2. marraskuu 2021 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021, 2.11.2021 klo 14.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.
 

Heinä−syyskuu 2021

  • Liikevaihto oli 443,5 milj. euroa (heinä−syyskuu 2020: 349,9) ja kasvoi 26,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 24,6 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 96,9 milj. euroa (69,3). Liikevoitto oli 89,1 milj. euroa (62,3).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,44). Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,38).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -81,0 milj. euroa (7,1) johtuen käyttöpääoman kasvusta.
  • Syyskuussa Nokian Renkaat julkisti päivitetyn keskipitkän aikavälin strategian ja tavoitteet. Tavoitteena on kahden miljardin euron liikevaihto sekä 20 % segmentit yhteensä liikevoitto ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto.

Tammi−syyskuu 2021

  • Liikevaihto oli 1 201,5 milj. euroa (tammi−syyskuu 2020: 900,4) ja kasvoi 33,4 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 34,9 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 236,8 milj. euroa (110,1), valuuttojen negatiivinen vaikutus oli noin 14 milj. euroa. Liikevoitto oli 215,2 milj. euroa (48,6).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (0,60). Osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (0,22).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -96,1 milj. euroa (-6,6) johtuen käyttöpääoman kasvusta.

Ohjeistus vuodelle 2021 (ennallaan)

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Heinä−syyskuussa saavutimme kaikkien aikojen korkeimman kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon. Kaikki liiketoimintayksiköt ja -alueet suoriutuivat erinomaisesti, mikä johti yhdessä toimitusten aikaistumisen kanssa liikevaihdon 24,6 prosentin kasvuun vertailukelpoisilla valuutoilla. Segmentit yhteensä liikevoitto kasvoi merkittävästi johtuen korkeammista myyntivolyymeistä.

Kuten ennakoimme, raaka-aine- ja logistiikkakustannusten nousu sekä konttikapasiteetin puute olivat nähtävissä kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme korottaneet myyntihintoja ja tehneet muita toimenpiteitä kustannusinflaation vaikutusten lieventämiseksi. Tämän ansiosta keskimyyntihinta nousi kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme ilmoittaneet uusista hinnankorotuksista koskien useita eri markkinoita ja tuotteita ja jatkamme tarkkaa kustannusten hallintaa, sillä kustannusinflaation odotetaan jatkuvan.  

Ajoimme Venäjän ja Raskaiden Renkaiden -tehtaita täydellä kapasiteetilla varmistaaksemme premium-tuotteidemme saatavuuden. Yhdysvalloissa jatkoimme tuotannon ylösajoa tavoitteena saavuttaa noin miljoonan renkaan tuotanto vuonna 2021. Suomessa nostamme henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia tänä vuonna noin 30 prosentilla maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti.

Syyskuussa julkistimme Nokian Renkaiden päivitetyn kasvustrategian sekä päivitetyt taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet. Ei-taloudellisten tavoitteiden keskiössä ovat uusien ympäristö- ja turvallisuusinnovaatioiden kehittäminen tuotteisiin, CO-päästöjen vähentäminen, entistäkin turvallisempi työympäristö sekä toimittajien vastuullisuuden valvonta. Taloudellisina tavoitteina ovat 2 miljardin euron liikevaihto ja korkea kannattavuus. Tavoitteemme on 20 prosentin segmentit yhteensä liikevoitto ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen rullaava 12 kuukauden liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa, segmentit yhteensä liikevoitto 19,6 prosenttia ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto 14,4 prosenttia. Nämä tulokset vahvistavat sen, että tiimimme suunta on oikea.”

Avainluvut

Milj. euroa

7–9
/21

7–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/21

1–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2020

Liikevaihto

443,5

349,9

26,8%

24,6%

1201,5

900,4

33,4%

34,9%

1313,8

Liikevoitto

89,1

62,3

 

 

215,2

48,6

 

 

120,0

Liikevoitto-%

20,1%

17,8%

 

 

17,9%

5,4%

 

 

9,1%

Voitto ennen veroja

85,0

56,2

 

 

208,3

35,1

 

 

106,0

Tilikauden voitto

69,1

52,5

 

 

169,1

30,1

 

 

86,0

Tulos/osake, euroa

0,50

0,38

 

 

1,22

0,22

 

 

0,62

Segmentit yhteensä liikevoitto

96,9

69,3

 

 

236,8

110,1

 

 

190,2

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

21,8%

19,8%

 

 

19,7%

12,2%

 

 

14,5%

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,54

0,44

 

 

1,35

0,60

 

 

1,04

Segmentit yhteensä ROCE, %**

 

 

 

 

14,4%

9,5%

 

 

9,3%

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

65,7%

57,5%

 

 

65,3%

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

-81,0

7,1

 

 

-96,1

-6,6

 

 

422,4

Gearing, %

 

 

 

 

15,9%

18,5%

 

 

-1,1%

Korollinen nettovelka

 

 

 

 

251,0

280,6

 

 

-17,2

Bruttoinvestoinnit

20.3

31.0

 

 

59,6

118,5

 

 

149,9

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2020 taloudellisessa katsauksessa. 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

7–9
/21

7–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/21

1–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2020

Liikevaihto

330,6

254,9

29,7%

27,5%

856,4

609,2

40,6%

43,7%

871,3

Segmentin liikevoitto

97,7

71,8

 

 

221,1

111,3

 

 

177,8

Segmentin liikevoitto-%

29,6%

28,2%

 

 

25,8%

18,3%

 

 

20,4%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

7–9
/21

7–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/21

1–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2020

Liikevaihto

69,0

49,8

38,5%

36,3%

188,7

141,4

33,4%

32,5%

194,6

Segmentin liikevoitto

11,9

7,8

 

 

36,2

18,7

 

 

23,7

Segmentin liikevoitto-%

17,3%

15,8%

 

 

19,2%

13,2%

 

 

12,2%

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

7–9
/21

7–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

1–9
/21

1–9
/20

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2020

Liikevaihto

70,1

67,4

4,1%

2,3%

219,7

202,7

8,4%

5,1%

318,1

Segmentin liikevoitto

-4,5

-3,2

 

 

-4,3

-6,0

 

 

4,0

Segmentin liikevoitto-%

-6,4%

-4,8%

 

 

-1,9%

-3,0%

 

 

1,3%

Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa

175

175

 

 

 

 

 

 

174

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 2.11.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 91432369#

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2021-q3-results

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote 2021 julkaistaan 8.2.2022.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi


Liitteet