3. elokuu 2021 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti

Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021, 3.8.2021 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti−kesäkuu 2021

  • Liikevaihto oli 416,2 milj. euroa (huhti−kesäkuu 2020: 270,7) ja kasvoi 53,7 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 54,8 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 89,6 milj. euroa (24,4), valuuttojen negatiivinen vaikutus oli noin 5 milj. euroa. Liikevoitto oli 81,8 milj. euroa (-22,8).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,09). Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (-0,18).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 9,3 milj. euroa (25,3).

Tammi−kesäkuu 2021

  • Liikevaihto oli 758,0 milj. euroa (tammi−kesäkuu 2020: 550,5) ja kasvoi 37,7 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 41,5 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 139,9 milj. euroa (40,8), valuuttojen negatiivinen vaikutus oli noin 15 milj. euroa. Liikevoitto oli 126,1 milj. euroa (-13,7).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,16). Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (-0,16).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -15,1 milj. euroa (-13,6).

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Rengaskysyntä jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Kaikki liiketoimintayksiköt ja -alueet suoriutuivat erinomaisesti, mikä johti liikevaihdon 54,8 prosentin kasvuun vertailukelpoisilla valuutoilla. Segmentit yhteensä liikevoitto kasvoi merkittävästi johtuen korkeammista myyntivolyymeistä.

Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymit kasvoivat erityisen vahvasti Venäjällä. Venäjän osuus kokonaismyyntivolyymista kasvoi, mikä vaikutti negatiivisesti keskimyyntihintaan.

Varmistaaksemme premium-tuotteidemme saatavuuden ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla. Yhdysvalloissa jatkoimme tuotannon ylösajoa tavoitteena saavuttaa noin miljoonan renkaan tuotanto vuonna 2021. Suomessa nostamme henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia tänä vuonna noin 30 prosentilla maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti.

Toisella vuosineljänneksellä liiketoimintamme rahavirta oli positiivinen käyttöpääoman kasvusta huolimatta. Vuoden 2021 suunnitelmamme mukaisesti investoinnit olivat alhaisemmat kuin vuosi sitten.

Raaka-ainekustannusten nousu alkoi toisella vuosineljänneksellä. Kasvavilla raaka-aine- ja logistiikkakustannuksilla arvioidaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vuoteen 2020 verrattuna. Teemme toimenpiteitä kustannusinflaation vaikutusten lieventämiseksi.

Vuoden 2021 aikana keskitymme edelleen kasvuun ja rahavirtaan. Uudet tuotteet ja jatkuvat parannukset go-to-market-toimenpiteissä auttavat meitä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa ydinmarkkinoillamme. Haluamme hyödyntää hyvän tilanteen markkinalla mutta toimia samalla huolellisesti ja harkiten, ja näin varmistamme yhtiömme vahvan ja kilpailukykyisen aseman tulevina vuosina.”

Avainluvut

Milj. euroa 4–6
/21
4–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/21
1–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2020
Liikevaihto 416,2 270,7 53,7% 54,8% 758,0 550,5 37,7% 41,5% 1313,8
Liikevoitto 81,8 -22,8 126,1 -13,7 120,0
Liikevoitto-% 19,6% -8,4% 16,6% -2,5% 9,1%
Voitto ennen veroja 79,6 -26,9 123,3 -21,2 106,0
Tilikauden voitto 64,5 -24,8 100,0 -22,4 86,0
Tulos/osake, euroa 0,47 -0,18 0,72 -0,16 0,62
Segmentit yhteensä liikevoitto 89,6 24,4 139,9 40,8 190,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 21,5% 9,0% 18,5% 7,4% 14,5%
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa 0,51 0,09 0,80 0,16 1,04
Segmentit yhteensä ROCE, %** 13,9% 10,6%  9,3%
Omavaraisuusaste, % 66,1% 63,3% 65,3%
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 9,3 25,3 -15,1 -13,6 422,4
Gearing, % 9,4% 16,3% -1,1%
Korollinen nettovelka 140,0 254,1 -17,2
Bruttoinvestoinnit 23,4 36,6 39,3 87,5 149,9

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2020 taloudellisessa katsauksessa.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa 4–6
/21
4–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/21
1–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2020
Liikevaihto 279,9 163,9 70,8% 74,9% 525,8 354,4 48,4% 55,3% 871,3
Segmentin liikevoitto 70,6 13,6 123,4 39,5 177,8
Segmentin liikevoitto-% 25,2% 8,3% 23,5% 11,1% 20,4%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

Milj. euroa 4–6
/21
4–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/21
1–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2020
Liikevaihto 62,6 40,5 54,8% 52,6% 119,7 91,6 30,7% 30,4% 194,6
Segmentin liikevoitto 11,7 2,6 24,3 10,8 23,7
Segmentin liikevoitto-% 18,8% 6,4% 20,3% 11,8% 12,2%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa 4–6
/21
4–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/21
1–6
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2020
Liikevaihto 91,5 80,8 13,1% 8,0% 149,6 135,3 10,6% 6,5% 318,1
Segmentin liikevoitto 10,1 9,6 0,2 -2,8   4,0
Segmentin liikevoitto-% 11,0% 11,8% 0,2% -2,1% 1,3%
Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa 174 186 174

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 3.8.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 76245505#

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2021-q2-results

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2021 julkaistaan 2.11.2021.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2021

Nokian Renkaiden virtuaalinen pääomamarkkinapäivä 2021 sijoittajille ja analyytikoille pidetään 9.9.2021.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet