2. helmikuu 2017 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2016: Vahva suoritus haastavassa markkinaympäristössä

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2016  2.2.2017 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote 2016 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Lokajoulukuu 2016

  • Liikevaihto kasvoi 9,1 % ja oli 460,7 MEUR (10–12/2015: 422,3). Valuuttakurssit paransivat liikevaihtoa 4,1 MEUR 10–12/2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 14,4 % ja oli 108,5 MEUR (94,8). Liikevoittoprosentti oli 23,5 % (22,5 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 643 % ja oli 91,2 MEUR (-16,8; sisälsi vuonna 2015 lisäveroja ja viivästyskorkoja 94,1 MEUR).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (-0,13).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 456,9 MEUR (398,9).

Tammijoulukuu 2016

  • Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 1 391,2 MEUR (2015: 1 360,1). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 29,9 MEUR 2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 4,9 % ja oli 310,5 MEUR (296,0). Liikevoittoprosentti oli 22,3 % (21,8 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 4,6 % ja oli 251,8 MEUR (240,7). Verohallinnon veropäätösten positiivinen nettovaikutus vuosien 2007–2010 verokiistaan liittyen oli 4,9 MEUR tilikaudella 2016. Vuosien 2007–2010 verokiista on esitelty kattavasti osiossa ”Verokanta”.  
  • Osakekohtainen tulos oli 1,87 euroa (1,80).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 364,4 MEUR (283,4), ja niihin vaikuttivat vuosien 2007–2010 verokiistaan liittyvät maksetut lisäverot ja viivästyskorot 51,0 MEUR. Yhtiö suoritti maksut tammikuussa 2016.

Osingonjako

Hallitus ehdottaa osingoksi 1,53 euroa (1,50) osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus  

Vuonna 2017, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vähintään 5 % vuoteen 2016 verrattuna.  

Avainluvut, MEUR

  1012
/16
1012
/15
Muutos
%
2016 2015 Muutos
%
Liikevaihto 460,7 422,3 9,1 1 391,2 1 360,1 2,3
Liikevoitto 108,5 94,8 14,4 310,5 296,0 4,9
Liikevoitto-% 23,5 22,5   22,3 21,8  
Voitto ennen veroja 106,3 72,9 45,8 298,7 274,2 8,9
Tilikauden voitto 91,2 -16,8 643 251,8 240,7 4,6
Tulos/osake, euroa 0,67 -0,13 621 1,87 1,80 3,6
Omavaraisuusaste, %       73,8 70,8  
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 456,9 398,9 14,6 364,4 283,4 28,6
Gearing, %       -19,7 -16,9  
Korollinen nettovelka       -287,4 -209,7  
Bruttoinvestoinnit 31,1 29,0 7,2 105,6 101,7 3,8

Andrei Pantioukhov, väliaikainen toimitusjohtaja:

“Vuonna 2016 Nokian Renkaat teki vahvan suorituksen kaikilla päämarkkina-alueillaan melko haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Liikevaihto ja kannattavuus paranivat, kuten myös markkinaosuudet.

Neljäs neljännes ylitti odotuksemme. Myynti kaikilla päämarkkinoillamme kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Venäjä oli suurin myötävaikuttaja myynnin kasvuun neljännellä neljänneksellä – ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen. Ensimmäiset rohkaisevat signaalit, jotka raportoimme Q3-tuloksen yhteydessä, jatkuivat Venäjällä. Venäjän talous ja kuluttajamarkkinat jatkavat hidasta vakiintumistaan, mutta vuoden 2017 kasvun arvioidaan olevan maltillista.

Talvirengassesonki alkoi aikaisin ja jatkui vahvana, erityisesti Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Venäjällä. Onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuksiamme tavoitealueillamme kaikista haasteista huolimatta, erityisesti Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Kokonaissuorituksemme neljännellä neljänneksellä oli erinomainen, ja johti vahvaan koko vuoden tulokseen.

Tuotantovolyymimme olivat korkeammat kuin viime vuonna, ja tuottavuus jatkoi paranemistaan. Raaka-ainekustannukset alkoivat nousta ennusteidemme mukaisesti. Arvioimme, että raaka-ainekustannukset kasvavat noin 15–20 % vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Kehitys johtaa hinnankorotuksiin koko teollisuudessa. Olemme jo aloittaneet välttämättömien hinnankorotusten toteuttamisen säilyttääksemme kannattavuutemme.

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 81 MEUR paremmat kuin viime vuonna. Investoinnit vuonna 2016 olivat 105,6 MEUR. Kannattavuutta heikensivät luottotappiovaraukset 18,6 MEUR, joista suurin osa oli Venäjältä (16,9 MEUR), ja asiakkaiden vuoden 2015 konkursseihin liittyviä. Vuonna 2016 syntyneiden erääntyneiden saatavien perintäaste Venäjällä oli kuitenkin 100 %.

Henkilöautonrenkaiden neljännen neljänneksen liikevaihto ja -voitto kasvoivat viime vuodesta. Keskimyyntihinta laski vain hieman tällä neljänneksellä, johtuen pääasiassa valuuttavaikutuksista. Raskaat Renkaat teki edelleen välttämättömiä tulevaisuuden investointeja. Liikevaihto ja liikevoitto olivat käytännössä samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Vianorin liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus oli alle tavoitetasomme johtuen operatiivisista haasteista ja kertaluontoisista eristä (ICT-kehitysprojektien alaskirjaukset). Kattava tuloksen parannusohjelma käynnistetään vuonna 2017, jotta Vianor saavuttaisi positiivisen tuloksen. Jakeluverkostomme kasvoi, huolimatta Venäjän vaikean taloustilanteen aiheuttamasta laajamittaisesta rengasliikkeiden sulkemisesta. Lisäsimme yhteensä 286 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-myymälää jakeluverkostoomme vuoden 2016 aikana. Tällä hetkellä verkostossa on yhteensä 3 102 myymälää.

Esittelimme uusia huipputuotteita vuoden 2016 aikana, ja tuotteidemme menestys lehtitesteissä jatkui. Uudet talvirengasvalikoiman lippulaivatuotteet, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, sekä uudet vastinetta rahalle -tuotteet Nokian Nordman 7 ja Nokian Nordman 7 SUV, vahvistavat tuotevalikoimaamme entisestäänkin.

Nokian Renkaat on erinomaisessa kunnossa, ja väliaikaisena toimitusjohtajana johdan meitä ylpeänä eteenpäin. Korkea asiakastyytyväisyys, sitoutunut organisaatio ja tulossa olevat uudet maailman turvallisimmat renkaat luovat erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. Vuonna 2017, odotamme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vähintään 5 % vuoteen 2016 verrattuna.” 

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  1012
/16
1012
/15
Muutos
%
2016 2015 Muutos
%
Liikevaihto, M€ 314,0 276,5 13,6 981,1 951,5 3,1
Liikevoitto, M€ 94,4 80,3 17,6 305,8 285,5 7,1
Liikevoitto, % 30,1 29,0   31,2 30,0  

Raskaat Renkaat

  1012
/16
1012
/15
Muutos
%
2016 2015 Muutos%
Liikevaihto, M€ 41,7 41,8 -0,2 155,3 155,3 0,0
Liikevoitto, M€ 7,2 6,7 7,7 28,2 28,7 -1,8
Liikevoitto, % 17,2 15,9   18,2 18,5  

Vianor
Oma myyntipisteverkosto

  1012
/16
1012
/15
Muutos
%
2016 2015 Muutos%
Liikevaihto, M€ 125,0 119,4 4,6 334,8 327,6 2,2
Liikevoitto, M€ 7,8* 11,1 -29,8 -8,1** -1,9 -330,4
Liikevoitto, % 6,2* 9,3   -2,4** -0,6  

* Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto 10,4 MEUR, liikevoittoprosentti 8,3 %
** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -4,5 MEUR, liikevoittoprosentti -1,3 %

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 608,6 MEUR.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkoa jaetaan 1,53 euroa/osake
eli yhteensä 207,9 MEUR
jätetään omaan pääomaan 400,7 MEUR
Yhteensä 608,6 MEUR

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 2.2.2017 klo 10.00 alkaen. Väliaikainen toimitusjohtaja Andrei Pantioukhov esittelee vuoden 2016 tuloksen ja vastaa kysymyksiin.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi kuunnella verkosta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q4-2016 

Lähetys alkaa klo 10.00.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Julkistamisajankohdat 

Vuosikertomus 2016, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään viikolla 11.

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 julkaistaan 3.5.2017. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

 

Lisätietoja:
Andrei Pantioukhov, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedote 2016 


Liitteet

Tilinpäätöstiedote 2016
Esitysmateriaali