1. marraskuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016:

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016: Markkinaosuus, liikevaihto ja kannattavuus paranivat Q3:lla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Markkinat tasaiset, Venäjä tasaantumassa.

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 1.11.2016 klo 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammisyyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Heinäsyyskuu 2016

  • Liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 317,2 MEUR (7–9/2015: 311,0).
  • Liikevoitto kasvoi 2,4 % ja oli 74,1 MEUR (72,4). Liikevoittoprosentti oli 23,3 % (23,3 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 2,9 % ja oli 59,4 MEUR (57,7).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,43).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat paranivat ja olivat -52,5 MEUR (-109,8).

Tammisyyskuu 2016

  • Liikevaihto laski 0,8 % ja oli 930,5 MEUR (1–9/2015: 937,9). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 34,0 MEUR 1–9/2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 0,4 % ja oli 202,0 MEUR (201,2). Liikevoittoprosentti oli 21,7 % (21,5 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 37,6 % ja oli 160,6 MEUR (257,5). Tammi–maaliskuussa 2015, yhtiö palautti taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007–2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen. Poislukien veropäätös, tilikauden voitto kasvoi 2,1 % 1–9/2015 verrattuna. 
  • Osakekohtainen tulos oli 1,19 euroa (1,93).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -92,5 MEUR (-115,5), ja niihin vaikuttivat 51,0 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot vuosien 2007–2010 verokiistaan liittyen. Yhtiö suoritti maksut tammikuussa 2016.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan) 

Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. 

Avainluvut, MEUR

  79
/16
79
/15
Muutos
%
19
/16
19
/15
Muutos
%
2015
Liikevaihto 317,2 311,0 2,0 930,5 937,9 -0,8 1 360,1
Liikevoitto 74,1 72,4 2,4 202,0 201,2 0,4 296,0
Liikevoitto-% 23,3 23,3   21,7 21,5   21,8
Voitto ennen veroja 69,2 64,6 7,1 192,4 201,3 -4,4 274,2
Tilikauden voitto 59,4 57,7 2,9 160,6 257,5 -37,6 240,7
Tulos/osake, euroa 0,44 0,43 2,2 1,19 1,93 -38,2 1,80
Omavaraisuusaste, %       71,9 71,3   70,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -52,5 -109,8   -92,5 -115,5   283,4
Gearing, %       9,3 14,0   -16,9
Korollinen nettovelka       121,0 182,6   -209,7
Bruttoinvestoinnit 30,0 24,5 22,6 74,4 72,7 2,4 101,7
 

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

“Rengasmarkkinat kolmannella neljänneksellä ovat olleet melko vakaat, lähes tasaiset. Talvirengastoimitukset jatkoivat siirtymistään kohti viimeistä vuosineljännestä. Kesärengassesonki Venäjällä oli positiivinen yllätys, ja oli yksi ensimmäisistä heikoista taloustilanteen tasaantumisesta kertovista signaaleista. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin jopa kasvoi hieman, mutta markkina pysyy edelleen alhaisella tasolla, ja nopea kasvu ei ole vielä näköpiirissä. 

Tuotantovolyymimme olivat korkeammat kuin viime vuonna, ja tuottavuus jatkoi positiivista kehitystä. Raaka-ainekustannukset alkoivat nousta ennusteidemme mukaisesti, mutta hyödyimme silti alhaisemmista tuotantokustannuksistamme. Kassavirta oli selvästi parempi kuin viime vuonna. Olemme myös onnistuneet kasvattamaan markkina-osuuttamme tavoitealueillamme kaikista haasteista huolimatta.

Henkilöautonrenkaiden kolmannen neljänneksen liikevaihto ja -voitto kasvoivat hieman viime vuodesta. Keskimyyntihinta pysyi lähes tasaisena kuluneena neljänneksenä, kun valuuttojen negatiivinen vaikutus oli pienin pitkään aikaan.

Alhaiset markkinat haastoivat Raskaat Renkaat. Vain metsäsegmentti jatkoi hyvää kehitystään. Olemme kuitenkin päättäneet jatkaa välttämättömien tulevaisuuden investointien tekemistä, ja tästä johtuen liikevoitto laski hieman. Vianorin liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuutta heikensi vaikea hinnoitteluympäristö.

Jakeluverkostomme kasvu oli positiivista. Lisäsimme yhteensä 141 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-myymälää jakeluverkostoomme kolmannen neljänneksen aikana. Tällä hetkellä verkosto on kokonaisuudessaan jo kasvanut 3 079 myymälään.

Esittelimme uusia mielenkiintoisia tuotteita neljänneksen aikana, ja tuotteidemme menestys lehtitesteissä jatkui. Tuotevalikoimamme on jälleen hieman kattavampi kuin ennen.

Korkea asiakastyytyväisyys, loistava organisaatio ja maailman turvallisimmat renkaat luovat erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. Jatkan työskentelemistä ylpeänä täydellä sydämellä vuoden loppuun asti saavuttaaksemme jälleen yhden hienon vuoden Nokian Renkaille.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  79
/16
79
/15
Muutos
%
19
/16
19
/15
Muutos
%
2015
Liikevaihto, M€ 234,6 226,3 3,7 667,1 675,0 -1,2 951,5
Liikevoitto, M€ 84,4 75,6 11,7 211,4 205,3 3,0 285,5
Liikevoitto, % 36,0 33,4   31,7 30,4   30,0

Raskaat Renkaat

  79
/16
79
/15
Muutos
%
19
/16
19
/15
Muutos% 2015
Liikevaihto, M€ 37,3 37,9 -1,6 113,6 113,5 0,1 155,3
Liikevoitto, M€ 6,0 7,8 -22,6 21,0 22,1 -4,6 28,7
Liikevoitto, % 16,2 20,6   18,5 19,4   18,5

Vianor 

Oma myyntipisteverkosto

  79
/16
79
/15
Muutos
%
19
/16
19
/15
Muutos% 2015
Liikevaihto, M€ 66,7 66,4 0,4 209,9 208,2 0,8 327,6
Liikevoitto, M€ -6,7 *  -6,0 -11,0 -15,9 **  -12,9 -22,4 -1,9
Liikevoitto, % -10,0 *  -9,1   -7,6 **  -6,2   -0,6

* Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -5,7 MEUR, liikevoittoprosentti -8,5 %
** Poislukien kertaluontoiset erät: liikevoitto -14,9 MEUR, liikevoittoprosentti -7,1 %
Kertaluontoiset erät 1 MEUR sisältävät ICT-projektin alaskirjauksen.  

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 1.11.2016 klo 10.00 alkaen. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella klo 10 alkaen verkosta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q3-2016.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Tiedote ja esitysmateriaali ovat julkistuksen jälkeen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Nokian Renkaat Oyj:n tulos 2016 julkaistaan 2.2.2017. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com 

Liite: Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammisyyskuu 2016


Liitteet

Osavuosikatsaus Q3-2016 
Esitysmateriaali