27,8

Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

“Vuotemme 2017 oli kaikilta osin menestyksekäs. Positiiviset uutiset ja uudistukset siivittivät vuottamme, ja teimme vahvan suorituksen kaikilla päämarkkinoillamme. Nämä saavutukset ovat määrätietoisen työn tulosta, ja merkittävät onnistumiset useilla osa-alueilla kertovat sitoutumisestamme strategiaamme ja tavoitteisiimme.

Henkilöautonrenkaiden liiketoimintayksikkö suoriutui hyvin vuonna 2017. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Ylitimme markkinakasvun Venäjällä johtuen kilpailukykyisestä tuoteportfoliostamme, hinnoittelustamme ja toimituskyvystämme. Panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä uudet tuotteet synnyttivät myynnin kasvua Muussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vastasimme kasvavaan kysyntään oikea-aikaisesti lisäämällä tuotantovolyymeja molemmissa tehtaissamme, sekä ottamalla käyttöön uuden tuotantolinjan Venäjän-tehtaalla. Liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lokajoulukuussa 2017 raaka-ainekustannukset laskivat hieman heinäsyyskuuhun 2017 verrattuna. Arvioimme, että raaka-ainekustannukset ovat suunnilleen samalla tasolla koko vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna.

Uusimme marraskuussa 2017 tärkeän paikallisen sopimuksen Nokian-tehtaalla henkilöautonrenkaiden henkilöstön työaikajoustoista vuodeksi 2018. Sopimuksen tavoitteena on varautua kasvuun, rakentaa joustavuutta tuleviin sesonkeihin, sekä turvata työllisyys sopimusjaksolle. Sopimus vahvistaa entisestään Nokian-tehtaamme roolia kilpailukykyisenä osaamis- ja tuotantokeskuksena.

Raskaiden Renkaiden myynti, liikevoitto, tuotantovolyymi ja tuottavuus kasvoivat vuonna 2017. Kaikki markkina-alueet kasvoivat. Erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti kasvoi. Joulukuussa 2017 kerroimme, että nostamme Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteettia 50 prosenttia investoimalla Nokian-tehtaaseen kokonaisuutena noin 70 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Samalla allekirjoitimme sopimuksen, joka rohkaisee työntekijöitä monitaitoisuuden avulla tuotannon joustavuuden kasvattamiseen. Investoinnin tavoitteena on tukea jatkossakin niin omaa kuin myös asiakkaidemme kasvua.

Vianorin (omat pisteet) liikevaihto kasvoi hieman, ja siihen vaikutti haastava vähittäiskaupan tilanne Pohjoismaissa. Kannattavuuden parannusohjelma eteni kuitenkin suunnitelmien mukaisesti. Brändätty jakeluverkostomme, sisältäen Vianorin, NAD-verkoston ja N-Tyre-myymälät, kasvoi 346 myymälällä vuonna 2017

Kerroimme joulukuussa 2017, että vauhditamme kannattavaa kasvua, asiakaslähtöisyyttä ja tulevaisuuden innovatiivisia ratkaisuja uudistamalla johtamis- ja toimintamallimme. Muutoksen tavoitteena on myös luoda markkinalähtöinen ja skaalautuva rakenne sekä lisätä toiminnan tehokkuutta globaalien funktioiden ja prosessien avulla.

Nokian Renkaat on erinomaisessa kunnossa, ja olemme valmiita Daytonin-tehtaan rakennustyöhön. Korkea asiakastyytyväisyys, uusi globaali rakenne, turvalliset ja ympäristöystävälliset tuotteet, ja ammattitaitoinen henkilöstö luovat erinomaisen perustan tulevaisuuden kasvulle. Olemme ehdottomasti oikealla tiellä, ja hyvissä asemissa jatkamaan myynnin kasvattamista ja toimintojemme parantamista.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

1012
/17
1012
/16
Muutos
%
2017 2016 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 338,3 314,0 7,7 1 138,8 981,1 16,1
Liikevoitto, M€ 100,9 94,4 6,9 359,9 305,8 17,7
Liikevoitto, % 29,8 30,1 31,6 31,2

Raskaat Renkaat

1012
/17
1012
/16
Muutos
%
2017 2016 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 46,5 41,7 11,4 172,3 155,3 11,0
Liikevoitto, M€ 9,4 7,2 31,4 32,2 28,2 14,1
Liikevoitto, % 20,3 17,2 18,7 18,2

Vianor 

Omat pisteet

1012
/17
1012
/16
Muutos
%
2017 2016 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 124,7 125,0 -0,2 339,4 334,8 1.4
Liikevoitto, M€ 13,1 7,8* 68,4 -5,8*** -8,1** -28.4
Liikevoitto, % 10,5 6,2* -1,7*** -2,4**
Omat palvelupisteet, kpl 194 212

Vuoden 2016 kertaluontoiset erät 3,6 MEUR sisälsivät ICT-projektien alaskirjauksen.
* Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto 10,4 MEUR, liikevoittoprosentti 8,3 %
** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -4,5 MEUR, liikevoittoprosentti -1,3 %
Vuoden 2017 kertaluontoiset erät kokonaisuudessaan 1,8 MEUR.
*** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -4,0 MEUR, liikevoittoprosentti -1,2 %

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 658,0 MEUR.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkoa jaetaan 1,56 euroa/osake
eli yhteensä 214,2 MEUR
jätetään omaan pääomaan 443,8 MEUR
Yhteensä 658,0 MEUR

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 2.2.2018 klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Hille Korhonen esittelee vuoden 2017 tuloksen ja vastaa kysymyksiin.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi kuunnella verkosta klo 10 alkaen osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2017 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Julkistamisajankohdat

Vuosikertomus 2017, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään viikolla 11.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2018 julkaistaan 9.5.2018. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ 

Yhtiökokous 2018

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2018. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään viikolla 11, 2018. Lue lisää: www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2018

Lisätietoja:
Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja


Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedote 2017


Liitteet

Tilinpäätöstiedote 2017 
Esitysmateriaali